President, tule rahva poole!

Pole põhjust anda Siim Kallasele või tema erakonnale õigust valitsust moodustada, sest nad eelistavad vangerdusi tehes isiklikke ja partei huvisid Eesti rahva majanduslikele ja julgeolekuhuvidele.

allkirjade kogumine on lõppenud

05.03.2014 00:00 kuni 12.03.2014 23:59

141 häält

47%

Härra president Ilves                                  
                         

 Teil pole meie, allakirjutanute arvates ühtki kaalukat põhjust, miks isegi kavandada ettepaneku tegemist Siim Kallasele või kellele tahes reformierakonnast uue valitsuse moodustamiseks.
Miks me nii arvame?
Oleme veendunud selles, et kriitilised arengud Ukrainas on valitsusele teada olnud pikalt enne, kui need ajakirjanduse vahendatud sündmustena ilmsiks tulid. See pole Ukraina ja Venemaa vaheline küsimus, vaid sõjaline konflikt, mis ähvardab selgelt ka meie julgeolekut. Ilmselt enamal määral, kui Kesk-Aafrika Vabariigis sündiv.
Sama selge on, et Reformierakonna välis- ja majanduspoliitilised otsused ei aita kaasa Eesti elanike heaolu kasvule.
Meie meelest on selline tegevus, kus Reformierakonna soovil vahetatakse ametikohti Kallase ja Ansipi vahel nii, nagu see meie suure naabri juures kombeks on ja nagu see NL ajal siingi kombeks oli, vaid poliitilist omakasu jahtiv.
Valitus ei tegele juba pikemat aega Eesti huvidega julgeoleku ega majanduse vallas, mis peaksid olema esikohal -  see on asendatud poliitilise vangerdusega.
Te olite meelekindel, kui 2010. aasta lõpul teatasite, et Savisaar ei ole inimene, kellele te annaksite voli valitsuse moodustamiseks ja seda tema kahtlaste sahmerduste tõttu Vene rahastajatega.
Täna pakutakse Reformierakonna poolt peaministriks inimest, kelle seotust Eesti Panga VEB-fondi võltsdokumentide abil tehtud segaste suurtehingutega Venemaal uurib parlamendi komisjon ja kelle ainukeseks vastuseks on siiani olnud fraas: “Ma ei mäleta”.
Meie meelest pole reformierakonna, kust pärineb praegune Eesti riigi peaminister, tegevus täna vähem taunitav kui liberaalse sõsarerakonna juhi Savisaare oma. Tegemist on olukorraga, kus eelistatult keskendutakse oma isiklikele ja erakonna huvidele, eirates tegelikke riiklikke probleeme. Meie arvates läheb see tegevus selgelt vastuollu Põhiseaduse esimese paragrahvi mõttega, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas ja otsuseid tuleb seega teha rahva, mitte ühe erakonna huvides.

Härra president, Teile annab seadus võimaluse vaadata riigikogule kui iseseisvate saadikute kogule.
Erakondlik organiseerumisvorm ja erakondade huvid on täna riigi, rahva ja meile arusaadavate ühiskonna julgeolekuhuvidega nihkes.
Härra president, me pöördume Teie poole, sest Teil on võimalus vähendada erakonnapragmatismi otsustes, mille alusel peab toimima hakkama uus valitsus.
Me ei tunne end julgelt ühiskonnas, kus kriisi hetkel teeb end valituses juhtivaks nimetav partei isikute ja partei huvidest lähtuvaid vangerdusi, nagu ei tunne me end julgelt ka ühiskonnas, kus erakondi rahastatakse agressivselt toimiva Venemaa poolt. Meile, kes oleme siia alla kirjutanud, on see enam-vähem üks ja seesama.
Härra president, me soovime, et Te näeksite Reformierakonna sammus seda, mida näeme meiegi: riiklike huvide hülgamist erakonna ja selle juhttegelaste erahuvide kasuks.
Te olete ikka öelnud, et Teid puudutab kodanikkonna ja kodanikuühiskonna arvamus. See siin on allakirjutanute arvamus.
Seda pöördumist alustades ei tea me, kui paljud sellele alla kirjutada julgevad. Kuidas me saaksimegi.
Me ei tea ka seda, mis on Teie jaoks piir üksikute allakirjutajate ja kodanikkonna vahel.
Me soovime, et Eestis oleks vähem avalikult manipuleeritud poliitilist ettevõtlust, meediatrikke ning  tugevas erahuvis tehtud ja professionaalselt korraldatud avaliku arvamuse manipuleerimist.
 
Härra president, me soovime, et Te oleksite Eesti rahva liitlane ja arvestaksite eestimaalaste sooviga.

Aktsiooni korraldaja

Aleksander Laane, EER

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Raimo: Igaljuhul poolt
Alatu ja ebameeldiv, kui sedasi riigiisad käituvad. Sundida suluseisu ja sahkerdada, siis ametikohtadega. Moraal on kadunud. Terve mõistusega inimene ei hakka oma sahvris rotte kasvatama. Seega Siimu ei tohi peaministriks lubada. Väga reeturlik näib kogu see lugu peaministri koha ümber.
Vasta!
Eugen: Vajame demokraatiat
Poliitiline tegevus Maarjamaal ei allu rahva tahtele. Lähenemine tuleneb sellest, et riigikogusse pääsevad võimuladvikutele lojaalsed inimesed, potentsiaalsetele rahvaesindajatele lüüakse uks kinni. Sellistes tingimustes esindusdemokraatia ei toimi. Otsustajad nimetavad ühiskonnas toimuvat (enamuse tahtele allumatut) otsustusprotsessi demokraatlikuks, kuid tegemist on diktaatorliku lähenemisega. Eesti pole korraldatud ühtegi tõsiseltvõetavat rahvaarvamusküsitlust, valimistest on tehtud palagan, kus domineerib vaid hinnasilt.
Vasta!
ivar: otsevalimised
ükski hääleta persoon ei pääse rooli iga valitud poliitik vastutab oma valijate ees
Vasta!