Peatame Rail Baltica!

allkirjade kogumine on lõppenud

19.01.2015 00:00 kuni 01.03.2015 23:59

781 häält

7%

HEAD INIMESED

Meie eesmärk on peatada Rail Baltica trassi rajamine Tallinn-Rapla-Pärnu liinil ja suunata liiklus Tallinn-Tartu-Valga kaudu.
Kui Te olete ettepanekuga nõus, siis palun allkirjastage kollektiivne pöördumine Riigikogule, et Riigikogu teeks avalduse Rail Baltica peatamiseks senisel kujul.

Avasime allkirjastamise võimaluse kõigile, seega saate petitsioonile allkirja kinnitada e-mailiga.
Kuid vastavalt Riigikogu Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusele loevad seaduse silmis ainult need allkirjad, mis vastavad seadusele.

E-maili teel kinnitatud allkirjad seaduslikult ei kehti
.
Digiallakirjad loevad seaduse silmis ainult need, millel on kasutatud PIN2 koodi.
Petitsioon.ee keskkonnas saab kasutada ainult PIN1 koodi, kuid kahjuks Riigikogu ei arvesta PIN1 koodiga kinnitatud allkirju.

Seetõttu palume petitsioon alla laadida, digiallkiri kinnitada PIN2 koodiga ja saatke aadressil prb.allkirjad@gmail.com

Võimalusel kasutage allkirjalehti ja allkirjastage perekonnas, sõpruskonnas ja töö juures.

Allkirjalehed saatke postiaadressil:
Alar Sudak - Peatame Rail Baltica! - Nurgakivi 4 Saue linn Harjumaa 76506

Petitsioon.ee-s antud allkirjad näitavad siiski ka rahva meelsust, seetõttu allkirjastage ka siin keskkonnas.
(kliki) Kollektiivne pöördumine Riigikogule
(kliki) Allkirjalehed

Toetage ka Memorandumit presidendile kohalike omavalitsuste põhiseadusliku võimu ja õiguste kaitseks. Toetades presidenti, kui ta ei kuuluta välja uut planeerimisseadust, sest see on põhiseadusega vastuolus.
(kliki) Memorandum presidendile

Austusega PRB algatajad
Alar Sudak   Sven Kivisildnik   Toomas Kümmel

Aktsiooni korraldaja

Alar Sudak - Sven Kivisildnik - Toomas Kümmel

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Toomas: Raudteeehitus teerullimeetodil ja valedega.
Pärnumaal sõidetakse Rail Balticaga kohalikest omavalitsustest lihtsalt üle! Peaaegu täielikult on jäetud arvestamata aasta algul avaldatud omavalitsuste ühisdeklaratsiooni trassieelistused ja põhjendused valdades.

Arvestamata jäeti ka nelja Pärnumaa valla seisukoht:

Are, Tootsi, Tori ja Vändra vallad ei nõustu Rail Baltica trassikoridori valikuga Pärnumaa osas.
Are, Tootsi, Tori ja Vändra valla ühisavalduses rõhutatakse, et vallad on planeerimise käigus teinud korduvaid ettepanekuid Rail Baltica trassi paigutamiseks olemasolevasse raudteekoridori.

Vallad märgivad, et Pärnu maavanema poolt pakutud lahendus, kus trass ei poolitanud külasid ning ei läbinud Taarikõnnu loodusala, oli leitud omavalitsuste, elanike, planeerija ja looduskaitsjate vahelise kompromisslahendusena, mille tarbeks tegid kõik osapooled järeleandmisi.
Vasta!
Toomas: ...jätk
Pakutud kompromisslahendusega mitte arvestamine annab piirkonna elanikele ja omavalitsustele selge signaali, et nende arvamus ei oma planeerimiseprotsessi käigus vähimatki tähtsust. Lisaks jääb arusaamatuks, et millist tähtsust omab valitsuskabineti seisukoht tervikuna, sest planeerimisseadus annab küll valitsusele võimaluse maakonnaplaneering algatada, kuid ei anna vähimatki võimalust otsustada planeeringu lahenduste üle," seisab ühisavalduses.
Vasta!
Toomas: jätk...
mina ise elan kohas, mis on hallide sookurgede pesitsus ja rändeala. Igal aastal on meie juures suured mitmesajapealised linnuparved.
Rail Baltic sõidaks sellest kohast sisuliselt risti läbi. Rail Baltic asjapulkade suhtumine sellesse oli - "Kurg võib mujale kah elama kolida, kui tahab"!

