Pöördumine Sanatooriumi pargi kaitseks Tartus

Soovime suure loodusväärtusega kultuuriloolise Tartu Sanatooriumi pargi säilitamist tervikliku pargina.

aega veel 7 päeva

25.04.2022 00:00 kuni 23.05.2022 23:59

868 allkirja

173%

Eesti Looduskaitse Selts, Eesti Metsa Abiks ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda: soovime Tartu Linnavalitsuselt ajaloolis-kultuuriloolise Sanatooriumi pargi säilitamist tervikliku pargina. Palume linnavalitsusel algatada aegunud ning loodus- ja kultuuriväärtusi hävitava detailplaneeringu DP-04-011 ehk Raja 31A krundi detailplaneeringu (vt https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-04-011) lõpetamine. ERR videot pargist näed siit: https://www.err.ee/1608501101/amet-kaalub-tartus-sanatooriumi-pargi-riikliku-kaitse-alla-votmist. 

Sanatooriumi park on Tartu linna elanikele määrava tähtsusega puhkeala piirkond, kuna asub tartlaste jaoks strateegiliselt olulises piirkonnas. Pargi kogupindala on 15,3 ha ja see asub Riia tänava, Sanatooriumi tänava ja Tervise tänava vahel. 

Detailplaneeringu DP-04-011 läbiviimine tooks kaasa pargi osalise hävimise, mis omakorda tooks korvamatuid kahjusid pargi terviklikkuse säilimisele ja looks suuna pargi edaspidisele allakäigule

Pargil on ajalooliselt Eesti Vabariigi jaoks hoomamatult suur kultuuriline väärtus ja otsene seos Eesti Vabariigi käekäiguga. Meie põlvkond ei tohi olla see, kes ajaloolise väärtuse hävitajaks saab. Eesti riiki valitsenud võõrvõimud ei ole parki aja jooksul otseselt kahjustanud ja kahjuks oleme nüüd esmakordse pretsedendi ees, kui seda teeks meie enese poliitiline võim. Seda ei saa lubada. 

Meie esiisad on kaitsnud parki, meie peame seda teekonda jätkama ja kohalik omavalitsus ei tohi pöörata koos Eesti riigiga valitsusega selga Eesti kultuuriväärtustele. 

Sanatooriumi pargi rajajad Oskar ja Aino Kallas ning Aleksander Eisenschmidt on persoonidena Eesti kultuuriruumis märgilised. Nende poolt ehitatud arhitektuuriväärtuslikke kodumaju ümbritsevad unikaalsed aiad ja pargid on ajaloolis-kultuurilooliste, riigi ees erilisi teeneid omavate isikute elu ja tegevuse otsesteks tunnistajateks. Meie kohus on nende pärandit hoida ja väärtustada. Oskar ja Aino Kallase loodud pargiosa, 2,3 ha, on vanade puudega vana laialehise metsa omadustega puistu, millel on vääriselupaiga tunnused. Pargis on nähtud vähemalt 19 linnuliiki, vähemalt 21 putukaliiki, vähemalt 17 loomaliiki, Kallaste villa uusklassitsistlik pargiala on Tartu kontekstis unikaalne. Park tervikuna on piirkondliku miljöö kandjaks ning tervikliku rohealana pakub rahu, vaikust, puhast õhku ja muid ökoloogilisi hüvesid nii suurtele kliinikutele kui ka parki igapäevaselt külastavatele elanikele, olles seega rahvatervise seisukohast hindamatult kõrge väärtusega. Pargi terviklikuna säilitamise vajadust on 2017. aastal rõhutanud tunnustatud keskkonnakonsultandid Skepast ja Puhkim OÜ-st ning esitanud vastavad ettepanekud Tartu linnale. 

Veelkord: 2005. aastal ülikitsas ringis algatatud ning mõjusid analüüsimata menetletud detailplaneering DP-04-011 hävitaks ajaloolis-kultuuriloolise Sanatooriumi pargi väärtused. Alale on 2021. aastal koostatud eksperthinnang, mis kinnitab täielikult väärtuste olemasolu ja nende kaitsmise vajadust. Pretsedent on Tallinnast Nõmme linnaosast, kui 2007. aastal võeti elanike soovil maastikukaitseala eritüübina – pargid/parkmetsad – kaitse alla kokku 67,7 hektarit, millest 37,6 hektarit oli eraomanduses. 

Planeerimisseadus annab võimaluse vananenud loodusvaenulike planeeringute lõpetamiseks. Nõuame Tartu linnavalitsuselt viivitamatult väärtusi hävitava detailplaneeringu lõpetamist ning vastavalt paranduste sisseviimist üldplaneeringusse. AS Nordeconi poolt esitatav võimaliku hüvitise nõue ei tohi olla väärtuste kaitsmisel takistuseks.

