peatada Kiiu mõisa renoveerimisprojekt

Suunates miljoni euro suuruse laenusüsti Kiiu mõisa renoveerimisse, piirame oluliselt investeeringuvõimalusi lähitulevikus.
Peatame üheskoos renoveerimisprojekti, leidmaks piiratud eelarve juures kõiki vallaelanikke rahuldav lahendus.

allkirjade kogumine on lõppenud

09.03.2016 00:00 kuni 15.03.2016 23:59

21 häält

7%

RAHVAALGATUS

Tere!

Mina, Madis Jõgi, soovin algatada rahvaalgatust, et peatada Kiiu Mõisa renoveerimine praeguse projekti järgi ja kaaluda erinevaid alternatiive, nii mõisa kui vallamaja jaoks.

Viimastel nädalatel on valla poliitelu muutunud väga tuliseks – võimul olev vallavalitsus soovib väga kindlameelselt läbi suruda Kiiu mõisa renoveerimise projekti ja võtta selle jaoks miljon eurot laenu, mida maksumaksjad Viinistust Saunjani (kõik koos) tagasi hakkavad maksma.

Apoliitilise ja varjatud majandushuve mitteomava vallaelanikuna sooviksin juhtida tähelepanu teistele ja sealjuures maksumaksja rahakotile sõbralikematele valikutele, mis vaatavad kaugemale, kui käesoleva vallavalitsuse võimuperiood.

Alljärgnevalt esitan mõned ideed, mis on viimaste nädalate sündmusi jälgides tekkinud:

1.      Võiks tõsiselt kaaluda vallamaja kolimist Kuusalusse tervisekeskuse majja. Tervisekeskus omakorda võiks paikneda muusikakooli majas, ning muusikakool Kuusalu Keskkooli juurde selleks ehitatud juurdeehituses (midagi sarnast pakkus välja ka Reformierakonda kuuluv Margus Soom eelmise nädala Loksa Elus). Muusikakool saaks kasutada kooliga sama aulat ja lapsed ei peaks pillidega mööda küla edasi -tagasi käima. Lisaks võiks Tervisekeskuse esisele platsile teha uue üldplaneeringu (parandada liiklust, laiendada parkimist ja kohendada see uueks ja elujõuliseks keskväljakuks).

2.      Kiiu mõisahoone võiks renoveerida vanadekoduks (mis renoveerimisprojekti arvestades ei tohiks väga keeruline olla, kuna vanast mõisast jäävad praegust projekti arvestades nagunii ainult seinad alles).

Pikemas perspektiivis (arvestades eesti rahva kehva demograafilist olukorda) on mõistlik vallas olevat kinnisvara efektiivsemalt ära kasutada ja leida olemasolevatele hoonetele uusi  kasutusvõimalusi. Sellele juhtis tähelepanu ka Andres Heinver, kes on valla eelarvekomisjoni liige (9.veebruari Äripäev).

3.     Juhin tähelepanu JOKK olukorrale, kus praegune vallavanem Urmas Kirtsi on MTÜ Kiiu Arendus asutajaliige. Kindlasti on antud mittetulundusühingule kasulik, kui investeering Kiiu mõisa saab teostatud just praeguse vallavalituses valitsemisajal, sest pärast 2017. aastal toimuvat haldusreformi on olukord sootuks teine.

Fakt on selles, et vallamaja ei muuda Kiiu elu paremaks! Seda on näidanud aeg- uus Kiiu lasteaed on kahe aastaga toonud Kiidu rohkem elu ja toimetamist kui vallamaja kahekümne aastaga. 

4.  Kui mõelda miljonile eurole, siis sellel oleks ka muid mõistlikke investeerimisvõimalusi, mis Kuusalu vallas reaalselt elukvaliteeti parandaks: 

a) Panustamine turismi: vallas puuduvad turismiinfo kaardid, viidad, infopunktid või ka tänapäevane telefonirakendus. Vajalik oleks tihedam koostöö RMK ja erasektoriga. Eeskujuks tooks Lõuna-Eesti vallad, kus turism on väga tähtsal kohal.

b ) Lapsed: teeks valla kolme suuremasse keskusesse korralikud mänguväljakud, sest lastega peredele on tähtis toimiv ja mugav elukeskkond, mitte vallamaja asukoht või selle ehituskvaliteet.

Eeskujuks tooks naabervalla Anija, kus Kehra keskuses on korralik mänguväljak.

c) Teedevõrk: kõrvalteede olukord on päris hull, seda vist ei pea siin täpsemalt kirjeldama hakkama.

d) Turvalisus: rajaks kolme suuremasse asulasse tänapäevase LED tehnoloogial põhineva tänavavalgustuse, mis oleks reguleeritav ja säästlik ning valgustaks ka öösel. Eeskujuks tooks eelmisel aastal lõppenud projekti 7 linna, kus seitse Eesti väikelinna tegid läbi tänavavalgustuse renoveerimisprojekti.


Investeeringute kohapealt tuleks rohkem kaasata kohalikke elanikke - selle nimi on KAASAV EELARVE. Igal aastal võiks olla vallaeelarves kindel summa, mille üle saaks otsustada rahvas. Eeskujuks tooks Tartu, Viljandi ja meie naabri Tapa valla.

Kohalikelt rahva mandaadi saanud vallapoliitikutelt ootan rohkem kaugelenägevat riigimehelikkust!

Ma ei väida, et pakun lõplikku lahendust aga soovin, et võetaks korra hoog maha ja mõeldaks välja meie valda päriselt edasiviiv lahendus.


Kui Sina vallakodanikuna leidsid minu eelolevas jutus ühisosa, siis ootan Sinu allkirja sellele rahvaalgatusele.

Aktsiooni korraldaja

Madis Jõgi - apoliitiline ja varjatud majandushuve mitteomav vallakodanik

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.