Taastuvenergia väiketootmise toetamine peab jätkuma!

Elektrituruseaduse muudatusega tahetakse lõpetada väikeste elektritootjate toetamine, mis piiraks oluliselt uute väiketootjate tekkimist.
Anna allkiri toetuste jätkumisele!

allkirjade kogumine on lõppenud

17.11.2014 00:00 kuni 02.12.2014 23:59

507 häält

101%

Elektrituruseaduse muudatusega tahetakse lõpetada väikesete elektritootjate toetamine (kuni 100kW), mis muudaks enda tarbeks elektritootmise majanduslikult ebamõistlikuks.

Eesti Taastuvenergia Koda ja Taastuvenergia klubi teevad ettepaneku jätkata senise toetusskeemiga (53,7 eur/MWh) taastuvenergia tootjatele kuni 100 kW.

Väikesemahulise elektrienergia tootmise toetamine ei ole riigile kulukas, kuid aitab seadmete tasuvusaegu vähendada. Väikeste elektritootjate toetused on marginaalsed – eelmisel aastal kulus ühe mikrotootja toetamiseks keskmiselt 80 eurot. Mikrotootjate kogutoetus moodustas 0,0001% taastuvenergia toetuste mahust. Kui 2013. aasta lõpuks oli mikrotootjaid 152, siis käesoleva aastaga on sama palju mikrotootjaid juurde lisandunud. Inimestel on tekkinud tõsine huvi mikrotootmise vastu.

Toetuste lõppemine piiraks sisuliselt uute mikrotootjate tekkimise. Tasuvusajad pikenevad mitme aasta võrra ning eeldatavasti kaoks turult ka mitmed taastuvenergia lahendustega seotud firmad ja raskustesse satuksid Eestis PV-paneele tootvad tehased.  Loe MKMile saadetud kirja SIIT 

Anna allkiri toetuste jätkumisele!  

Aktsiooni korraldaja

Eesti Taastuvenergia Koda ja Taastuvenergia Klubi

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Neeme: segadus
Pealkirjas on "taastuvenergia", selgitavas tekstis aga "väikesed elektritootjad". Need on erinevad asjad. Väiketootjaks võib olla ka näit. lahendus, kus oma maja köetakse gaasidiisli heitsoojusest ja genereeritud elektrienergia müüakse. Kas petitsioonis mõeldakse taastuvenergia tootmist või väiketootmist? Isiklikult arvan, et taastuvenergia tootmist ei ole mõtet toetada, kui see muidu ei oleks majanduslikult tasuv. Sellega raiskaksime maksumaksja raha ja vähendaksime oma majanduse konkurentsivõimet.
Energia väiketootmist oleks mõtet toetada, nagu igat muud väiketootmist, et kompenseerida tema väiksemat konkurentsivõimet. Mida ma pean siin hääletamisel siis arvestama?
Vasta!