Õnnelikuma Eesti ja partnerlusseaduse toetuseks

Kutsume kõiki allkirja andma 41 avaliku elu tegelase pöördumisele, millega toetatakse Eesti sallivamaks muutumist, LGBT inimeste õigusi ning partnerlusseadust. Kiri on toetuse kinnitamiseks kõigile avatud. Originaaltekst ning link artiklile, milles näete ka juba allakirjutanud inimesi, on lisatud.

allkirjade kogumine on lõppenud

10.06.2011 00:00 kuni 31.08.2011 23:59

674 häält

67%

Üleskutse õnnelikule Eestile

 

Igaüks väärib olla õnnelik. Vahel piisab selleks hoolivast kaaslasest,

kellega oma elu siduda ning kellega jagada rõõme ja muresid,

ühist kodu ning teadmist, et teineteisele saab loota.

Osa inimesi leiab oma õnne ja hingerahu samast soost partneriga.

 

"Inimesed käivad eneseteostuse ja õnne saavutamiseks erinevaid

teid. See, et nad ei käi sinuga sama teed, ei tähenda, et nad oleksid

eksinud," on kirjutanud USA kirjanik H. Jackson Brown.

 

Sallimatusel puudub mõte, kui see on suunatud millelegi, mis ei

sõltu inimese tahtest ning mis ei kahjusta teiste ühiskonnaliikmete

õigust õnnele. Viha ja vägivalla õhutamine on märgid ebakindlast

inimesest ja ka ühiskonnast!

 

Püüdleme selle poole, et eestimaalased sünniksid oma riiki vabade,

võrdsete inimestena ning nendeks ka jääksid. Keegi ei saa valida

oma sünnipärast sugu, nahavärvi, rahvust, vanemaid ega

seksuaalset sättumust. Selle asemel, et vihata paratamatust,

tuleb meil keskenduda sellele, kuidas üheskoos üles ehitada

ühiskonda, milles kõikidel liikmetel on võimalus oma

õnnetaotlused ellu viia!

 

Praegu on Eesti seadusandluses õiguslik vaakum, kus tegelikkuses

toimivad omavahelised suhted on seadusega reguleerimata

ning sellest tulenevalt ei laiene samasoolistele paaridele

õigused ja kohustused, mida selline suhe eeldaks.

See vaakum tuleb täita!

 

Sallivus loob eeldused rahumeelse ja vaba ühiskonna kujundamiseks.

Maailma õnnelikemateks ühiskondadeks peetakse 2005.- 2009. aastal

läbiviidud Gallupi uuringu alusel Taanit, Soomet, Norrat, Rootsit ja

Hollandit, mis on LGBT* inimeste suhtes sallivad ja toetavad.

Eesti on selles arvestuses üheksakümnes pärast Alžeeriat ja

Somaaliat ning enne Myanmari ja Bangladeshi.

 

Avaldame selle kirjaga toetust LGBT inimestele Eestis,

kutsudes üles suuremale avatusele, sallivusele ja hoolivusele,

et kõigil oleks Eestis hea ja kindel tunne elada. Meid, eestimaalasi,

on vähe ja seetõttu tuleb meil kokku hoida, toetada ja hinnata

iga ühiskonna liiget. Sellega anname oma panuse

õnnelikumasse ja vabamasse Eestisse, kus toetus sellele kirjale

on ääretult oluline.

 

Kinnitame üheskoos Eesti paremaks ja sallivamaks muutumist!


Viide Postimees.ee keskkonnas ilmunud originaaltekstile, kus saab näha ka 41 allkirja andnud inimese nime:
*LGBT – Lesbi, Gei, Bi- ja Transseksuaal 


Aktsiooni korraldaja

Helen Talalaev
helen@egn.ee

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Jaak: Patu vastu
Kristlasena, lähtudes Jumala antud usust & Sõnast pean taolist hälbelist seks.käitumist patuks. Ka Jumala Sõna e Piiblit ei saa ükski Jeesuse jünger puhta südamega tõlgendada seda soosivalt. Vt Eesti Kirikute Nõukogu vastavat seisukohta: http://bit.ly/iE5Pf2

Isiklikult pean mistahes seks. perversuste sallimist ühiskondlikuks traagikaks. Minu arvates annab ühe endise LGBT ühenduse "Gay Liberation Front" 1971. manifest (http://bit.ly/7TxfA2) selgelt aimu mõningate LGBT inimeste väärastunud arusaamadest maailma suhtes ning anarhistlikest plaanidest maailm tagurpidi pöörata. Ma ei tee üldista, nendin LGBT kalduvust demagoogiale oma dogmade läbisurumisel meedias (vt asjaosalise tunnistust http://bit.ly/lyb22o).

