Paldiski linna meri vabaks!

Säilitada Paldiski jaama ja Pakri tn. vahelist looduslikku mereäärt avaliku ruumina.

Поддержим сохранения доступа к морю и развития общественной территории на участке между ул Пакри и зданием вокзала.

allkirjade kogumine on lõppenud

31.07.2021 00:00 kuni 31.08.2021 23:59

414 häält

10%

Toetushääled edastame Lääne-Harju Vallavalitsusele. Palume neil arvestada märgitud ettepanekutega üldplaneeringu koostamisel:

- märkida kinnistute Paldiski linn, Jaama tn. 15, 17 ja 19 maakasutuse otstarbeks puhke- ja virgestusmaa (sarnaselt algsele Paldiski linna Üldplaneeringus olnule, enne seda ÜP muutva DP kehtestamist) või muu sisult sarnane otstarve;


- väljendada ÜP-s, et märgitud maa-ala on kavas arendada ja hooldada kui linnale olulist väärtuslikku maastikku ja avalikku ruumi;


- märkida ÜP-s kohaliku omavalitsuse poolt kaitstavateks loodusobjektideks kõnealusel maa-alal olevat pankrannikut ja Musukivi;


- edaspidi planeerida samatasandilised signalisatsiooniga või ilma raudteeületused jalakäijatele Pakri tn pikendusel ja/või Kivi tn pikendusel, ja/või Raudteejaama juures (kaks kolmest), et luua mugav ja turvaline ühendus Paldiski linnakeskuse ja mereäärse puhkeala vahel Keila raudteejaamas olemasolevaga sarnasel viisil.


Palume ühtlasi tunnistada kehtetuks märgitud rannalõigul kehtiv kinnist kaubasadamat kavandav detailplaneering, sest see ei vasta elanike ootustele säilitada ja edasi arendada olemasolevat looduslikku mereäärt inimsõbraliku avaliku ruumina.


- указать назначением участков земли, расположенных в г. Палдиски, по ул. Яама 15, 17 и 19, - отдых и рекреация (аналогично указанному в общей планировки города Палдиски, который существовал до принятия детальной планировки, изменяющей общую планировку города) или другое аналогичное назначение;


- указать в ОП, что обозначенная территория должна развиваться и поддерживаться в качестве важного для городе ценного ландшафта и общественного пространства;


- обозначить в ОП побережный глинт и камень Поцелуев (Мусукиви) в этом районе как природные объекты под охраной местного самоуправления;


- в дальнейшем спланировать одноуровневые пешеходные переходы (с сигнализацией или без) на продолжении улицы Пакри и/или продолжении улицы Киви и/или на вокзале (два из трех), чтобы создать удобное и безопасное сообщение между центром города Палдиски и приморской зоной отдыха, по образу подобного перехода на ж/д станции в Кейла.


Мы также просим вас отменить детальный план, предполагающий постройку закрытого торгового порта, действующий на отмеченном участке пляжа, поскольку он не отвечает ожиданиям жителей по сохранению и дальнейшему развитию существующей естественной набережной как благоприятного для жителей города общественного пространства.Aktsiooni korraldaja

Aktsiooni korraldab Paldiski kodanikest koosnev Meri vabaks! aktiivgrupp. Küsimuste korral palun helistage numbril 51915254, aktiivgrupi liige Kristina Amor.

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Oleg: Jah
Jah
Vasta!
Marge:
Nõus!
Vasta!
Natalja: Nat
Jah
Vasta!
Taimo: Taimo
Jah
Vasta!
Kaja: Toetan ligipääsu tagamist merele
Toetan ligipääsu tagamist merele
Vasta!
Andres:
Poolt
Vasta!
ursula: Ursula
Vabaks!
Vasta!
Юлия: Julija
Да
Vasta!
Andrey: Jah
Да
Vasta!
Reigo: Meri vabaks
Mina leian, et Paldiskil kui ajaloolisel mere äärsel linnal peab olema pääs merele.
Vasta!
Luule: Jah
Toetan ligipääsu tagamist merele.
Vasta!
Wojciech: wojtas
jah
Vasta!
Loka: Loka
Toetan
Vasta!
Kätlin: Kätlin
Jah, meri peaks vabaks jääma!
Vasta!