Päästame Pilliroo tn 7 roheala Nõmme linnaosas!

Nõmme üldplaneeringuga soovitakse määrata Pilliroo tn 7 roheala, suurusega 4,75 ha, "rohevõrgustiku arengualaks", mis sisuliselt tähendab elamumaad. Metsa raiumisega hävitatakse ala looduslik keskkond ja rohevõrgustiku sidusus, mille tõttu ei saa antud ala enam kasutada sealsed asukad.

Toeta ka Sina oma allkirjaga roheala säilitamist, et loodusest ja kogukonna arvamusest ei sõidetaks järjekordselt teerulliga üle.

allkirjade kogumine on lõppenud

15.11.2017 00:00 kuni 31.12.2017 23:59

210 häält

105%

1. Hetkel on Tallinna Linnaplaneerimise Ametis koostamisel Nõmme üldplaneering (ÜP), mis määrab linnaosa territooriumi ruumilise arengu ja maakasutuse põhimõtted. Üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisel, projekteerimisel ja ehitamisel Nõmme linnaosas.

2. Vastu võetud ÜP kohaselt on määratud Pilliroo tn 7 roheala kui „rohevõrgustiku arenguala“, mis sisuliselt tähendab elamumaad. Pilliroo tn 7 kinnistu (78401:101:2426) puhul on tegemist 4,75 ha suuruse riigi omandisse kuuluva sihtotstarbeta metsaalaga, mis on elu- ja toitumispaigaks paljudele loomadele. Täiesti tavaline on näha antud alal metskitsi toitumas ja rebaseid seiklemas. Meile on see oluline. Ringi lendavad nahkhiired ja pesitsevad erinevad linnud. Täpsem liigiline koosseis selguks pärast täpsemaid keskkonnauuringuid. Samuti kulgeb piki roheala idapoolset külge metsasiht, kus on alati palju jooksjaid ja niisama jalutajaid.

3. Veskimöldret tuntakse elukeskkonnana, mis on linnale piisavalt lähedal, ent sellest parajalt kaugel. Planeeritava kinnisvaraarendusega kaob Veskimöldre kui elukeskkonna peamine sisu. Siin elavad inimesed väärtustavad just sellist Veskimöldret, mille olulise tuuma moodustab mets ja kodusid ümbritsev kõrghaljastus. Äripäeva selle aasta mais ilmunud artikli kohaselt võivad Veskimöldre elanikud nautida männimetsa lõhnu ja hääli, jalutuskäigul kohata jänest või rebast, korjata oma krundilt koogi jaoks marju ning piruka ja kastme jaoks seeni või metsaradadel lihtsalt sportida. Rohealade likvideerimisega hävitatakse senine lubatud elukeskkond ja väheneb inimeste heaolu.

4. Planeeritav kinnisvaraarendus toob endaga kaasa pöördumatud tagajärjed loodusele. Selle asemel, et roheala hävitades kaotada juba väärtusliku elukeskkonna eripära, tuleb leida võimalusi tühermaid inimlikeks elukeskkondadeks muuta. Positiivseid näiteid selle kohta on. Ehitustegevust tuleb soodustada seal, kus see lisab paigale uut väärtust. Olemasoleva unikaalse elukeskkonna hävitamine ei ole kuidagi aktsepteeritav.  

5. Metsa maharaiumisega võetakse meie lastelt ära võimalus looduskeskkonnaga suhestuda ning selle abil paremateks inimesteks kasvada. Planeeritava kinnisvaraarenduse alal ei käi loodust imetlemas ja temast õppimas sugugi mitte ainult lähiümbruse elanikud, vaid jalutama ning õppetegevusi läbi viima tullakse näiteks ümbruskaudsetest lasteaedadest, kuna nooremate lastega kaugemale liikumine võib olla keeruline. Paljude väiksemate laste jaoks võib olla tegu ainsa võimalusega nädala keskel loodusesse pääseda. Seega tuleb planeeritavast kinnisvaraarendusest saadavat ühekordset suhteliselt väikest tulu käsitleda kui võlga tulevaste põlvede ees – meie laste ja lastelaste võimalused looduslähedases keskkonnas kasvada on ära võetud. Veskimöldresse oma kodu rajanud inimesed on teinud seda teadmisega, et me ei pea oma lapsi kasvatama üles keset asfalti ja betooni, vaid lapsed saavad kasvada looduse rüpes ja loodusega koos.       

6. Avaliku väljapaneku ajal, 26. juulil 2017, on esitatud kogukonna liikmete nimel koos 100 toetusallkirjaga pöördumine Pilliroo tn 7 roheala säilitamiseks olemasoleval kujul, millele 31. augustil 2017 lisati veel 100 toetusallkirja. Paraku on siiani Maa-ameti poolt tõstetud kõrgemale riigi huvi teenida kiiret tulu antud maa müügist kui kogukonna soov säilitada loodusväärtusi ja looduslähedane elukeskkond.

7. Viimase 15 aasta jooksul on rohealade pindala oluliselt vähenenud, kuid paraku on hulgaliselt planeeringuta nn tühermaid. Seega selle asemel, et rohealasid täis ehitada, peaksime arendama hoopis neid tühermaid, sest ehitustegevust tuleb soodustada seal, kus see lisab paigale uut väärtust, mitte ei kahjusta olemasolevat. 

Palun toeta ka Sina roheala säilitamist, et loodusest ja kogukonna arvamusest ei sõidetaks järjekordselt teerulliga üle! Üheskoos ehk saame näidata, et loodus linnakeskkonnas on väärtus, mis vajab kaitset!

Soovi korral saate anda allkirja ka posti teel saates täidetud allkirjalehe aadressile:

Nimekast nr 7
Veskitammi 10
Laagri 76401

Aktsiooni korraldaja

Riho Anton
rihoanton@hotmail.com

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.