Pöördumine EV presidendi ja Eesti Valitsuse poole

Eesti Vabariigi kodanikena pöördume Teie kui riigipea ja rahva poolt valitud esindajate poole suure murega.

Meie kõigi ühine tahe on, et Eestimaal tänasel päeval elavate inimeste põhiseaduslikud õigused oleksid tagatud. Võttes aluseks meie oma põhiseaduse, seisame eesti keele, kultuuri ja traditsioonide säilimise eest! Oleme ajalooliselt kujunenud eesti elu- ja meelelaadi poolt.

Loe avalikku kirja klikates "Loe täpsemalt"

allkirjade kogumine on lõppenud

12.10.2015 00:00 kuni 31.12.2015 23:59

486 häält

0%

AVALIK KIRI

Eesti Vabariigi president

Hr. Toomas Hendrik Ilves

ja

austatud Riigikogu,

 

Eesti Vabariigi kodanikena pöördume Teie kui riigipea ja rahva poolt valitud esindajate poole suure murega.

Meie kõigi ühine tahe on, et Eestimaal tänasel päeval elavate inimeste põhiseaduslikud õigused oleksid tagatud. Võttes aluseks meie oma põhiseaduse, seisame eesti keele, kultuuri ja traditsioonide säilimise eest! Oleme ajalooliselt kujunenud eesti elu- ja meelelaadi poolt.

Teie, Riigikogu liikmed olete vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse §61-le andnud vande seista ja  jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Ka Teie, lugupeetud President, vastavalt PS §81, olete andnud vande: "Astudes Vabariigi Presidendi ametisse, /…/pühaliku tõotuse /…/ täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Vabariigi kasuks."

Massilise immigratsiooni ühe tugeva ja pöördumatu kõrvalmõjuna näeme, et toimub Euroopasse liikuv kohalikku kultuuri ja tavasid mittetolereeriv võõrkultuuri pealetung. Oleme suures mures, et islami mõtteviisi ja tavasid kandev kriitiline mass saab Euroopas kiiresti ületatud.

Euroopa Liidu kiirustades tehtud otsuste ja valikute tõttu satub suurde ohtu nii meie siseriiklik julgeolek kui eestlus üldiselt. Praegusesse ümberasustamisse on sisse kodeeritud vägivaldse konflikti alge. Euroopa kodanikud on kasvanud rahumeelses ja vägivalda taunivas keskkonnas. Seevastu tänaste immigrantide ehk nii sõjalistest kriisikolletest kui lihtsalt parema ja mugavama elu otsingutel olevate inimeste psühholoogiline seisund on pidevas valmisolekus oma olemasolu eest võidelda. Rääkimata nende spetsiifilisest ettevalmistusest ja kogemusest rahutuste piirkonnas toimetulekuks.

Eestlased on koos teiste eurooplastega valmis hädasolijaid abistama, tehes seda mõistuse piirides, vastutustundega ja arvestades iseseisva riigina kõiki võimalikke kaasnevaid ohte

Praeguses olukorras on Euroopa peale laskunud reaalne oht islami invasiooni näol, mis samm sammult hakkab võimu võtma. Mitte mõõkade või tõrvikutega, vaid meie omaenda valitsejate kätega.

Igasugune surve Euroopa Liidu poolt suruda Eestile jõuga peale massimmigratsiooni läbi kvootide, on selgelt ebaseaduslik. Euroopa Liidus ei ole ühtegi seadust, mis kohustaks liikmesriike soovimatuid immigrante vastu võtma ja seadma sellega ohtu oma põhiväärtused.

Praegune olukord meenutab 1940. aastat, kus ilma ühegi püssipauguta loobuti meie iseseisvusest. Euroopa Liidul ei ole õigust meile dikteerida immigratsioonipoliitikat. Me ei luba Euroopa Liidul end panna fakti ette, et peame aktsepteerima sadu, tegelikkuses tuhandeid inimesi võõrastest kultuuriruumidest ja kontrollimatu taustaga sisserändajaid.

Uusasukate vastuvõtmist propageeritakse valede ja hirmutamistega, kusjuures seda teevad Eesti meediakanalid ja arvamusliidrid, valitsuse liikmetest rääkimata. Meie ei luba Eestile  peale suruda islami invasiooni. Me tahame Eestit säilitada puhta ja euroopaliku riigina.

Ajaloolise kogemuse saanult, oleme seekord võõrkultuuride sissetungile otsustanud vastu hakata. Me ei lase end rahvana taaskord alistada. Enam kui 80% eestimaalastest on vastu pagulaste ja uusimmigrantide sadade ja tuhandete kaupa sisselubamisele. Me ei nõustu sellega, et seatakse ohtu Eesti riigi kodanike turvalisus ja tervis ning seda tehakse võõrriigi esindajat eelistades.

Usaldus peaministrile on langenud 7%ni, mis on selge indikaator usalduskriisist valitseva võimu ja rahva vahel ning Teie sekkumine on antud olukorda arvesse võttes hädavajalik.

Kuna valitsus käitub selles küsimuses otseselt rahva tahte vastaselt, siis palume, et Teie riigipeana kutsute Riigikogu üles viima läbi rahvahääletust. Riigimehe esmane prioriteet on oma riik ja oma rahvas. Eesti kodanikud peavad põhiseadusega tagatud õigusega saama oma seisukoha avalikult ja avameelselt  välja öelda.Rahval on õigus otsustada massiimmigratsiooni küsimused.

Kui Eesti piiride lähedusse hakkavad jõudma massilised immigrantide hulgad, tuleb viivitamatult riigis kuulutada välja erakorraline seisukord koos kõige sellest tulenevaga. 

Julgeme siiralt kahelda, et sellel valitsusel oleks tõsiseltvõetav kriisiprogramm, mis suudaks toime tulla hetkel Euroopas vohava immigrantide invasiooniga.

 Meie nõudmised:

Toetudes EV PS §46 “Igaühel on õigus pöörduda märgukirjade ja avaldustega riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute poole”, pöördume teie poole järgmiste nõudmistega:

-    vastavalt PS §56 pn 2 on rahval läbi oma hääleõiguslike kodanike õigus teostada võimu rahvahääletuse kaudu. Nõuame rahvahääletuse korraldamist, et peatada kvoodipõhiste pagulaste vastuvõtmine ja mitte lubada Eestisse massiimmigratsiooni, mis tuleb Lähis-Idast ja Aafrikast;

-    nõuame, et viivitamatult asub valitsus Eesti piiride mehitatud ja relvastatud kaitsele, kaasates selleks ka endisi professionaalseid piirivalvureid ja Kaitseliitu.

 

Rahvaühendus Eesti Poolt

26.09. 2015. Pärnus, Villa Wasa konverentsisaalis

 

Aktsiooni korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Linda: ei, ei ja veelkord Ei!
Suur idanaaber on meid rünnanud juba aastatuhande vältel,röövinud eestlaste vara, tapnud mehi ja viinud orjadeks naisi ja lapsi!?Tagasi on saatnud siia1/3Eestimaa rahva arvust vööraid ja juurteta inimesi kes ei austa meie inimeste tööd ja tavasid.
Pagulastega tegelegu need riigid kes omal ajal said kasu maade koloniseerimisest ja ohjeldamatult röövisid neid!
Eestil pole olnud ühtegi asumaad ja ta ei völgne midagi Aasiale ja Aafrikale!
Meieriigis on juba piisavalt pagulasi! Ei pagulastele!
Vasta!