Oleme vastu Härgla lubjakivikarjäärile!

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Eesti Killustik taotluse lubjakivi kaevandamiseks 20.hektaril Raplamaal, Rapla vallas, Härgla külas, Vahastu metskond 52 kinnistul (katastriüksus 24001:002:0002), millisega piirneb hulgaliselt eluasemeid ja majapidamisi väikeste laste ja kodu- ning kariloomadega
( lambad, hobused, lehmad jm) – kõige lähemal asuvad majad jäävad vaid 500 meetri kaugusele!

Kavandatav karjäär hakkab mõjutama kõiki planeeritud lubjakivikarjääri ümbruses asuvaid külasid, sh Härglat, Pirgut, Purilat, Seli, Vankset, Lõiust. Mõjude tegelik ulatus on ette teadmata.

Lubjakivi kaevandamisega teadaolevalt kaasnevad negatiivsed mõjud:
1) võimalik põhjavee taseme alanemine, mis võib tähendada, et majapidamised jäävad ilma kaevuveeta, s.o inimesed jäävad ilma joogiveeta (Raikküla näitel kadus vesi 2 km raadiuses karjäärist), võimalik on ka Purila allikate kuivamine. Kui vesi kaevudes säilib, saab aga vaieldamatult mõjutatud selle kvaliteet. Terves piirkonnas puudub ühisveevärk ja inimeste elud sõltuvad puhtalt põhjaveest;
2) puur-lõhketöödest põhjustatud maavõnked, millised võivad põhjustada hoonete aluse pinnase liikumist ning hoonetesse pragude tekkimist, lagunemist. Inimesed on teinud enda varasse märkimisväärseid investeeringuid, kinnistutel on kohustusi, millised võivad saada mõjutatud (pangad võivad soovida tagatise suurendamist nt). Inimestel ei ole võimalik oma vara soovi korral ka võõrandada, kuivõrd kellele meeldiks väljavaade soetada kinnisvara lubjakivikarjääri ümbrusse. Ka langetaks karjääri tegevus kinnisvara väärtust ja antud piirkonna üldist arengut ja väärtust;
3) hüdrovasaraga kaevandamisest tingitud müra, purustus- ja sorteerimissõlmede tööst tulenev müra ja tolm. Müratase võib ulatuda kuni 5 km kaugusele. Inimesed kolivad maale just nimelt rahu ja vaikuse pärast. Maatingimustes on suurim „müra“ loodus ise. Lindude laulu ja ritsikate sirinat ei saa võrrelda lubjakivi lõhkamisel tekkiva müraga ja ei ole mõtet rääkida, et selle müraga ei ületata lubatud detsibelle. Samuti, tekkiv aluseline tolm võib levida kilomeetrite kaugusele ning avaldada olulist mõju astmaatikutele ja allergikutele (NB! üks olulisi tegureid, miks inimesed on oma elukohaks valinud maakoha ongi tervis, s.o. puhtam elukeskkond, vähene saastatus jne), aga mõjutab kindlasti ka piirkonna loodust - karjääri ümbruses on mets, kus elavad metsloomad, -linnud, sh hulgaliselt II ja III kategooria kaitsealuseid linde, loomi, taimi. Metsloomade populatsioon võib piirkonnast üldse kaduda.
4) Planeeritavast karjääris 2km kaugusel asub Seli Tervisekeskus, kus saavad taastusravi kaitseväelased (sh sõdurid, kes on käinud välismissioonidel, st osalenud tegelikus sõjategevuses), kes paranemiseks vajavad eelkõige vaikust ja rahu;
5) planeeritav karjäär asub ohtlikult lähedal elektrivõrgule ja gaasitrassile. Paide -Kiisa 220-330kV elektri kõrgepingeliin asub ca 80 meetri kaugusel, Vireši-Tallinn D55 maagaasi ülekandetorustik asub aga vaid ca 25 m kaugusel. Kui midagi peaks kaevandamisel valesti minema, oleks tagajärjed korvamatud.
6) kaasneb raskeveokite liiklus ümbruskonna kohalikel teedel, mis on peamiselt kruusakatendiga ja ei ole ehitatud sellist koormust arvestades, s.o. teed lagunevad, tõuseb liiklusohtlikkus. Kruusateede ümbruses olevad majapidamised peavad hakkama toime tulema ka kruusateedelt erituva tolmuga;

Ümberlükkamatult avaldaks karjäär vahetut mõju inimeste tervisele (füüsilise, vaimsele), heaolule, varale, kultuuripärandile ja keskkonnale tervikuna.

