Peatage elektrituulikute rajamine Soomaa rahvuspargi kõrvale!

Põhja-Pärnumaa valla territooriumile, otse Soomaa rahvuspargi kõrvale kavandatakse eriplaneeringuga ehitada 4 elektrituulikute ala kokku 34 kuni 290m kõrguse elektrituulikuga.

Need elektrituulikud on kavandatud Navesti ja Pärnu jõe vahelisse rohealasse, kus elavad paljud kaitsealused linnuliigid ning seda kasutavad Kuresoo sookured oma toitumise ja rändeks koondumise alana. See on Soomaa rahvuspargiga (linnuala, loodusala) ühine ökosüsteem.

Oleme vastu, et eriplaneering kehtestaks praegu I etapi alusel ning määrataks lõplikud tuulikutealad kiirendatud korras jättes ära eriplaneeringu II etapp koos põhjalike uuringutega.
Soovime, et vähendataks tuulikualade arvu Soomaa rahvsupargi kõrval, Pärnu ja Navesti vahelisel rohealal.

Ühe näitena on nördima panev eriplaneerigus esitatud väide, et Soomaa loodusalale on elektrituulikute ebasoodne mõju välistatud ning Natura asjakohast hindamist ei ole vaja Soomaa loodusala kohta läbi viia (KSH I aruanne lk 75).

Üheks kannatajaks on sookured, kelle tavapärast lendu eriplaneeringu alalt Soomaale näed siit: https://www.youtube.com/watch?v=xD44psrrxlE

Täispikk Põhja-Pärnumaa valda esitatav petistsiooni tekst on allpool.
-----
PALUN TOETA MEIE PETITSIOONI!

allkirjade kogumine on lõppenud

26.08.2023 00:00 kuni 31.08.2023 23:59

101 allkirja

126%

Põhja-Pärnumaa valla territooriumile, otse Soomaa rahvuspargi kõrvale kavandatakse eriplaneeringuga ehitada 4 elektrituulikute ala kokku 34 kuni 290m kõrguse elektrituulikuga. 

Need elektrituulikud on kavandatud Navesti ja Pärnu jõe vahelisse rohealasse, kus elavad paljud kaitsealused linnuliigid ning seda kasutavad Kuresoo sookured oma toitumise ja rändeks koondumise alana. See on Soomaa rahvuspargiga (linnuala, loodusala) ühine ökosüsteem. 

Oleme vastu, et eriplaneering kehtestaks praegu ainult I osa alusel ning määrataks lõplikud tuulikutealad kiirendatud korras jättes ära eriplaneeringu II etapp koos põhjalike uuringutega. 

Ühe näitena on nördima panev eriplaneerigus esitatud väide, et Soomaa loodusalale on ebasoodne mõju välistatud ning Natura asjakohane hindamist ei ole vaja Soomaa loodusala kohta läbi viia (KSH I aruanne lk 75).

Üheks kannatajaks on sookured, kelle tavapärast lendu eriplaneeringu alalt Soomaale näed siit: https://www.youtube.com/watch?v=xD44psrrxlE 

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS, 
PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVOLIKOGU 
Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 87701 vald@pparnumaa.ee 

PETITSIOON                                               31-08-2023.a. 

Käesolev petitsioon on Põhja-Pärnumaa valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) I etapi aruande ja eelvaliku vallavolikogu otsuste eelnõude kohta https://www.pparnumaa.ee/ehitus-ja-planeerimine/eriplaneeringud : 
1. Palume tuuleparkide eriplaneeringu koostamisel koostada detailne lahendus koos põhjalike uuringutega (eriplaneeringu II osa) eelvalikualade nr 5,6,7,8,11 kohta. 
2. Palume loobuda eriplaneeringu kehtestamisest eelvaliku otsuse alusel (volikogu eelnõud) eelvalikualade nr 5,6,7,8,11 osas 
3. Palume vähendada Pärnu – ja Navesti jõe vahele, otse Soomaa rahvuspargi vahetuslähedusse kavandatud elektrituulikute eelvaliku alade arvu. 

Tuulikute eelvalikute alad nr 5,6,7,8,11 (sealhulgas alad nr 5,6,7,8 asuvad Pärnu- ja Navesti jõe vahel ning ala nr 11 Pärnu jõe põhjakaldal) ei ole kõige sobivam kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga kavandatavate elektrituulikute püstitamiseks ning keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruandes sisalduv teave ei ole piisav erinevate kaalutud asukohtade vahel valiku tegemiseks. 
Põhja-Pärnumaa valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruandes esinevad olulised puudused ning välistavad tegurid, mis välistavad tuulepargi edasise kavandamise projekteerimistingimustega. Projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ei ole piisavalt põhjendatud.
Asukoha eelvaliku raames ei ole tehtud piisavas mahus asjakohaseid uuringuid, mis võimaldavad järeldada, et eelvaliku aladel nr 5,6,7,8,11 puuduvad eelkõige konfliktid inimasulate, tehnilise taristu ning keskkonnakaitsega tervikuna. 

--- 
Põhja-Pärnumaa valla territooriumile kavandatakse eriplaneeringuga kokku 107 kuni 290m kõrgust elektrituulikut, millele lisanduvad elektrituulikud detailplaneeringuga, üldplaneeringuga ning Tootsi elektrituulikud. 

---
 Allkirjastatud digitaalselt

Algatuse korraldaja

Omaalgatuse töörühm.
Oleme kohalikud inimesed Pärnu ja Navesti jõe rohealast kellele läheb korda meie kodukandi tulevik.

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.