Patika kandi inimeste pöördumine Elektrilevi OÜ poole

Rae valla Patika küla ja ümberkaudsete asulate elanike ja ettevõtjate ühispöördumine seoses piirkonna elektrivõrgu suurte probleemidega

allkirjade kogumine on lõppenud

05.12.2023 00:00 kuni 10.12.2023 23:59

424 allkirja

424%

Elektrilevi OÜ

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Konkurentsiamet

Rahandusministeerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumÜhispöördumineKäesoleval aastal, eriti alates oktoobrikuust, on Rae valla Patika külas ja naaberasulates (sh Kautjala, Aaviku, Veskitaguse, Limu jt külades ja Vaida alevikus) aset leidnud tavapärasest oluliselt rohkem elektrikatkestusi, mis on põhjustanud märkimisväärseid probleeme piirkonna elanike ja ettevõtete elu- ja töökorralduses.


Toome välja olulisemad:


  • Kohalikel elanikel on kodutehnika- ja elektroonikaseadmed katkestuste tõttu kahjustada saanud, on esinenud probleeme ja tõrkeid kütte-, ventilatsiooni- ja veesüsteemidega (sh veeühistu pumbamaja torude läbikülmumise oht), riknenud on elanike sügavkülmutatud varud;

  • Ettevõtjate, loomakasvatajate ja kodukontorites töötavate inimeste tegevus, samuti õpilaste kodused tööd on olnud häiritud või pärsitud. Oluline on märkida, et elektrivarustuse katkemisel kaob ka mobiilside ja internetilevi või kui mobiilside ka säilib, siis on see äärmiselt nõrk ja katkendlik;

  • Ettevõtted on kandnud elektrikatkestuste tõttu kahju, on suurenenud ebakindlus siinses asukohas oma tegevust arendada ja laiendada;

  • Rikete teated on sageli puudulikud, võimatu on oma tegevusi planeerida. Mõningatel juhtudel ei saadeta üldse teavitust või näiteks 1. detsembril teavitati, et elektrivarustus taastub 31.10.2023. Plaanilistest katkestustest ei teavitata ette, et aega planeerida ning katkestuseks valmistuda.


Kuna need probleemid ei ole enam juhuslikud ja harvad, vaid on nüüdseks muutunud pea igapäevasteks (vt Lisa 1), siis avaldame sügavat nördimust meie piirkonna elektrivõrgu varustuskindluse taseme üle. Tulenevalt elektrituruseadusest on võrguettevõtjal kohustus võrku arendada, et tagada võrgu varustuskindlus. Katkestuste tihedus ja kestvus on vastuvõetamatud, elame siiski Harjumaal, mitte ääremaal. Olukord puudutab lisaks Patika külale (üle 560 registreeritud elaniku) veel paljusid lähiümbruse asulate elanikke (kokku umbes tuhatkond), kes on klientidena regulaarselt maksnud võrgutasusid, et elektrivõrgu varustuskindlus paraneks. Võrgutasud on viimastel aastatel oluliselt kallimaks muutunud, kuid teenuse kvaliteet hoopis langenud, me ei saa selle raha eest väärilist teenust. Tunneme, et meie raha on vääriti kasutatud. Elektrilevi OÜ väitel on tehtud suuri investeeringuid võrku, kuid meie jaoks on olukord tegelikkuses palju hullemaks läinud. 


Eelnevast tulenevalt:


  • soovime vabastust võrgutasu maksmisest hetkeni, mil on piirkonna elektrivõrku tehtud piisavad investeeringud tagamaks, et iga keskmisest veidi tugevam tuul või suurem kogus maha sadanud lund ei vii meilt elektrit ära;

  • soovime Elektrilevi OÜ juhatuse kirjalikku ja silmast-silma kohtumisel suulist selgitust, mis on selle olukorra tinginud ning mida plaanitakse olukorra parandamiseks ette võtta, sh soovime kindlat tähtaega, millal meie piirkonna  elektrivõrk korda saab.


Lisaks juhime tähelepanu, et Eesti riik on võtnud kohustuseks täita Euroopa Liidu poolt ette nähtud kliimaeesmärke, nõudes uusehitistes nii kõrget energiamärgist, mille saavutab ainult elektril toimivate kütteseadmetega (õhk-vesi- ja maasoojuspumbad), kuid mainitud katkestused töötavad sellele eesmärgile vastu. Kui võrk ei toimi, ei ole inimesed nõus ka ahjudest loobuma. Leiame, et võrguteenuse toimimine on oluline ka siseturvalisuse huvides, kuivõrd elektriga varustamine loetakse hädaolukorra seaduse järgi elutähtsaks teenuseks.


Patika küla ja ümberkaudsete asulate elanikel ja siin tegutsevatel ettevõtetel on õigustatud ootus kvaliteetsele võrguteenusele. Ootame Elektrilevi OÜ-lt samme toimiva võrguteenuse tagamiseks.Lugupidamisega


Eva Jaanson, Patika ja Kautjala külade külavanem

Jaan Elgula, Patika ja Kautjala külade eestseisuse liige

Triin Sepp, Kautjala-Patika külaseltsi juhatuse liige

Margus Vain, Kautjala-Patika külaseltsi juhatuse liige

Taivo Pahmann, Kautjala-Patika külaseltsi juhatuse liige

Raili Salvet, Vaida alevikuvanem ja Rae vallavolikogu liige

Maris Tõnuri, Aaviku külavanem

ning

Patika, Kautjala, Aaviku, Veskitaguse ja Seli külade, Vaida aleviku ja teiste ümberkaudsete asulate elanikud ja ettevõtjad

/nimed digiallkirjades/


Lisa 1: Patika elektrikatkestuste statistika alates 02.10.2023


Oktoober '23

02.10 - ca 1,5h katkestust + vilkumine.

07.10 - kolm katkestust. Pikim 14:30-18:55

10.10 - vilkumine, seejärel elekter ära 18:43-23:50

11.10 - 13:20-20:38, seejärel vilkumine ja katkestus kuni 5:12

12.10 - 9:36 - 20:00

13.10 - päeva jooksul vilkumised + rohkesti (ca 16 korda) lühiajalisi 1-3 min katkestusi.

 

November '23

04.11 - 14:15 - 14:52

22.11 - 18.00

24.11 - 13:30 - 18:08

25.11 - 16:45 - 17:27

26.11 - päeva jooksul vilkumised + lühiajalised 1-3 min katkestused

27.11 - 13:39 - 17:15

28.11 - 5:16 - 5:22, 6:40 - 21:23

29.11 - 9:18 - 9:23

30.11 - 03:00 - 06.00 vahel, 17:24 - 00:15

 

Detsember '23

01.12 - 10:00 -14:00

03.12 - 06:00 - 08:00 vahel

04.12 - 15:30 - 16:03 (kuid faaside koormused jäid ebaühtlaseks kuni ca 21.10)

05.12 - 06:26 - 06:39, 20:45 - 22:33

06.12 - 7:24 - 7:35, 9:50 - 9:51, 10:08 - 10.11, 10:13 - 10:14, 10:45 - 10.46, 12:17 - 12:18, 13:53 - 14:39, 14:40 - 15:18, 15:19 - 16.32, 16.33 - 22.23


Algatuse korraldaja

Patika kandi rahvas

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.