Oleme Harmi külakooli sulgemise vastu!

allkirjade kogumine on lõppenud

01.12.2018 00:00 kuni 03.12.2018 23:59

949 häält

379%

Harmi külakool on tore väike, 4. klassiga külakool, kus käivad 16 last ümbruskonna ja kaugematest taludest.
Esmaspäeval, 3.12.2018 kell 18 toimuval erakorralisel volikogu koosolekul kavatseb Kose vald Harmi kooli sulgeda. Aasta tagasi oli Harmi kooli püsimine praeguste võimukandjate valimislubaduseks!

Harmi kooli lastel ei ole jaanuarist enam oma kooli! Laste vedamine 600 õpilasega Kose Gümnaasiumisse, nagu soovitab Kose vald, ei ole nende maaperede jaoks lahendus! Ruumikitsikuses vaevlev mammutkool ei ole see, mille pärast nad on maaelu kasuks otsustanud. 

Palun anna allkiri Harmi kooli sulgemise vastu! Aitame väikesel kuid tublil Harmi koolikogukonnal võidelda oma laste kooli säilimise eest ja suure omavalitsuse vägivallatsemise vastu. Palun anna oma hääl hiljemalt E 3.dets kell 17. Kooli sulgemise vastu antud allkirjad anname volikogule üle kell 18. 

Taustast:
Harmis on kooliharidust antud 175 aastat.
Kose vald tegi 2017. aasta kevadel Harmi kooli lapsevanematele ettepaneku viia Harmi kooli juhtimine Kose Gümnaasiumi alla. Lootes hüpet kooli juhtimise ja haldamise kvaliteedis, oldi sellega nõus. 
Sama aasta sügisest kannabki põline Harmi kool ametlikku nime "Kose Gümnaasiumi Harmi õpipaik". 
Harmi kooli lapsevanemad on ammu aru saanud, et nad olid liiga heausklikud!
Koolide liitmise ainus eesmärk oli, et Kose valla valitsejail oleks mugavam Harmi kooli sulgeda. 
Sest erinevalt iseseisvast koolist saab õpipaika sulgeda kasvõi poole kooliaasta pealt, kustutades lihtsalt ühe aadressi Kose Gümnaasiumi põhimäärusest!!!

Harmi kooli jätkamine oli Kose valla eelmise volikogu otsus ja nii vallavanema kui ka volikogu esimehe poolt antud lubadus. Kooli jätkamist lubati Harmi lapsevanematele ka siis, kui ühiselt tehti otsus liita Harmi kool Kose Gümnaasiumiga kui kohalik õpipaik. Kooli kestmine oli kõikide kolme volikogus esindatud poliitilise jõu valmislubadus. Vallavõim on rahvale valetanud!

Harmi juhtum näitab, mis ootab uutes suurtes omavalitsustes asuvaid väikeseid koole 4 a pärast, kui liitumislepingud enam ei kehti. Kose ja Kõue vald liitusid juba 2013. a ja liitumislepingus oli punkt:
7.2.1. Õpilastele tagatakse kvaliteetne ja mitmekesine võimalikult elukohalähedane põhiharidus. Harmi Põhikoolis toimub hariduse andmine vähemalt aastani 2017.

Liitumise tulemusel haldusvõimelisemaks muutuma pidanud Kose vald ei kannatanud Harmi sulgemisega oodata isegi mitte pool aastat. Sügisel sai Harmi koolipere teada, et jaanuarist alates ei ole nende lastel enam kooli. 2.4 milj € aastaeelarvega Kose Gümnaasiumi juhtkond tõi õpipaiga sulgemiseks erinevaid ettekäändeid - et nad ei suuda vähendada Harmi halduskulusid, ei suuda tagada nõuetele vastavat õpikeskkonda ega tagada kvaliteetset haridust. Seevastu on Harmi kooli lapsevanemad ja lapsed väga rahul nii toredate noorte õpetajate töö kui vana mõisamaja ruumide ja ümbrusega. Hoolimata sellest, et pärast Kõue vallaga liitumist 5 a tagasi on Kose vald Harmi   investeerinud täpselt 0 €. Harmi väidetav kulu üle 11 000€ aastas õpilase kohta on ulmeline isegi teiste Eesti väikekoolide arvestuses - tavaliselt on sellise suurusega koolide kogukulu ca 5000€ õpilase kohta aastas. Suures Kose Gümnaasiumis on see 4000€ õpilase kohta aastas. Kose Gümnaasiumi juhtkond ei ole soostunud lapsevanematele saatma Harmi õpipaiga eelarvet ega muid tõestusi, mis selle kulu asjakohasust kinnitaks. Koolikogukond kahtlustab kulude ülesbluffimist ja näeb asjatundlikuma haldamise korral mitmeid võimalusi halduskulude vähendamiseks ja kompleksiga koolile lisatulu teenimiseks. 
 
Kui lapsevanemad ähvardasid koolipidajat kohtuteega, asus tagantjärele korrektselt taasvormistama kõiki juba tehtud otsuseid.
Ja et takistuseks ei saaks Kose valla koolivõrgu arengukava, mis selgelt kinnitab koolihariduse arendamist Harmis aastatel 2015-2022, esitles vallavolikogu esimees 13.11.18 toiminud 
hariduskomisjoni istungil arengukava "üle vaatamise" plaani.
Protokollist: Sõna võttis komisjoni esimees Uno Silberg/.../Kuna algatatakse valla arengukava koostamine aastani 2035, siis sellega paralleelselt tuleb üle vaadata ka koolivõrgu arengukava ning peamised sisendid sinna peaksid tulema hariduskomisjonilt.
Komisjon otsustas: Komisjoni esimees Uno Silberg paneb järgmiseks koosolekuks kokku esialgse 2019 tegevuskava projekti ja siis minnakse teemaga edasi.