Vasta!
Toomas: jätk...
lugemissoovitus:

http://www.railbaltic.info/et/infokeskus/meediakajastused/item/325-parnu-postimees-kiirraudtee-ehitamise-oppetunde-voib-votta-soomlastelt
Vasta!
Martin: Rail Baltic on viimane piisk eestlaste karikas. Ärgake!
Petitsiooni poolt ja Rail Balticu värdprojekti vastu. Vaid riigireetur saab pooldada sellist projekti!

Petitsiooni korraldajale: Palun sõnastage tekst täpsemalt, et minusugused saaks ka aru mis tähendab Poolt ja Vastu valik. Ma hetkel ei saa aru kumb nupp vajutada et anda sõnum "olen RB vastu". Arvan et see on "poolt" nupp ja vajutasin sinna
Vasta!
Alar: Alar Sudak
Tänud Toomasele põhjalike kommentaaride eest.
Martin. Kui Sa oled peamise nõude poolt - Peatame Rail Baltica, siis sellega Sa oledki Rail Balticu vastu.
Vasta!
Lembe: Puudulik info
Tere, elan kaugel ega ole detailides alati enam Eesti kysimustega kursis. Väike soov ja soovitus: ka Eestis elavad inimesed ei tea alati, miks millegi poolt vôi vastu hääletada. Info pärineb sageli meediakanalitest, mis ei anna just alati adekvaatset vôi täielikku infot. Seega oleks teie petitsioonil rohkem jumet, kui selgitaksite kokkuvôtvalt projekti, mille vastu te olete ja ka pôhjusi, miks te tema vastu olete. See vôimaldaks kiiremini olukorrast selget pilti saada ja seisukohta vôtta. Parimate soovidega.
Vasta!
Kristi: Puudulik info vastus
Ma pole petitsiooni algataja, aga toon mõned punktid välja, miks tuleks praegusel kujul planeeritud RB peatada. Rõhk sõnal PEATADA ja jätkata peale seda kui on toimunud SISULINE arutelu, millst ühendust Euroopaga Eesti tegelikult vajab.
1. Eestil on täiesti toimiv raudteeühendus Riiaga ka praegu, ent seda ei kasutata, kuna infrastruktuur on vananenud ja selle uuendamiseks pole piisavalt raha
2. Uue trassikoridori rajamise asemel võiksime renoveerida olemasolevat ja hoida kokku vähemalt poole kuludest.
3. Müüt: Loodav transiitraudtee annab Eestile võimaluse selle pealt tulu teenida.
Tegelikkus: Uus Euroliidu direktiiv ei luba raudtee omanikul kasutustasudelt teenida. Isegi kõiki otseseid kulusid ei või kasutustasudesse arvata.
4. Müüt: Euroopa väävlidirektiivijõustumisel 2015. Aastal kallineb laevatransport kuni 40% (MKM, september 2013). See suurendab raudteetranspordi kasumlikkust veelgi.
Tegelikkus: Laevatransport kallineb kuni 10%, sest a) võtab kasutusele uued tehnoloogiad ja b) puhtam kütus pole prognoositust sel määral kallim.
5. Rail Baltic, mille kaudu vedu on isegi pikem kui laevaga, on majanduslik nonsenss.
6. Müüt: Euroopa Liit rahastab 85% Rail Balticu maksumusest.
Tegelikkus: EL rahastab 85% projekti finantsvajakust, mis tegelikkuses tähendab u 56%. Eesti omafinantseering on seetõttu vähemalt 500 miljonit eurot. (Samas on just raudtee projektid üldiselt kordades kallimad ehitada, kui algselt planeeritud). Täna ei suuda ükski ametnik ega poliitik seletada, mille arvelt riigieelarvest plaanitakse finantseerida RB ehitust. Uskuge mind, olen korduvalt neilt seda küsinud
7. Müüt: Rail Baltic on kavandatav moodne ja keskkonnasõbralik kiirraudtee, mis ühendab Eesti Euroopaga ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Uus rahvusvaheline raudteeühendus on suur samm edasi meie transpordivõimaluste edendamisel.
Tegelikkus: Moodne? 2014 aastal tähendab kiirraudtee ühendust, mis on max kiirusega u. 300 km/h.
Tekib küsimus, miks planeerida tulevikus ehitada mineviku tehnoloogial raudteed?
Keskkonnasõbralik? Laevatransport on keskkonnasõbralikum kui raudtee:
CO2 emisioon grammides 1 tonni kauba transpordil 1 km: Uued konteinerlaevad Maersk Triple-E – 3 g; Rong – 18 g;
Alar: Alar Sudak
Tänan Lembet õige märkuse eest.
Soovitan lugeda Priit Humala analüüsi - Rail Balticut kavandatakse vigase uuringu järgi
http://avalikultrailbalticust.ee/files/RB_uuringu_vead_Priit_Humal.pdf
Vasta!
Etlin: Suured valed
Oi, aga Kose vallas koosolekul käies räägiti meile kuidas kõik vallad on nõus peale meie valla. Ja kuidas lausa oodatakse ehituse alustamist. Ainult Kose vald siin punnib vastu. Pärnus pidi kõik olema nii nagu inimesed tahavad ja kõik on nii rahul ja õnnelikud.
See punt on üks valetajate pesa. Iga kord erinev jutt. Ühelegi küsimusele ei vasta. Minule üteldi sinisilmselt, et ma kujutan endale ette, et raudtee üle minu maja läheb. Jah ta läheb täpselt minu garaaži ja maja vahelt aga see ei pidanud mingi probleem olema, sest otseselt maha ei lammutata mitte kumbagi hoonet. kuigi mõlemad hooned on punase joone all. Aru ma ei saa neist inimestest.
Vasta!
Alar: Huvitavat lugemist
Avalikult Rail Balticust infoleht
http://avalikultrailbalticust.ee/files/ARB_infoleht.pdf

