JAH Mustamäe Gümnaasiumi algklasside juurdeehitusele

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi algklasside õpilaste õpperuumide probleem vajab kiiret lahendust

allkirjade kogumine on lõppenud

22.03.2010 00:00 kuni 31.08.2010 23:59

917 häält

4%

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi hoolekogu pöördumine.


Mustamäe Gümnaasium (algselt Tallinna 44. Keskkool) avati 01.septembril 1965.a. Teise vahetuse likvideerimisel Tallinna koolides 1992. a paigutati Mustamäe Gümnaasiumi algklassid laiali lähedalasuvatesse lasteaedadesse, sellest sai alguse Mustamäe Gümnaasiumi algklasside kolimiste jada. 18 aasta jooksul on algklasside õpilasi korduvalt üle viidud ühelt asenduspinnalt teisele. Plaane, lubadusi ja tähtaegu õpikeskkonna normaliseerimiseks on olnud mitu, kuid toimiva lahenduseni pole seni jõutud. 2001. a kinnitatud rekonstrueerimise projekteerimise lähteülesandes nähti ette II etapina renoveerida algklasside tarbeks mõni lähedalasuv lasteaiahoone. Peahoone remont küll 2004/2005. a toimus, kuid II etapi asemel järgnes sellele 2007. a hoopis algklasside Männi Lasteaiast väljatõstmine ja ajutine paigutamine Akadeemia tee 30 hoonesse kuni 2011. aastani. 2006. a otsuse kohaselt tulnuks renoveerida 2011. aastaks Mustamäe Gümnaasiumi kõikide õpilaste jaoks kas 37. Keskkooli või Akadeemia tee 30 hoone.

Käesoleva aasta veebruari keskel said Mustamäe Gümnaasiumi lapsevanemad ja kooli töötajad Pealinna lehe vahendusel teada, et praegu Akadeemia tee 30 koolihoones õppivaid algklassiõpilasi ootab juba sel aastal ees järjekordne kolimine. Väidetavalt plaanitakse Akadeemia teele rajada kodutute varjupaik. Selline asjade käik tabas ootamatult nii kooli kui ka Mustamäe Linnaosa valitsust, sellekohase sooviga ei oldud nende poole pöördutud! Erinevalt praegustest tingimustest Akadeemia teel (remonditud söökla ja garderoob ning lastevanemate abiga korrastatud klassiruumid) ootaks õpilasi – seekord siis 37. Keskkool – amortiseerunud ja remontimata koolimajaga. Viibimine teise kooli õpilaste seas hajutatult (MG tarbeks ei lubatud ei eraldi tiiba või korrust) jätaks algklasside õpilased ilma igasugusest oma kooli tundest ja mõjuks laastavalt kooli jätkusuutlikusele.

Mustamäe Gümnaasiumi hoolekogu võttis vastu otsuse mitte nõustuda algklasside järjekordse kolimisega, teavitades viimasest Haridusametit. Meenutagem, et järgmine kolimine pidi viima kogu koolipere kokku ühte ja seejuures renoveeritud hoonesse Asjade käiku ei toonud selgust ka Haridusameti järgmine pakkumine kolida kooli algklassid Keskuse 18 asuvasse Mustamäe Gümnaasiumi peamajja, teades, et parimagi tahtmise korral ei mahu algklasside õpilased Keskuse tn hoonesse, kuna renoveerimise käigus planeeritud ruumide struktuur eeldas 1.-6. klassi õpilaste paiknemist eraldi hoones. Ei jätku piisavalt vajaliku suurusega ruume õppetöö läbiviimiseks, samuti puudub piisav rekreatsioonipind nii suurele õpilaste hulgale (vahetundide ajal pole kohta, kus olla) ning õppetööd ei lubatud organiseerida kahes vahetuses. Mustamäe Gümnaasiumi õppetöö head tulemused kinnitavad, et kooli väljakujunenud struktuur on end õigustanud ja seda ei ole otstarbekas lõhkuda.

Õpilased ja lapsevanemad arvavad, et kool peab saama töötada senises koosseisus ühtse tervikuna ühes hoones. Oleme väsinud ajutistest lahendustest!

Jätkusuutlikkuse huvides peab koolis olema tagatud stabiilsus ja turvalisus tuleviku suhtes. Oleme nördinud, et linnavõim ei ole suutnud 18 aasta jooksul probleemi lahendada ning on korduvalt taganenud oma lubadustest ja kokkulepetest. Eeldame linnavõimult hoolivamat suhtumist lastesse – noortesse linnakodanikesse.

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi hoolekogu kutsub sind, linnakodanik, andma oma toetushääl Mustamäe Gümnaasiumi Keskuse 18 juurdeehituse toetuseks, et seeläbi lõpetada kooli algklasside lõputuna näiva kolimiste jada ning näitama, et 154 algklassi õpilase saatus on sulle oluline!

Aktsiooni korraldaja

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi hoolekogu
Ilona Rahula
Mustamäe Gümnaasiumi hoolekogu aseesimees ilonarahula@hotmail.com

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.