Päästame Pääsküla Gümnaasiumi!

Nõmme Õpilasesinduste Liit koostöös Pääsküla Gümnaasiumi õpilasesinduse ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga nõuab Tallinna Linnavalitsuselt, et Tallinna Pääsküla Gümnaasium saaks esimesel võimalusel LUBATUD REMONDI.

allkirjade kogumine on lõppenud

08.05.2014 00:00 kuni 20.06.2014 23:59

1047 häält

104%

Oleme siiralt häiritud, et Tallinna Pääsküla Gümnaasium ei ole siiani saanud lubatud remonti, mis oli ühtlasi ka üks Keskerakonna valimislubadusi Nõmmel. Leiame, et koolikeskkond peab olema meeldiv koht kuhu tulla ning atraktiivne nii õpilastele, õpetajatele kui ka lastevanematele, et tagada võimalikult head õpitulemused ja kõrgem õpimotivatsioon. Seoses sellega peame äärmiselt oluliseks, et kool saaks kaualubatud remondi. Kooli välimus võib olla määravaks teguriks, miks lapsevanemad esimesest klassist saati oma võsukesi antud kooli õppima ei pane. See omakorda põhjustab väiksemaid klasside arve juba põhikoolis ja enamgi veel gümnaasiumiastmes ning selletõttu on teistes Nõmme põhikoolides algklassid ülerahvastatud. See näitab, et eelistatakse ilusat koolimaja ja paremat füüsilist õppekeskkonda. Samuti võib märkida, et Nõmme elanikud soovivad, et nende lapsed õpiksid Nõmmel ning seetõttu on mõne aasta pärast oodata ka suurt tungi Nõmmel töötavatesse gümnaasiumitesse. Kahetsusega märgime, et Pääsküla Gümnaasiumi maine on põhjusteta halb ning seda põhjustavad nii kooli välimus kui ka kuulujutud. Tegelikkuses on Pääsküla Gümnaasium järjest arenenud ja suudab pakkuda samaväärset haridust teiste gümnaasiumidega.
Leiame, et Pääsküla Gümnaasiumi remont on hädavajalik, et tõuseks kooli täituvus, paraneks õppeedukus, õpimotivatsioon ning antava hariduse kvaliteet. Sealjuures kasvab ka kooli jätkusuutlikkus. Lisaks soovime väga, et Nõmme linnaosas jätkaks vähemalt kaks gümnaasiumiharidust pakkuvat kooli.

Aktsiooni korraldaja

Nõmme Õpilasesinduste Liit on 2007. aastal loodud organisatsioon, mis koondab endasse kõikide Nõmme koolide aktiivsed noored.

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Andres: poolt
.
Vasta!
Ott: poolt
poolt
Vasta!
Kai-Kati:
Vasta!
Sanna:
Lapsed peavad saama korralikus keskkonnas õppida ja kui need keskerakonna inimesed, kelle raha ulatub taskust välja, ei tee seda mida nad lubavad, on see lihtsalt loll ja tobe neist
Vasta!
Harri: poolt
Tallinna linn toetab tegevust, mille kestvuseks on kavandatud reeglina kuni üks aasta; mis vastab Tallinna arengukavale, eelarve strateegiale ja eelarveaasta rahalistele võimalustele; mis toimub üldreeglina Tallinna haldusterritooriumil või esindab Tallinna linna maailmas; mis on suunatud Tallinna elanikele või on nende huvides. Linnaosavalitsused eraldavad toetusi oma haldusterritooriumil toimuvatele või linnaosa elanikele suunatud tegevustele.
Vasta!
Krista: krista
.
Vasta!
Ans:
Remontima peab, et liialt ära lagune..!
Vasta!
Eve: Eve
Poolt
Vasta!
Gert: Poolt
Poolt!
Vasta!
Arthur-Henri: Arthur:poolt
poolt
Vasta!
Aili: Päästame Pääsküla Gümnaasiumi
Remondi poolt
Vasta!
Grete: Grete
poolt
Vasta!
Kätlin: Kätlin
Vasta!
Anneli:
Täitke oma lubadus!
Vasta!
Mart: Mart Härma
poolt
Vasta!
Anu: Päästame Pääsküla Gümnaasiumi
Minu kaks last on käinud Pääsküla Gümnaasiumis ja soovin , et minu lastelastel oleks ka koht kuhu edaspidi minna järgmisel aastal.Oleme kaua oodanud remonti.Kodu lähedal on hea koolis käia.
Vasta!
Riho-Ats: poolt
Poolt
Vasta!
Ott:
Remondi poolt
Vasta!
Veiko: Veiko
Poolt
Vasta!
Sirly:
Remontida!
Vasta!
Ivika: poolt
poolt
Vasta!
Ivika: poolt
poolt
Vasta!
Mery: Gertu
.
Vasta!
Carmen: Päästame pääsküla gümnaasiumi
poolt
Vasta!
Mirjam:
Täitke lubadusi, mitte ärge lubage. !!!!!!
Vasta!
Gerda: poolt
poolt
Vasta!
Sandra: Päästame Pääsküla Gümnaasiumi
Poolt
Vasta!
Helve:
Milleks võtta lastel võimalus õppida oma kodukoha koolis ?
Vasta!
Reelika: ;)
Poolt
Vasta!
Kairi: Poolt
poolt
Vasta!
Kardo: poolt
poolt
Vasta!
Kreete: kreete
.
Vasta!
Karin-Merilin: Karin-Merilin : kahe käega poolt
Lugupeetud poliitikud

Kooli remontimine on hiljuti Teie poolt avalikult antud lubadus, millest Te enam taganeda ega kõrvale hiilida ei saa !

Pääsküla Gümnaasiumi remont mõjutab otseselt ja kaudselt kōiki Nōmme noori ja lapsi- Nõmme tulevikku. Praegu on kõige õigem aeg häälte kogumise eesmärgil antud "lubadus" täide viia. Pääsküla Gümnaasium väärib remonti !

Vasta!
Ranno: Ranno
Kommentaar lisatud: 18. juuni 2014 kell 00:28
Kommentaar lisatud: 18. juuni 2014 kell 00:28
Kommentaar lisatud: 18. juuni 2014 kell 00:28
Kommentaar lisatud: 18. juuni 2014 kell 00:28
Kommentaar lisatud: 18. juuni 2014 kell 00:28
Kommentaar lisatud: 18. juuni 2014 kell 00:28
Vasta!
Daphne: Daphne
poolt
Vasta!