Piirkonnapõhine vallavalitsus Põhja-Pärnumaa valda

Vallavalitsuse (kui täitevorgani) kinnitab vallavolikogu. Vallavalitsus valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi.

Praegu kuuluvad vallavalitsusse viiest neli inimest Pärnu-Jaagupi piirkonnast:
vallavanem Madis Koit (Pärnu-Jaagupi)
abivallavanen Tarvi Tasane (Pärnu-Jaagupi)
abivallavanem Marko Šorin (väljastpoolt valda)
liige rahandusosakkonna juhataja-finantsnõunik Eve Lempu (Pärnu-Jaagupi)
liige sotsiaalosakonna juhataja Anneli Kaljur (Pärnu-Jaagupi)

Selleks, et tagada kõigi valla piirkondade tasakaalustatud erapooletu areng, on vajalik kõikide valla suuremate piirkondade esindajate esindatus vallavalitsuse koosseisus.

Soovime, et vallavolikogu peab kindlustama, et vallavalitsusse kuuluksid liikmed kõigist ühinenud valla piirkondadest – Tootsist, Vändrast, Pärnu-Jaagupist.

allkirjade kogumine on lõppenud

10.10.2023 00:00 kuni 10.11.2023 23:59

17 allkirja

3%


Algatuse korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Raul: Inimeste liigitamine tema päritolu järgi
Põhja-Pärnumaa ei koosne ainult Tootsist, Pärnu-Jaagupist ja Vändrast. Meil on väga tugevad piirkonnad ka Vihtras, Libatses, Suurejõel, Pärnjõel, Kadjastes, Kaismal jne. Kas siis sealt peaks ka kedagi määrama? Ja kui veel piirkondade järgi liigitada, siis Pärnu-Jaagupi inimene on ainult Tarvi Tasane, teised kõik "sisse rännanud" või siis kuskilt maalt, külast pärit.
Vasta!
Raul: Eesti Põhiseadus
§ 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.
Vasta!
Eha: Vastus
Tahame, et vallavalitsuse liikmeteks oleks kõigi ühinenud valdade piirkondadest( Pärnu- Jaagupi, Vändra, Tootsi), mitte igast külast. Praegu on kallutatus Pärnu-Jaagupi poole. Valitsus peaks olema laiapõhjaline.
Vasta!