Rail Balticu lepingut praegusel kujul ei tohi ratifitseerida

allkirjade kogumine on lõppenud

14.06.2017 00:00 kuni 19.06.2017 23:59

654 häält

65%

EESTI ROOMA KLUBI, EESTI LOODUSUURIJATE SELTSI, EESTI LOODUSKAITSE SELTSI, EESTI GEOGRAAFIA SELTSI JA AVALIKULT RAIL BALTICUST PÖÖRDUMINE RIIGIKOGU POOLE

Audiitorfima Ernst & Young on teinud projekteeritava Rail Balticu ehituse  ja toimimise tasuvusanalüüsi.

Paraku ilmneb selle dokumendi detailsemal uurimisel, et selles sisalduvad paljud vasturääkivused, vead ja ebatäpsused, seda nii kaubavedude kui reisijateveo arvutustes, ehitusprotsessi kuludes ja paljudes muudes küsimustes. 

Eriti murelikuks teeb see, et tasuvusanalüüsis on tugevasti alahinnatud trassi mõju looduskeskkonnale ning piirkonna sotsiaalmajanduslikule ja regionaalsele arengule, mis lõpptulemusena toob loodetava kasu asemel Eesti riigile  märkimisväärse kahju. 

Ühtlasi selgub, et peale tasuvusarvutustes tehtud oluliste vigade parandamist ei ole Rail Balticu projekt EL abikõlbulik. 

Mitmetele  puudustele on tähelepanu juhtinud ka EV Riigikontroll.

Soovitame seetõttu tungivalt Riigikogul jätta sellisel kujul Rail Balticu lepe ratifitseerimata ning enne uute ja siduvate otsuste tegemist põhjalikult analüüsida Rail Baltic arendamisega seotud riske ning läbi viia põhjalik sõltumatult tellitud tasuvusanalüüsi auditeerimine ning uus alternatiivseid  raudtee lahendusi võrdlev analüüs.

Andres Tarand, Eesti Rooma Klubi president
Oive Tinn, Eesti Loodusuurijate Seltsi president
Jaan Riis, Eesti Looduskaitse Seltsi esimees
Mihkel Kangur, Eesti Geograafia Seltsi president
Priit Humal, Avalikult Rail Balticust juhatuse liige


Käesolevaga meie, allakirjutanud kinnitame, et toetame EESTI ROOMA KLUBI, EESTI LOODUSUURIJATE SELTSI, EESTI LOODUSKAITSE SELTSI, EESTI GEOGRAAFIA SELTSI JA AVALIKULT RAIL BALTICUST PÖÖRDUMIst RIIGIKOGU POOLE ja ei soovi, et Riigikogu võtaks meile oma otsustega kohustusi, mis lähtuvad vigastel analüüsidel.

Aktsiooni korraldaja

Avalikult Rail Balticust

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.