Mõistan nii hedonismi kui ka osade "gay"-de igatsust intiimse läheduse järgi. Esimene on selgelt patt. Teisel juhul soovitan selgitada välja selle (sund?)käitumise põhjused (lapse- või noorpõlvetrauma?), et elada ja armastada normaalse inimesena, nii nagu on hea (ka Jumala silmis). Armastada saab ka perverssusteta - puhtalt. Kui asi on tahteotsuses, on ka tegu patuga. Jumal päästku&andku teile armu!

Ka inimeste vahele vaenu õhutamine on patt. Armastan teid inimesi,vihkan pattu
Vasta!
Liina: austust ja tolerantsust
rahu ja lugupidamist
Vasta!
Gunnar: Jah!
Inimõigused kehtivad kõigile!
Vasta!
Getter-Agnes: Mõttetu vihkamise vastu
Ma ei ole LGBT, ja kuigi mind ka mõneti häirib see, et nad oma seksuaalsust liiga avalikuks teevad, saan ma sellest ka aru - seesugune eputamine pole ju muud kui vastureaktsioon neid vihkavale enamusele. Poleks neid lugematuid, kes oma halvustavate kommentaaridega ja mõnikord ka vägivallaga nende magamistuppa tungivad, poleks neil ka mõtet mässata...

Üksi LGBT ei ole mulle mitte midagi halba teinud, miks peaksin ma neid vihkama? Ja kui ka oleks, siis oleks mul ikkagi kana kitkuda vaid konkreetse inimesega. Ja miks räägitakse ebaloomulikkusest, kuid looduses kord juba on ka omasooiharaid (mitte ainult inimeste seas)? Ühtki LGBT-d ei saa ega võigi sundida "normaalseks". Ja nad on alati olemas olnud, samas inimkond ainult kasvab oma arvukuselt. Kas heterodelt võetakse sellega midagi ära, kui ka LGBT-del kooselu registreerida lastakse? Privileeg?!