Algatuse korraldaja

Eesti Looduskaitse Selts, Eesti Metsa Abiks ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Vali sobiv allkirjastamismeetod:

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Irja: Pöördumine Sanatooriumi kaitseks Tartus
Soovin suure loodusväärtusega kultuurilooliselt oluliste isikute poolt rajatud ning rahvatervise tagamise seisukohalt väga vajaliku Sanatooriumi pargi säilitamist terviklikuna.
Vasta!
Ia: Sanatooriumi pargi kaitseks
See väärtuslik Aino ja Oskar Kallasega seotud suure ajaloolise tähendusega park peab säilima! Oleks tohutu kaotus seda rikkuda.
Vasta!
Marju: Pöördumine Sanatooriumi pargi kaitseks Tartus
Soovime suure loodusväärtusega kultuuriloolise Tartu Sanatooriumi pargi säilitamist tervikliku pargina.
Kuhu küll minna jalutama?
Vasta!
Inna: Sanatooriumi pargi kaitseks
Nõuan Sanatooriumi pargi säilitamist tervikliku pargina
Vasta!
David: David
Olen Tartu Sanatooriumi pargi säilitamise poolt!
Vasta!
URMAS: Pargi kaitseks.
Meid, samaealisi, ümberkaudu elavaid poisse, kes 50-60 aastat tagasi Tissa pargis vana kruusaaugu nõlvadel kasvavate puude vahel kaelamurdvaid trikke sooritasid oli vast poole saja ringis. Oma esimesed esimesed puude otsa ronimise kogemused saime samuti samast pargist, sest kodused õunapuud olid viiekümnendatel selleks veel liiga väikesed. Ka igasugu muid ettevõtmisi oli pargis parem korraldada, kui tolmaval kodutänaval. Aastate möödudes leidsid selle pargi meie lapsed ja lapselapsed. Tänu sellele pargile näeme me oma koduaias peale vareste ja tuvide ka muid linde. Hullumaja ja eramud on pargi pindala niigi juba ülemäära vähendanud, vast aitab!
Vasta!
Katrin: Ainulaadne koht
See on ainulaadne koht Tartus, tule suvel palavaga- puude all on jahe, tule talvel tuulega- puud annavad varju. Jookse või jaluta ja vaata ringi, siin näed-kuuled ka linde, keda tihti ei kohta. Lisaks kultuuriline taust, mis mulle alles hiljuti teatavaks sai. Alati lahkud siit paremas meeleolus.
Vasta!
Katrin: Nagu Toomemäe park
Linnas peabki kivi-betooni-asfaldi vahel olema rohelust, just kõrg-haljastust, mis puhastab õhku. See on linnaplaneerimise A ja O kogu maalimas. Ja kui selline koht on olemas, siis tuleks seda kindlasti hoida.
Vasta!
Loone: Sanatooriumi park on rohkem kui rohelus!
Sanatooriumi parki hävitades hukkame suure eestlase Oskar Kallase töö, kes on Kallaste talu pargiosa ise kavandanud ja osalt ka oma kätega istutanud. Pargist elukvartalit tehes purustame terviku, milles ainulaadne uusklassitsistlik taluhäärber on lahutamatult seotud tervikuks seda ümbritseva pargiga. Mõlemad, nii elamu kui ka pargiala, kuuluvad lahutamatult kokku Üht eirates kahaneb mõlema väärtus. Palun väga, et linnal oleks pisutki hoolivust eesti kultuuri ja rahvuslike aatemeeste vastu!
Vasta!
Kärt-mari: Rohelise Tartu säilitamine tulevastele põlvedele!
Meie armsat kodulinna reklaamitakse kui roheliselt mõtlevat linna ning Tartu valiti ainsa Eesti linnana Euroopa Komisjoni missiooni „100 kliimaneutraalset ja tarka linna aastaks 2030“. Kust küll paistab välja see tarkus, kui linna terviklikke ja vanu haljasalasid järjest plaanitakse täis ehitada? Kesklinna kunstimuuseum ja raamatukogu, Sanatooriumi parki järgmine elupuuhekke kummardav uuselamurajoon? Seni kuni arendajaid/planeerijaid/ehitajaid ei õpetata puid säästvalt hooneid ja taristut rajama,seni ei tohiks olemasolevatesse parkidesse ehitamist lubada. Vanad õunaaiad on juba kadunud, kas nüüd peavad kaduma ka pargid?
Vasta!
Helgi: Tartu parkide ja metsade säilimise poolt
Olen tartlane üle neljakümne aasta. Viimaste aastate arengud ja "arendused" ei lase enam kodulinna üle uhkust tunda. Kuidas saab kliimaneutraalseks tarkade mõtete linnaks olla planeerimisel elanike arvamust mitte-arvestav, parke ja metsi hävitav inimkooslus?
Vasta!