Et Harmi kooli arendamises rohkem kaasa mõelda ja aidata, asutas Harmi koolkogukond MTÜ Harmi Haridusselts. Korraldatud on üle-eestiline mõtettalg, põhjalikult on tutvutud erinevate Eesti külakoolide pidamise ja juhtimise kogemusega, tehtud on arvukalt ettepanekuid Kose Gümnaasiumile ja Kose vallale. Valla poolt vastuseks ikka kooli sulgemine.

Kose valla eelarve on üle 10 milj €, iseenda ülalpidamiseks kulutab vald 800 000 € maksuraha aastas. Nii jõukas vald võiks olla suuteline millekski enamaks, kui valla äärealal elavate mudilaste väikese kodukooli sulgemine. Eriti kui lisaks lastele on olemas  aktiivne kogukond, kes soovib panustada külakooli arengusse, ideaalne keskkond ning motiveeritud õpetajad. Asjatundliku ja koostöise koolipidamise korral võiks Harmi kooli eelarve olla 80 000€ ehk u 1/10 valla valitsemiskulust ja alla 1% valla eelarvest.
 
Harmi Haridusseltsi liikmed korraldasid maal elavate laste haridusküsimusele tähelepanu juhtimiseks üle-eestile mõttetalgu "Kingitus uueks aastasajaks - igasse külla oma kool!". Et saada ise targemaks ja teha enne valimisi erakondadele ettepanekuid, kuidas tuleks 21. sajandil korraldada maal elavate laste haridust. Mõttetalgu ühe tulemusena sündis veebileht kylakool.ee. Sel lehel on ka rubriik 'Au / Häbi', kuhu lähevad kirja nende inimeste nimed, kes on otsustamise juures hääletanud mõne külakooli sulgemise vastu või poolt.

Elo Liina Kaivo 
Harmi külakooli vilistlane ja lapsevanem
Liisa-Lota Kaivo
Harmi külakooli vilistlane

Aktsiooni korraldaja

Elo Liina Kaivo
Harmi külakooli vilistlane ja lapsevanem
Liisa-Lota Kaivo
Harmi külakooli vilistlane

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

kalle:
Sulgemise vastu!
Vasta!
Marina:
Sulgemise vastu
Vasta!
Gaute: Gaute
Sulgemise vastu
Vasta!
Helena: Helena
sulgemise vastu
Vasta!
Kati: Kati
Sulgemise vastu!
Vasta!
Mirjam: Mirjam
Sulgemise vastu, kahe käega!
Vasta!
Sandro: Sandro
Sulgemise vastu!
Vasta!
Ilmar:
Sulgemise vastu!
Vasta!
Annika:
Sulgemise vastu
Vasta!
Heli:
Harmi kooli sulgemise vastu.
Vasta!
Darja: Sulgemise vastu!
Sulgemise vastu!
Vasta!
Helen: Suurepäraseid koole tuleb säilitada!
Tuleb lõpetada ettekäänete leidmine head haridust andva ja kogukonda toetava kooli sulgemiseks! See kool on väärtuslik ja toob maapiirkonda noori peresid. Selliseid koole tuleb säilitada, mitte üritada iga hinna eest kinni panna! Nii lühinägelike otsuste tegemine ei peaks tänasel päeval enam üldse aktsepteeritav olema.
Vasta!
Helen:
Sulgemise vastu!
Vasta!
Reet: Reet
Sulgemise vastu annan hääle.
Vasta!
Mari-liis: Sulgemise vastu!
Sulgemise vastu!
Vasta!
Ivar: Ivar
Sulgemise vastu
Vasta!
Jaana:
Sulgemise vastu!
Vasta!
Tea: Tea
Sulgemise vastu!
Vasta!
Tarmo: Tatmo
Harmi kooli sulgemise vastu!
Vasta!
Margit:
Sulgemise vastu
Vasta!
Sandra:
Sulgemise vastu!!!
Vasta!
Johanna: Johanna
Sulgemise vastu
Vasta!
Piia:
sulgemise vastu
Vasta!
Piret: Väikesed koolid on vajalikud!
Annan hääle kooli jätkumise poolt ehk sulgemise vastu.
Vasta!
Tiiu: Tiiu
Sulgemise vastu
Vasta!
Juhan: Villem
Sulgemise vastu
Vasta!
Agape: Salome
Kooli sulgemise vastu!
Vasta!
Triina:
Olen Harmi külakooli sulgemise vastu
Vasta!
Ain: Ain
Sulgemise vastu!
Vasta!
Erkki: Erkki
Muidugi olen sulgemise vastu!!!
Vasta!
Airi: Airi
Muidugi jätke kool alles!
Vasta!
Kristi:
Olen Harmi külakooli sulgemise vastu!
Vasta!
Ivo: Ivo
Väikesed koolid üle kogu Eestimaa peavad jääma, see on elu jätkumise eelduseks maal! Kogu riik ei saa Tallinnasse üksteise kukile kokku kolida!
Vasta!
Liilia: Harmi kooli ei tohi sulgeda
Olen Harmi külakooli sulgemise vastu!
Liilia Tali
Vasta!