Eeltoodut silmas pidades tähendaks lubjakivi kaevandamise lubamine eelnimetatud kogukondade kaitsmisväärsele elu- ja looduskeskkonnale ettenägematuid, pikaaegseid häiringuid ja suure kahju põhjustamist mitte ainult praegustele vaid ka tulevastele põlvkondadele, kuivõrd luba taotletakse 30.aastaks.

Karjääril puudub selle väiksuse tõttu riiklik tähtsus, see teenib otseselt vaid OÜ Eesti Killustik ärihuve, äriettevõtte omanike majanduslikke eesmärke, mis ei saa ega tohi üles kaaluda kohalike ja ümberkaudsete elanike huve ja põhiseaduslikku õigust kodu ja omandi puutumatusele, tervise kaitsele, elu- ja looduskeskkonna säästmisele!

Kui Sa, hea naaber, lihtsalt kaasaelaja, nimetatud piirkondadega seotud inimene, leiad nagu kohalik kogukondki, et kohalike elanike huvid puhtale, rahulikule elukeskkonnale kaaluvad üles äriettevõtte puhtalt majanduslikud huvid, palume Sind anda selle keskkonnaloa väljastamise vastu oma allkiri!

Toetuse eest väga tänulik
Härgla, Pirgu, Purila, Seli, Vankse, Lõiuse elanikkond

allkirjade kogumine on lõppenud

22.01.2018 00:00 kuni 28.02.2018 23:59

117 häält

11%

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Eesti Killustik taotluse lubjakivi kaevandamiseks 20.hektaril  Raplamaal, Rapla vallas, Härgla külas, Vahastu metskond 52 kinnistul (katastriüksus 24001:002:0002), millisega piirneb hulgaliselt eluasemeid ja majapidamisi väikeste laste ja kodu- ning kariloomadega         
 ( lambad, hobused, lehmad jm) – kõige lähemal asuvad majad jäävad vaid 500 meetri kaugusele!

Kavandatav karjäär  hakkab mõjutama kõiki planeeritud lubjakivikarjääri ümbruses asuvaid külasid, sh Härglat, Pirgut, Purilat, Seli, Vankset, Lõiust. Mõjude tegelik ulatus on ette teadmata.

Lubjakivi kaevandamisega teadaolevalt kaasnevad negatiivsed mõjud:
1) võimalik põhjavee taseme alanemine, mis võib tähendada, et majapidamised jäävad ilma kaevuveeta, s.o inimesed jäävad ilma joogiveeta (Raikküla näitel kadus vesi 2 km raadiuses karjäärist), võimalik on ka Purila allikate kuivamine. Kui vesi kaevudes säilib, saab aga vaieldamatult mõjutatud selle kvaliteet. Terves piirkonnas puudub ühisveevärk ja inimeste elud sõltuvad puhtalt põhjaveest;
2) puur-lõhketöödest põhjustatud maavõnked, millised võivad põhjustada hoonete aluse pinnase liikumist ning hoonetesse pragude tekkimist, lagunemist. Inimesed on teinud enda varasse märkimisväärseid investeeringuid, kinnistutel on kohustusi, millised võivad saada mõjutatud (pangad võivad soovida tagatise suurendamist nt). Inimestel ei ole võimalik oma vara soovi korral ka võõrandada, kuivõrd kellele meeldiks väljavaade soetada kinnisvara lubjakivikarjääri ümbrusse. Ka langetaks karjääri tegevus kinnisvara väärtust ja antud piirkonna üldist arengut ja väärtust;
3) hüdrovasaraga kaevandamisest tingitud müra, purustus- ja sorteerimissõlmede tööst tulenev müra ja tolm. Müratase võib ulatuda kuni 5 km kaugusele. Inimesed kolivad maale just nimelt rahu ja vaikuse pärast. Maatingimustes on suurim „müra“ loodus ise. Lindude laulu ja ritsikate sirinat ei saa võrrelda lubjakivi lõhkamisel tekkiva müraga ja ei ole mõtet rääkida, et selle müraga ei ületata lubatud detsibelle. Samuti, tekkiv aluseline tolm võib levida kilomeetrite kaugusele ning avaldada olulist mõju astmaatikutele ja allergikutele (NB! üks olulisi tegureid, miks inimesed on oma elukohaks valinud maakoha ongi tervis, s.o. puhtam elukeskkond, vähene saastatus jne), aga mõjutab kindlasti ka piirkonna loodust  -  karjääri ümbruses on mets, kus elavad metsloomad, -linnud, sh hulgaliselt II ja III kategooria kaitsealuseid linde, loomi, taimi. Metsloomade populatsioon võib piirkonnast üldse kaduda. 
4) Planeeritavast karjääris 2km kaugusel asub Seli Tervisekeskus, kus saavad taastusravi kaitseväelased (sh sõdurid, kes on käinud välismissioonidel, st osalenud tegelikus sõjategevuses), kes paranemiseks vajavad eelkõige vaikust ja rahu;  
5) planeeritav karjäär asub ohtlikult lähedal elektrivõrgule ja gaasitrassile. Paide -Kiisa 220-330kV elektri kõrgepingeliin asub ca 80 meetri kaugusel, Vireši-Tallinn D55 maagaasi ülekandetorustik asub aga vaid ca 25 m kaugusel. Kui midagi peaks kaevandamisel valesti minema, oleks tagajärjed korvamatud.
6) kaasneb raskeveokite liiklus ümbruskonna kohalikel teedel, mis on peamiselt kruusakatendiga ja ei ole ehitatud sellist koormust arvestades, s.o. teed lagunevad, tõuseb liiklusohtlikkus. Kruusateede ümbruses olevad majapidamised peavad hakkama toime tulema ka kruusateedelt erituva tolmuga;

