Professionaalse prügiveo taastamine Tallinnas; Требуем вернуть профессиональные услуги по вывозу мусора в Таллинне

1) Jäätmed on paljudes kohtades õigeaegaselt vedamata. Prügivedaja Baltic Waste Management (BWM) kasutab vanu prügiautosid, neil puudub vajalik kaasaegne autopark;
2) Mitmel pool on märgatud, et prügivedaja kallab juba sorteeritud jäätmed ühte konteinerisse kokku;
3) Prügivedajal BWM ei ole Nõmmel jäätmeluba, kuid linnavalitsus ei pea seda millekski ning vaatab asjale läbi sõrmede;
4) Tallinna Jäätmekeskus ei suuda elanike kirjadele ja kõnedele vastata, vastutav abilinnapea Arvo Sarapuu kirjadele ei vasta.


Märtsi algusest korraldab Lasnamäel, Õismäel ja Nõmmel prügi äravedu Baltic Waste Management (BWM), mis võitis Tallinna linna riigihanke. Prügifirmat BWM seostatakse Tallinna prügimajandust korraldava abilinnapea Arvo Sarapuuga ja tema väimehe, Sarapuu ärigrupi ATKO juhi Margo Tomingasega. Tänasel hetkel teostab BWM prügivedu Nõmmel ebaseaduslikult, kuna neil puudub selleks jäätmeluba.


Eeltoodust tulenevalt, meie, petitsioonile alla kirjutanud, nõuame:

1. Ilma kogemuseta ning jäätmekäitluse loata firmaga BWM OÜ prügiveo lepingu lõpetamist;

2. Professionaalse prügiveo taastamist Tallinnas.

____________________________________________________________________________

"Требуем вернуть профессиональные услуги по вывозу мусора в Таллинне"

1) Во многих местах мусор не вывозят своевременно. Фирма Prügivedaja Baltic Waste Management (BWM) пользуется старыми мусоровозами, у них отсутствуют современные машины, которые необходимы для выполнения своей работы;
2) Во многих местах замечено, что фирма по вывозу мусора сбрасывает уже отсортированные отходы в общий контейнер;
3) У фирмы BWM нет лицензии в Нымме, но мэрия смотрит на это сквозь пальцы;
4) Таллиннский центр по переработке отходов не в состоянии адекватно ответить на письма и звонки горожан, вице-мэр Арво Сарапуу, который ответственен за вывоз мусора, на письма также не отвечает.

С начала марта вывозом мусора в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Нымме занимается фирма Baltic Waste Management (BWM), которая выиграла тендер в Таллинне. Фирму BWM связывают с вице-мэром Арво Сарапуу, который отвечает за организацию вывоза мусора в Таллинне, и с его зятем Марго Томингасем, руководителем предприятия ATKO. К сегодняшнему дню BWM незаконно осуществляет вывоз мусора в Нымме, так как у фирмы отсутствует лицензия.

В связи с выше перечисленным, мы, подписавшие петицию, требуем:

1. Прекратить договор с фирмой BWM OÜ, у которой нет ни лицензии, ни опыта;
2. Восстановить в Таллинне профессиональные услуги вывоза мусора

allkirjade kogumine on lõppenud

06.04.2017 00:00 kuni 30.04.2017 23:59

284 häält

28%


Aktsiooni korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Anne: Prügivedu.
Kuna on tegemist minu prügiga siis peaks olema minul õigus otsustada kellel ja millal mina lasen oma prügi seaduslikult ära viia.
Vasta!
Margus: Toetan nõuet prügiveo normaalne kord taastada (oli normaalne teenus)
1. Oli segadus uue lepingu sõlmimisega (elanike informeerimine ei olnud piisav).
2. Tellisin 250l konteineri lisa tühjenduse, arve esitati 600l konteineri tühjendamise kohta. Peale veast teatamist tehti uus arve.
3. Teisel korralisel konteineri tühjendamise korral jäi konteiner tühjendamata, peale teatamist tühjendati 4 päeva hiljem.
Kokkuvõte: 3 prügiveo korra kohta liiga palju jama minule. Teenuse kvaliteet ei vata absoluutselt ootusele
Vasta!