Mis puutub ülalolevasse usupropageerijasse, siis siin on tsitaat tema pühakirjast (ehk sellest, mida ta täies mahus avalikult pooldab): "Kui mees magab mehega, nagu magatakse naise juures, siis on nad mõlemad teinud jäledust; neid karistatagu surmaga, nende peal on veresüü!" (3Ms 20:13). Vaevalt, et LGBT-d talle sama soovad...
Vasta!
Fred: Fred-Eerik
Sarnaselt LGBT inimestega peeti kunagi ka vasakukäelisi hälvikuteks, kes tuleb paremakäelisteks ümber kasvatada. Eesti inimesed võiksid sarnaselt teiste eurooplastega aru saada, et LGBT inimesed ei ole selleks ise hakanud, vaid selleks sündinud. Mina arvan, et mitte ükski inimene ei valiks endale vabatahtlikult elu, mis on täis konflikte kõigepealt iseenda ja seejärel ühiskonnaga, kus tuleb võidelda isegi enamuse jaoks enesestmõistetavate inimõiguste eest. Ma arvan, et mitte ükski inimene ei valiks endale vabatahtlikult elu, kus partneri ja armastuse leidmine on sedavõrd keeruline. Seega avardagem oma maailma ja saagem aru, et see ei ole mustvalge. Kõik vähemused, kaasa arvatud seksuaalvähemused, vajavad meie mõistmist ja tuge.
Vasta!
Fred: Kindel jah
Ei tea, kuidas see Fred-Eerik sinna vale koha peale sattus, ilmselt varane hommikutund süüdi :)
Dmitri: Dmitri
Samasooliste paarid peavad olema riigi poolt tunnustatud.
Vasta!
Tanel: Miks mitte?
Ei näe küll erilist vajadust seda riigi poolt tunnustamist, aga kui inimestel huvi, siis miks mitte?
Vasta!
Annika: Ann
Soovitan vaadata. http://www.youtube.com/watch?v=ewUx8nNfGE4
Eriti huvitaks vastuväited sellele, mis nad räägivad.
Vasta!
Kaspar: Kas tõesti on sellel mõtet?
Mind jäi häirima petitsoonis toodud välja lause, et kuna meid Eestis on nii vähe, et siis tuleb kokku hoida ja toetada ka "veidrikke" kelle orientatsioon on metsapoole läinud.
Kuna meid on vähe ja jääb ka vähemaks, siis just peaksid need inimesed, kes on metsa kaldunud oma orientatsiooniga pugema peitu, sest nende pärast jätkab Eesti iive kukkumist, kuna nemad ei tee lapsi ju. Ainus mõte on omasoolistega koos olla. Mida see annab Eestile? Palun vastake sellele küsimusele, mida annab oma sooliste kooselu lubamine Eestile? Petitsioonis on kirjas mingi edetabel, kas seda me tahamegi, olla edetabelites kõrgemal? Masendav.
Omasoolised võiksid ja peaksid jääma varju, kuskile tagatubadesse, seal nad võivad sahistada omaette, aga mitte tulema avalikult välja.
Sest edasi peale kooselu lubamist tullakse välja mõttega, et miks mitte lubada neil lapsendada lapsi jms. Milline Eesti sellest välja kasvab? Kas sellise Eesti eest võitlesime? Kas sellise Eesti eest seisime Balti ketis? Mina küll mitte. Jätkan tugevat vastuseisu omasooliste igasugustele petitsioonidele ja üleskutsetele, sest see on lihtsalt vale ja rõve. Olgu tegemist mis vormiga iganes. Pange kapiuksed kinni, palun.
Vasta!
Maris: Lapsendamise teemal
Kuna eelnevalt on siin teema tõstatatud siis viitan paarile uurimusele:

1. http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/parenting.aspx - Children of Lesbian & Gay Parents

Uurimus leidis et:
- Gei vanemate lapsed on sama suure tõenäosusega heterod kui lapsed, keda kasvatavad heterovanemad
- Gei vanemate lapsed ei ole mehelikumad ega naiselikumad kui samas vanuses ja samast soost lapsed, keda kasvatavad heterovanemad (st mänguasjade eeslistus, lemmiktelevisioonisaated, lemmikmängud jne)
- Gei vanemate lastel on samad eelistused sõprade osas, mis lastel, kes on on kasvatatud heterovanemate poolt (ehk siis kooliealiste lastel on enamasti samasoolised parimad sõbrad)

Juhiksin ka tähelepanu asjale, et gei vanemad, kes adopteerivad on selleks alati valmis, sest adopteerimise tingimused on kõikidele adoptiivvanematele väga ranged. Samas on heterovanematel võimalik saada mitteplaneeritud lapsi, kellel ei pruugi selle tõttu olla samu võimalusi kui nendel lastel, kes on ette planeeritud.
Lisaks, sageli esitavad inimesed argumendi, et valik on vanemateta lastel heterovanemate ja geivanemate vahel kui tegelikult on valik geivanemate ja üldse mitte vanemate vahel.
Vasta!
Epp-Kristiina: Lapsendamise teemadel
Ma tahaks siiski juhtida tähelepanu asjaolule, et ka täna Eesti vabariigis kehtiv seadusandlus ei piira lapsendamist lapsendaja seksuaalse orientatsiooni pinnalt!

Reguleerimist vajab seadusandlus selles osas, mis puudutab SOOLIST piirangut ehk kas ühel lapsel saab olla kaks samasoolist vanemat ning millised on nende mõlema kohustused sellisel juhul lapse ees (ja lapse kohustused vanema ees). Puht praktilisest vaatenurgast on ju väär nimetada "üksikvanemaks" (ja seega riigipoolset toetust vajavaks) inimene, kes faktiliselt ei toimi üksikvanemana. Samas puudub riigil täna õigus panna samasoolisele "lisavanemale" kohustusi (sest õigusi vastu ei anta).
Spermapangast ühise otsusena sündinud lapse puhul on heteropaari puhul mehel kohustused olemas, lesbipaari puhul aga teisel osapoolel mitte, sest ta ei kvalifitseeru "teisest soost vanemaks" - hoolimata faktist, et mõlemal on geneetiline side lapsega olematu.
Küll aga ütleb seadus, et kasuvanema (ehk 10 aastat faktiliselt vanemakohustusi täitnu) ees tekivad ülalpidamiskohustused LAPSEL, kui ta suureks kasvab. Seejuures EI ole määratud, mitu või millisest soost peavad olema vanemad.