Priit Humal - Rail Balticu uuringu vead
http://avalikultrailbalticust.ee/files/RB_uuringu_vead_Priit_Humal.pdf
Vasta!
Peep: Oleme niigi pankroti lävel...
Tuttav vallaametnik Lõuna-Eestist lausus hiljuti, et riik vähendas võrreldes eelmise aastaga oluliselt 2015.aastaks nende vallale eraldatavat õpetajate palgaraha (kuidas siis täita palgatõusu lubadust?). Aga suusõnaliselt olevat lisatud - alla normkoormuse töötavatel õpetajatel pole vaja üldse tõsta... Selge pankroti tunnus. Kuid allkirjade arv raudtee-ehituse vastu siin näitab, et rahvas on ka mõtlemisest võõrutatud - pole vaja kalleid ekspertiise, et mõista - Eestile on selle raudtee ülalpidamine ülejõukäiv (mõttetusest rääkimata). Oleme ju hädas praegusegi raudtee korrashoiuga...
Vasta!
Aleksander: Erakond Eestimaa Rohelised toetab Tartu suunda
Majanduspoliitika, mis hästi idaneb
Vaid ökoloogiline saab olla ökonoomne. Ja vaid ökonoomne majandamine toob heaolu. Heaolu ja stabiilsuse tagamiseks on üks tee: toetada jõuliselt kodumaist ühistulist majandamist, innovaatilist tööstust, paremat tervishoidu, haridust ning teadust.
16. Toetame loodust ja raha säästvat RailBaltic arendust: suuname selle olemasolevasse transpordikoridori, mis kulgeb Tallinna, Tartu ja Valga kaudu ning elektrifitseerime esimeses etapis raudtee kuni Tartuni. Teeme rahvusvahelist koostööd Tallinn-Helsingi tunneli rajamiseks, mis annab meie majandusele hoopis teised arenguvõimalused.
http://erakond.ee/index.php/riigikogu-valimised-2015/99-riigikogu-valimiste-programm-2015
Vasta!
Ylle: Arendage rongiliiklust Eestis, peatage jaburdamine nimega RB
Selles projektis on 99,99% õhku. Ja see ei ole kahjuks hapnik.
Vasta!
Eha: Mõttetuim Eesti riigist, rahvast ja loodusest üle sõitev õudus.
Tänud tublid tõelised Eestimaa inimesed, et teema algatasite - kuid muret teeb see, et Riigikogu lakeid, E Liidu pailapsed ei aita kuidagi seda peatada - olgu või mitukümmend tuhat allkirja. Näete kuidas Siim Kallast tagasi sokutati - ilma rahva mandaadita..... kohutavam on veel, et tal lastakse tulla siia Tartu Ülikooli noori koolutama /ajupesu tegema, omale jüngreid kasvatama.... Sellise inimese ees peaks kõik Eestimaa teed püsti olema. See kahju, mida ta riigile/rahvale tekitas suureneb pidevalt... kuna kulla hind kerkib - ta sahkerdas kulla maha, kui selle hind lasti madalaimaks. Meie rahva kulla seljas ta rahandusvolinikuks purjetas. Olen looduse inimene ning Rail Baltiku Hiinamüür hävitab meie paljukannatanud looduse mitmekesisust veelgi. Meie maa rikkuste väljaveoks kasutagu olemas-olevat raudteed ning kõige kohutavat kahju teevadki aiad/müürid mida nad veoste varjamiseks plaanivad.. Rääkimata otsesest kogu kahjust riigi - rahva majandusele -SKP-le, mida meie orjarahvas peab kinni maksma oma maarahva hävitamise arvelt.. KURED EI LÄHE MUJALE - NAD HÄVIVAD!
Vasta!
Aleksander: Petitisiooni algatajad petavad! Lausa valetavad!
Kui mõni viitsiks petitsiooni läbi ka lugeda, siis saaks isegi aru. Nimelt ei ole algtajad mitte Rail Baltica vastu, nagu nad lugematute majanduslike argumentidega selle kahjulikkust tõestada püüavad, vaid:
ütlevad juba esimeses lauses:
"Meie eesmärk on peatada Rail Baltica trassi rajamine Tallinn-Rapla-Pärnu liinil ja suunata liiklus Tallinn-Tartu-Valga kaudu.
Kui Te olete ettepanekuga nõus, siis palun allkirjastage kollektiivne pöördumine Riigikogule, et Riigikogu teeks avalduse Rail Baltica peatamiseks senisel kujul."
Mina olen Rail Baltica vastu, kuid kahe õnnetuse vahel valides valin Pärnu trassi. Seega ei ole võimalik petitsiooni toetada.
Vasta!
Alar: Täpsustus
Aleksander valöetab seekord ise.
"Peatamine" ei ole sama, mis "lõpetame".
Ehk siis, kui Sa lähed vales suunas ja Sul on vaja minna hoopis teises suunas, siis Sa peatud ja pöörad õigesse suunda, mitte ei lähe edasi.
Täislause kõlaks "peatame Rail Baltica ja suuname Tartusse". Iga loll saab edasi lugedes aru, millega on tegemist, aga Sass ei saanud. Nüüd sai ehk ka Sass aru.
Vasta!
erki: Rail Baltica vastu praegusel kujul
Ehitage läbi Tartu, või ärge ehitage üldse ;)
Vasta!
Kristi: Peatada tuleb kuni pole toimunud sisulist arutelu...
... sisulist arutelu teemal, millist rongiühendust Euroopaga Eesti tegelikult vajab.
Täpselt praegusel kujul, aga läbi Tartu ei pruugi ka õige lahendus olla. Küll aga on oluline preagu PEATADA see "rong" ja teha läbimõeldud otsus. Hetkel kahjuks tundub, et otsustajad kas on kinni makstud või lihtsalt ei julge või taha mõelda KOGU riigi heaolu peale. :-(
Vasta!
Ants: Eha: Tallinnas töölkäivad inimesed seisavad rongis Raplani püsti.
Seni ei suudeta, ei taheta, või hoitakse kokku nagu inimesed rongiliiklusest arvavad .... uutes "porgandites" sõidetakse/seistakse endiselt sageli püsti. Inimesed on tüdinud ja väsinud...just eile õhtul olid rongid puupüsti täis... Praegust liiklustki ei suudeta korraldada...Töölkäiad on maksumaksjad... RMK jt. "riiklikud sahkerdajad ei maksa riigikassase sentigi.
Vasta!
Mariann: Rail Baltic(u) mitte Rail Baltica
Kuna ma tean omast käest, millised tähenärijad on riigikogulased, siis nii tähtsa petitsiooni puhul tasuks õigekirja silmas pidada. Rail Baltic, Rail Balticu.
Vasta!
Tiit: tiit
TIIKIDE KAEVAJAD JUBA PLATSIS kohe riigi ärastajad-varastajad-maffia platsis.MITU SENTI on rahvale MEIE maavarast PÕLEVKIVIST elektri hinda korikeerinud ai ai ´´soomest isegi kallimaks
kohe läheb fosforiidi jne kiir 240 km/h kantimiseks
Vasta!
Venda: Rail Baltic
Petitsiooni poolt. Rail Balticu projekti vastu.
Vasta!
Hiie: Riigikogulased! RB on õõvastav ja seda muldvalli pole eestlastele vaja!
Välja on pakutud paljuski loogilisi variante, sest raudtee on riigis olemas- lausa võrgustik.
Kordades muutub elu paremaks, kui olemasolev korda teha.
Petitsiooni poolt ja RB vastu.
Vasta!
Reno: Pärnut läbiv Rail Baltica on Eestile parim lahendus
Jään eriarvamusele nende inimestega, kes arvavad, et läbi Tartumaa Rail Baltica ehitamine on hea mõte - see ei ole seda.
Rail Baltic tooks Tartumaale rohkem eraldatust kui ühendusi!
Vasta!
Toomas: Need kaks ülesastumist tuleks liita
http://petitsioon.ee/ei-rail-baltic-11c-11a1-ehitamisele#btn-more
Vasta!
Toomas: Õppetund Soomlastelt
kahju, et kõik olulised artikli seoses RB-ga tehkse tasuliseks! Seega võtan voli üht neist taaskord refereerida!

