EI TUUMAJAAMALE LETIPEAL!

Fermi Energia poolt Letipeale kavandatav tuumajaam reostaks Lääne-Virumaa rannikumadaliku roheala, Natura looduskaitseala ja Läänemerd. Ainulaadne loodusmaastik muutuks saastatavaks tööstusmaastikuks.

allkirjade kogumine on lõppenud

30.11.2022 00:00 kuni 31.03.2023 23:59

370 allkirja

37%

Meie, Viru-Nigula valla külade maaomanikud, elanikud ja vallaga seotud inimesed pöördume teie poole, et öelda välja seisukoht Fermi Energia poolt kavandatava tuumajaama võimaliku asukoha osas Letipeal ja selle lähiümbruses. 26. oktoobril 2022 andis tuumajaama rajamist kavandav Fermi Energia avalikus uudisvoos teada, et alustab ehitusgeoloogilisi uuringuid Viru-Nigula valla Letipea külas, et selgitada ala sobivust väikereaktori rajamiseks. Varasemalt polnud sellest võimalikust asukohast juttu olnud, seega tuli see põhjarannikul asuvatele küladele ootamatu ja ebameeldiva üllatusena. Letipea ja Mahu küla elanike kohtumisel selgus, et kumbki küla ei soovi tuumajaama rajamist oma territooriumile ega selle lähedusse. Letipea on looduslähedane, liigirikas ja väärtuslik elupaik, kuhu on viimastel aastatel lisandunud rohkelt inimesi, kes näevad Letipead oma peamise elupaigana. Suur osa poolsaarest on Natura kaitseala, samuti läheduses on Simunamäel registreeritud looduskaitse all oleva merikotka pesa. Seega on meie ühine seisukoht, et me ei soovi mitte mingil tingimusel Letipea külla, selle lähedusse ega Lääne-Virumaa rannikumadaliku rohealale tuumajaama rajamist. Külade elanikud ja maaomanikud kinnitavad selget seisukohta oma allkirjaga. Küsitav on kogu asjaajamine seoses Letipea valimisega võimalikuks tuumajaama asukohaks. Kes ja millal seda otsustas, on selgusetu. RMK poolt andis ehitusgeoloogiliste uuringute jaoks loa kohalik metsaülem, kuigi valitsus pole seni langetanud otsust tuumaenergia kasutuselevõtu kohta Eesti Vabariigis. Lisaks toetab riik ehitusgeoloogilisi uuringuid läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rakendusuuringute programmi, kuigi selle tehnoloogia arendamine ei ole riiklikult heaks kiidetud.

Algatuse korraldaja

Letipea ja Mahu küla inimesed

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Tea: Ei tuumajaamale Letipeal
Kahjuks on ajalugu näidanud,et inimkond on lühinägelik,ettearvamatu ja puuduliku analüüsivõimega. Planeedil Maa on juba nii mõnegi tuumajaama kahjustusi tundnud ja tundvad sajad miljonid inimesed.
Ei tuumajaamadele Eestis,meil neid naabruseski küllalt.
Vasta!
Kuno: Ei tuumajaamale Letipeal
Et siis naabrile peab sobima, aga omale ei tohi?
Ra: Tuumajaama poolt.
Tuumajaam on ainus viis, kuidas me saame elektri arved alla. Ühtlasi on tuumajaam kõige ohutum energia tootmis viis. Kõige ohutum, isegi arvesse võttes neid katastroofe.
Vasta!