Ümberlükkamatult avaldaks karjäär vahetut mõju inimeste tervisele (füüsilise, vaimsele), heaolule, varale, kultuuripärandile ja keskkonnale tervikuna.  

Eeltoodut silmas pidades tähendaks lubjakivi kaevandamise lubamine eelnimetatud kogukondade kaitsmisväärsele elu- ja looduskeskkonnale ettenägematuid, pikaaegseid häiringuid ja suure kahju põhjustamist mitte ainult praegustele vaid ka tulevastele põlvkondadele, kuivõrd luba taotletakse 30.aastaks.

Karjääril puudub selle väiksuse tõttu riiklik tähtsus, see teenib otseselt vaid OÜ Eesti Killustik ärihuve, äriettevõtte omanike majanduslikke eesmärke, mis ei saa ega tohi üles kaaluda kohalike ja ümberkaudsete elanike huve ja põhiseaduslikku õigust kodu ja omandi puutumatusele, tervise kaitsele, elu- ja looduskeskkonna säästmisele!

Kui Sa, hea naaber, lihtsalt kaasaelaja, nimetatud piirkondadega seotud inimene, leiad nagu kohalik kogukondki, et kohalike elanike huvid puhtale, rahulikule elukeskkonnale kaaluvad üles äriettevõtte puhtalt majanduslikud huvid, palume Sind anda selle keskkonnaloa väljastamise vastu oma allkiri!

Toetuse eest väga tänulik
Härgla, Pirgu, Purila, Seli, Vankse, Lõiuse elanikkond

Aktsiooni korraldaja

Härgla, Pirgu, Purila, Seli, Vankse, Lõiuse elanikkond

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Villu: Härgla lubjakarjäär
Olen selle kaevandamise vastu kuna saan aru et igal juhul see rikub minu talu kaevu vee ja on selle külade inimestele müra suhtes vägagi häiriv. Selle arvamuse kirjutan siia täna 29.01.2018. Olen oodanud proovi puurimise vastuseid adekvaatsete inimeste käest juba 2 aastat aga eimidagi, järelikult keegi kusagil ei räägi õigust ja ei taheta inimesi tegelikust olukorrast teavitada. Väga kahju!
Vasta!
Heino: Härgla lubjakarjäär
Kuni ei ole teada looduskeskkonna kahjustuste ulatust, ei saa ühtegi kaevandamist lubada ja kui on tulemustes elukeskkonna halvenemine, siis ei saa kaevandada. Kahjustuste hindamine ei tohi alluda kavandaja huvigruppidele!
Vasta!
Vadim: Vadim: Härgla lubjakarjäär
vastu
Vasta!