Tehnilise järelevalve amet korraldas ametnikele õppereisi Soome, et uurida, kuidas soomlased on oma kiirraudteed plaaninud ja mida on kõrva taha panna meil läbi kolme maakonna kulgevat Rail Balticut kavandades.

Esimene kasulik teadmine kogemustepagasis on: esikohale tuleb seada inimeste huvid.

Teine: inim- ja looduskeskkonnale kõige säästvam on kiir- ja kohaliku raudteekoridori ühteviimine.

Kolmas: vana teekoridori tuleb kasutada nii palju kui võimalik ja planeerida raudtee kõrvuti maanteega, et vähendada müra- ja valgussaastet.

Neli viiendikku ehk 80 protsenti aastatel 2002–2006 ehitatud raudteest kulgeb paralleelselt Helsingi–Lahti kiirteega ja on esinejate kinnitusel keskkonnamõjude vaatenurgast soodsaim lahendus. Tehnilisi üksikasju ja planeeringuprotsessi selgitatakse meile väga põhjalikult ja siinkohal meenub eesti rahvatarkus “üheksa korda mõõda, üks kord lõika”.

Rail Balticu teema soomlasi ei eruta. Kuigi meil on väidetud, et Euroopa Liidus kehtima hakkav väävlidirektiiv põhjustab Soome kaubalaevade omanikele aastas 600 miljonit eurot kahju ja Brüsseli direktiivi järgi peab kõigist kaubavedudest, mille pikkus maanteel ületab 300 kilomeetrit, kulgema pool raudteel. Meiega kohtumistel esinenute arvates on odavaim vedada kaupa otse laevadega, selmet konteinereid rongidele laadida.
Vasta!
Toomas: Õppetund Soomlastelt jätk
Enn Kuslap, Are vallavolikogu liige

Meeldis soomlaste planeeringu korralik ettevalmistus ja aktiivne kodanike-omavalitsustega suhtlemine.

Meie puhul jääb raudtee ehitamise eesmärk suhteliselt hägune: kas reisimine Tallinnast Varssavisse või veel midagi? Soomes ju selgus, et nemad kaubavedu sellele teele väga ei planeeri. Meil näib olevat siht Euroopa Liidu raha iga hinna eest ära kasutada, kuigi see, milleks kulutada, on segane või selgitustöö olematu.