Kuidas see ühiskondlikku moraali tõstma peaks?
Vasta!
Olga: Olga
Kindlasti, JAH! Kõik inimesed tahavad olla õnnelikud. Ja LGBT inimestel peab ka see õigus olema!
Vasta!
Agnes: Agnes Mead
Olen kahe kaega poolt! Edu teile!
Vasta!
Margus: Jaak!
Jumalat pole ju olemas!
Vasta!
riina: Jaak!
Jah kallis Margus ! Mina arvan seda sama, et jumalat pole,kuigi ma mõtlen ka tihti jumalale. Aga see on nagu mingi sümbol.....Mul vanust kah juba küllalt...
Aga arvan ,et need "usuhullud" peavad nagu kogu maailma inimesi siis hälvikuteks või.....
Mina , kui endine, kauaaegna meedik arvan, et ravi vajavad võib olla mõned teiste sektide "nossovid" aga mitte mingil juhul HOMOD....
Olen igati homosuhete poolt.
riina: Kasparile teadmiseks!
Igal inimesel võib olla oma arvamus,nagu ka sõna -ja kirjavabadus.Kuid ma ei saa ainult aru inimestest, kes põlgavad samasooiharaid. Kogu maailm elab ju aastasadu koos nendega.Juba vanas Kreekas oli see suhe aktsepteeritav....!!!
On teada faktid,et treenerid olid oma õpilasega vahekorras.Me oleme jätnud kõik invaliidid voodisse, lukustanud nad tuppa, ratastooli.Eestis ei saa sügava puudega invaliidid tänavale, üritustele. Nad on nagu vangid. Tean seda vägagi ,sest olen tegelenud nende teemadega.Miks siis nüüd ka terved, just TERVED,ELUJÕULISED inimesed peaksid kapsi olema, nagu jalutud invaliidid.Ei sega lapsendamine kaaskodanikku,sest lapsendaja pole ju tema.Ka niinimetatud "metsapoole veidrikud"oskavad vaata et paremini veel vanemad olla,kui mõni alkohoolik,kes "poegib" ja jätab lapsed ilmahooleks. Narkomaanid, kellele kulutatakse esmaabi andes kümneid ja sadu tuhandeid.Ka ei sega see kaaskodanikku, kui samasooline abiellub, ega tema ei abiellu ju homoga.Miks poetakse homode magamistuppa ? Kas NORMAALNE INIMENE vaatab teise magamistoa aknast sisse??Usun,et ei.Arvan et ükski LGBT ei sega teil sõõmist, joomist,magamist,töötamist! Laske neil elada,nad on sündinud iseendaks !!!!
Vasta!
Veiko: ÕNNELIKUMA EESTI EEST
Minu allkiri sattus kogematta valesse kohta. Tahtsin anda vastuallkirja, kuid märkigem. Õnnelikum Eesti poolt olen kahtlemata, kuid selle sidumine pedeabieluga (nn partnerlusseadus) on TÄOELIK PDESIGADUS JA DEMAGOOGIA! Õnnelik saab eesti olla vaid austades traditsioone, klassikalist perekonda, moraali- ja eetikat ning usku.
Vasta!
Jaanus: Veikole
Sinu kommentaaris peaks sõnad Eesti asendama sõnaga Mina
Riin: Veikole!
Ei saa siiani aru miks inimesed vihkavad homosid??? Tavaline inimene nagu inimene ikka.Keegi ei nõuagi mingit privileegi!!!! Kas ükskord on arusaadav kõigile,et kõik on võrdväärsed inimesed!!!
Ja mis siis juhtuks, kui selle "PEDEVIHKAJA" poeg või tütar tuleb ühel päeval ka nn."kapist" välja, "võtab südame rindu" ja teatab oma vanematele,et ta on gey või lesbi, ja et ta on 10 aastat juba salaja suhtes!?
Kas siis need vanemad lihtsalt viskavad oma lapse tänavale?Kas siis katkeb ema-või isaarmastus???
Need võivad olla kõikide teie lapsed,nad on sündinud selliseks,nagu nad parasjagu on.Ja kui on siis "pedevihkaja"lapsel mõte ka lapsendada üks süütu laps , kelle vanemad on hüljanud, kuna laps sündis väljaspool plaane! Kas siis visatakse oma lihane laps koos kasulapsega tänavale? Mida ütleb südametunnistus? Mul on näiteid selle kohta palju.Alati öeldakse, et kuni see minu perekonda ei puuduta, ei puutu see minusse,AGA KUI KORD ÄKKI HAKKAB PUUDUTAMA, MÕELGE - inimesed, mõelge kainelt......Ärge olege nii kitsarinnalised, võib olla paljud heterod on rohkem HÄLVETEGA kui homod. Me elame ju iga päev koos nendega sajandeid. Ainult me ei taha seda omale tunnistada. Olen igati HOMOSUHETE POOLT.
Katrin: ei ole kunagi inimest vihanud tema vaadete ja orjentatsiooni pärast...
aga see, mida nad taotlevad, on vale! Kui kaks inimest koos tahavad elada ja olla, olgu nii aga see pole eluterve suhe, selles ei ole bioloogilises mõttes midagi õiget, sellises suhtes ei tohiks kasvada lapsed!
Kõik mis ja kuidas on enne seda, on kahe inimese vaheline asi. Seetõttu on minu hääl "EI!" ja nii ta jääb ka!
Vasta!
Marite: Poolt
Tolerantsust
Vasta!
Karinee: Kati
Kindlasti vastu! Kui tahavad geid olla koos, siis olge, 4 seina vahel. Oma kapis. See ei ole looduse poolt nii paika pandud, et võiks mees ja mees või naine ja naine koos olla. Kui see oleks õige või vähemasti looduse poolt nii seatud, siis oleks ka paljunemine vastavalt võimalik. See on vastik, vale ja laus isegi rõve. Kui see oleks minu teha, ei saa te kunagi õigust elada sama õiglaselt ja puhtalt koos, kuid seda saavad mees ja naine! Veel enam, ei tohi teile anda luba lapsendada, kunstlikku viljastamist läbi teha vms. See peab olema teile keelatud!
Vasta!
Marge: Sallida enesehävituslikku teguviisi?
Miks küll arvatakse, et partnerlusseadus on seotud on seotud Eesti õnnega? Õnnetust toob, ütlen ma. Muidugi tahaks, et eestlased oleksid sallivamad, aga sallivus asja vastu, mis suretab välja tervet rahvust, no ma ei tea...minu loogika tõrgub.
Vasta!
Marcus: Lp Jaagule
Inimesena, lähtudes Jumalast, keda mina isiklikult austan ja oma südametunnistusest, pean patuks seda, kui keegi kipub hälbelist käitumist a) subjektiivselt lahterdama b) lambalikult kaasa kiitma kellegi teise arvamust. Piiblis pole geivaenulikku seisukohta mitte ühegi lausega välja toodud.