Arvan, et meil on vastasseis tugev, sest valitseb infopuudus. Lähteülesandes ei kajastu kohalik raudtee ega kompensatsioonimehhanismid. Pärnumaa, kaasa arvatud Are valla ettepanekuid ei ole arvestatud lähtuvalt sellest, mis tarbeks raudteed ehitatakse.

Valitsuses eelistatud kure-variant viib läbi eduka ja nooreneva Murru küla. Kohalike väitel jääb küla raudtee rajamisega tühjemaks, ära minna plaanivad sinna hiljuti kolinud ja need, kes on hakanud kodu ehitama. Kus on meie riigi regionaalpoliitika?

Toetame teekoridori valikul Põhja-Pärnumaal endiselt maavanema ettepanekut, mis on paremini põhjendatud kui majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastuväited.
Vasta!
Olev-Andres: Olev Tinn
Kutsun vaimistel hääletama Erakond Eestimaa Rohelised poolt. Rail Baltica rajamine kasutades olemasolevat Tartu trassikoridori on meie programmiline lubadus.
Vasta!
Tiiu: Toetan Tartu suunda
Olen pensionär.Minu ees- ega tagaõue RB trass ei läbi.Seega ei ole mingit isiklikku huvi RB Pärnu suuna vastu seista.Ka looduses toimuvad muutused minu elu ilmselt enam eriti ei mõjuta.
Minu mõtted lisaks Kristi vastuses Lembele:puudulik info toodule lühidalt,et igaüks saaks ise mõelda
1.Me ei ole nii targad,et ette näha selliste trastiliste muudatuste tegelikku mõju loodusele.
2.Me ei tunneta maa väärtust,mis midagi toodab.Kas kuskil on arvestatud RB trassi alla jäävalt maalt saamata jäävat tulu:toit,puit,turism... See kõik on taastuv väärtus.
3.Kas tasuvusarvutuses on arvestatud kulutusi,mis tulenevad inimeste ja ettevõtete vajadusest muuta oma elukorraldust ?
4.Kas RB kasum on nii suur,et sellega toetada ka praeguse raudteevõrgu kaasajastamist,mis parandab suure osa inimeste olemist ja ise toimetulekut siin Eestimaal?Investeeringute puudusel see mandub.
5.Kõik Eestimaal tehtav peaks parandama(vilets sõna,aga paremat ei leia praegu)võimalikult suure osa siin elavate inimeste võimalust ise hakkama saada oma eluga ja tegema kahju võimalikult vähestele.
Millised on need inimeste protsendid Pärnu suunal ja Tartu suunal?
Tarkust ja kuulamisoskust otsustajatele!
Vasta!
Tiiu: Tiiu:Pooldan Tartu suunda
Olen pensionär.Minu ees- ega tagaõue RB trass ei läbi.Seega ei ole isiklikku huvi Pärnu suuna vastu seista.Ei ela ka Tartumaal ega üldse raudtee läheduses.
Mõtlemisainet lisaks Kristi vastuses Lembele toodud põhjustele.
1.Me ei ole nii targad,et ette näha selliste suurte muudatuste tegelikku mõju loodusele.
2.Me ei tunneta maa väärtust,mis midagi toodab.Kas kuskil on arvestatud RB trassi alla jäävalt maalt saamata jäävat tulu:toit,puit,turism... See kõik on taastuv väärtus.
3.Kas tasuvusarvutuses on arvestatud kulutusi,mis tulenevad inimeste ja ettevõtete vajadusest muuta oma elukorraldust ?
4.Kas RB kasum on nii suur,et sellega toetada ka praeguse raudteevõrgu kaasajastamist,mis parandab suure osa inimeste olemist ja ise toimetulekut siin Eestimaal?Investeeringute puudusel see mandub.
5.Kõik Eestimaal tehtav peaks parandama(vilets sõna,aga paremat ei leia praegu)võimalikult suure osa siin elavate inimeste võimalust ise hakkama saada oma eluga ja tegema kahju võimalikult vähestele.
Millised on need inimeste protsendid Pärnu suunal ja Tartu suunal?Vasta!