Isiklikult pean samuti seksuaalperverssuste sallimist ühiskondlikuks traagikaks. Täna hommikul lugesin, kuidas lapsi ärakasutanud mees sai kergendatud karistuse. (http://www.tallinnapostimees.ee/542570/riigikohus-kergendas-tudrukuid-kuritarvitanud-mehe-karistust/) Mis puudutab eelmise sajandi 71. a koostatud manifesti, siis olen ka mina selle vastu, et anarhistlikult maailm tagurpidi pöörata, nii et puud juured ülespidi kasvama hakkavad. Samas ei usu ma, et väga paljud inimesed 40 a hiljem enam mäletavad, mis seal kirjas oli.

Hedonism ei vaja intiimsust. Nautimiseks (söögi, joogi vms) sõna otseses mõttes ei ole vaja teist inimest. Geiks sündimise põhjused on juba ammu tõestatult geneetilised. Sinagi pole valinud oma heteroseksuaalust. Armastada saabki ainult perverssusteta, sest perverssus on see, millega teine (või enam) osapooli ei nõustu.

Jumal andku mõistust ja vähem vaenu Sullegi!
Vasta!
riina: Nõmedad olete OMA USUHULLUSES
Ei jõua ära imestada kui nõmedad on mõned eestlased. kes sureb välja ? Eesti rahvas. ...lubage naerda.Kes keelab SINUL ,kallis kaasmaalane teha lapsi. Õpetus- seksi ilma kondoomita ja tee neid tänases eestis omale kohe 10 tükki valmis, kasvata ja muudkui tee neid.
Mõned räägivad siin jumalasõnast. Jumala plaan oli selline: mees ja naine teevad sugu, mitte et seksitakse naudinguks? Miks siis seksitakse? Jumal ei lubanud ju seksi nautida....Miks vaene naine, kes peab elama jubeda mehega, kes seksib aina ja joob end purju ning peksab naist ja lapsi, vägistab päevast päeva naist, miks peaks see juhtuma. Miks keegi sega ei kurda ,Kas kuradi hea on elada sellist elu??? Olen 30 aastat seda elu nautinud!!!
FACK- mõned ususõnakuulutajad tuleks kappi panna, kes kaugemale ei näe kui oma varvaste ette.Tehke silmad lahti,,,,vaadake maalima ärge uluge selle vaese eestase kallal ! Terve maailm elab, töötab koos geyde ja lsebidega päevast päeva, ollakse sõbrad.
Mina olen SANASOOLISTE PARTNERLUSE POOLT
Vasta!
Urmo: Mida?
Partnerlusseadus?
Kas rohkem ei anna veel ühiskonna moraali alla viia, kui sellise seaduse vastuvõtmisega.
Kui meil niigi on pidevad probleemid omasoo iharatel, et neid kiusatakse taga, siis mis veel nüüd juhtuma hakkab. Sellise asjaga tuuakse ühiskonda sisse väga palju vägivalda ja negatiivsust, sest enamus on selle asja vastu.
Selline komejant peaks olema ammu lõpetatud ja teema lukku pandud.


Hoitakse palju aega ja raha kokku ning samuti säilib kultuur.
Vasta!
Liis: Jah
Me kõik oleme inimesed. Vaadates mõningaid vastuseid tuleks minu meelest hoopis ühiskonda ja selle reegleid parandada.
Vasta!
riina: Urmo!
Kas Sa oled nii noor või juba liiga vana mees, et Sa ei taipa maailmaasjadest midagi!
Mis moraal, mis ühiskonna allaviimine,mis,mis....Sa elad nugu 19-20 sajandis veel. Mida me räägime moraalist, ,Eestis vohab korruptsioon, narkomaanid, prostituudid, asotsiaalid. Oi, oi,oi kui suured õigused neil on. Saada arstiabi kui oled end täis pumbanud ükskik mida,saad puude kui oled end segi joonud ! Mis see kõik maksab? See on maksumaksja raha mida kulutatakse! Miks keegi ei protesti muude, palju hullemate asjade vastu?Rikkurid, miljonärid, vargad! Ega siis keegi seda ei näe. Miks kiusatakse taga inimesi kes kellelegi liiga ei tee.Tema Sinu püksi pole kätt ajanud.Need inimesed on teistest targemad, andeksma, kuulsamad. Kas vahe ongi selles - et see on Eestlase kadedus???
LÕPETAGE SAMASOOLOSTE TAGAKIUSAMINE, ANDKE NEILE KA HINGAMISRUUMI, NEMAD EI TULE EESTI RIIGILE POMMI PANEMA , NAGU MÕNED TEISED SIIN.... Loodan et ei pea vanu sündmusi meelde tuletama.Kui oled vastu, ole vait! See ei ole Sinu otsustada,Sina ei muuda tervet maailma.
NOoEesti rahvas tulge ometi mõistusele.
Ma soovin ainult eestlastele kainet pead ja selget meelt, ning HARITUST... mis teil puudub .......
olen POOLT.
Vasta!