Toetame Rakvere Riigigümnaasiumi rajamist ajaloolisse majja!

PÖÖRDUMINE RAKVERE LINNAVOLIKOGU POOLE :

Käesolevaga meie, allakirjutanud, toetame seisukohta, et Rakvere linnale on pikas plaanis parim lahendus määrata Riigigümnaasiumi asukohaks Rakvere Gümnaasiumi kinnistu.

Riigigümnaasiumi Rakvere Gümnaasiumi kinnistule rajamine on ajalooline võimalus väärindada unikaalne, suure haridus- ja arhitektuuriloolise tähtsusega ehitis ning ühendada üle 100 aasta pikkused hariduse andmise traditsioonid uue ja kaasaegse õpikeskkonnaga. Kutsume Volikogu liikmeid üles näitama tõelist riigimehelikkust ning käituma vaba ja uhke rahva esindajate vääriliselt, kes oskavad hinnata meile kasutada antud pärandi tähtsust tuleviku vormimisel.

allkirjade kogumine on lõppenud

07.06.2017 00:00 kuni 07.09.2017 23:59

414 häält

41%

Gümnaasiumil on just selles asukohas juba olemas pikk oma lugu. See lugu on väga suur väärtus ja oleks raiskav käitumine seda lugu järgnevate põlvkondade eneseuskumuste toitmiseks mitte kasutada!

Kogu riigigümnaasiumile parima asukoha määramise küsimuse saab taandada ühele juurküsimusele – kas meil on olemas mingi väga väga mõjuv põhjus, et mitte teha riigigümnaasiumi just ajaloolisse majja? Kui seda ei ole (ja me ei ole seda tuvastanud), siis on loomulik,  peremehelik/perenaiselik ja eluterve otsus teha riigigümnaasium just nimelt ajaloolise maja baasil.

Selleks on 3 väga olulist põhjust:

Esiteks ja kõige tähtsamaks põhjuseks peame seda, et selle majaga seonduv pärand ei ole mitte taak (midagi, millest oleks parem vaba olla) nagu arvas ajaleheartikli järgi RRG direktor, vaid absoluutselt tugevalt plussmärgiline kapital. Ainult sellel, ajaloolisel majal on Rakvere tingimustes vaieldamatult kõige sisukam OMA LUGU. Kotli  majal on kõikidest Rakvere koolidest  kõige paksem hariduslooline kultuurikiht, ladestus. See on suur immateriaalne kapital. Kapital, mida ei ole võimalik silmaga näha ega käega katsuda, kuid mille vaieldamatust olemasolust on ilmselt päris lihtne aru saada, kui tuua mõned näited.

Kas me kujutaksime ette, et Tartu Ülikooli peahoone ei ole ühel päeval enam Tartu ülikooli peahoone, vaid see on antud ühe Tartu põhikooli või gümnaasiumi või kasvõi mingi ametiasutuse kasutusse. Ei tundu enam päris see ülikool, kas pole? Näiteid, mis tõendavad, et haridusasutuste füüsilise asukoha jätkuvuse tähtsust hinnatakse ülikõrgelt, kriitilise osana nende asutuste olemusest üldse, on maailma suurrahvaste ja ka Eesti kohalikus haridusloos palju – Oxfordi Ülikooli vanimad jätkuvas kasutuses olevad hooned pärinevad keskajast. Need on jätkuvalt ülikooli kasutuses.

Samuti ajaloolised õppeasutused – jätkuvalt tegutsemas samades hoonetes ja ei ole juttugi kolimisest uutesse n.ö. energiatõhusatesse uusehitistesse – Tallinna Reaalkool, GAG, TIK. 

Kümnest Eestis rajatud riigigümnaasiumist vaid 2 on päris uued. Kus on olnud võimalik kasutada ajaoolise pärandi rakendamisest saadavat kasu, on seda tehtud - Haapsalus, Viljandis, Valgas, Võrus on vana ja uus väga edukalt suudetud ühendada. Nii saaksime teha siin Rakvereski. 

Kool, millel on pikk ajalugu, eriti, kui see on toetatud õnnelikul kombel säilinud pikka ajalugu kehastava hoone olemasoluga, omab ühte väga suurt vara – OMA LUGU, MÜÜTI. See on lugu, läbi mille uued õppijad hakkavad jagama vaimset ühisosa enne neid elanud ja tegutsenud inimestega, nende parimate tegudega. Mis hakkab tööle nii, et see ühisosaks olemine  soodustab igas inimeses temast parima väljatoomist ja kasvamist. Suured inimesed maailma ajaloos on teinud oma suuri tegusid, eelnevalt suurte tegude tegemise võimeliseks kasvanutena. Sellist kasvamist läbi aegade kestev, eelkäijatega ühine maja soodustab.  Ruumi – ja kohamälu on olemas, isegi siis, kui me seda ei näe. Ka elektrivoolu me ei näe, kuid ei kahtle selle olemasolus.

Kokkuvõttes – meie kõigi tulemuslikkus üksikisikutena kui ka kogumis ühiskonnana tuleneb meie tegudest. Tegevusi juhivad tunded, tunded tekivad mõtetest ja mõtted uskumustest.

See ajaloolise gümnaasiumipere ühistunne, mis on katkematult seotud ka ajaloolise hoonega, koha- ja ruumimäluga, on midagi, mis toidab  inimeste uskumusi parimal moel – uskumusi, et nad on väärtuslikud, et nad on võimelised. Tugevad eneseuskumused toidavad tugevaid ja väärikaid tegusid. Ja paljude väärikate tegude tegijaid me ju ühiskonnana lõppkokkuvõttes enim vajame.

Seega – gümnaasiumil on just selles asukohas juba olemas pikk oma lugu. See lugu on väga suur väärtus ja oleks raiskav käitumine seda lugu järgnevate põlvkondade eneseuskumuste toitmiseks mitte kasutada!

Teine põhjus on linnaehituslik – KUI on võimalik lahendada haridusvõrgu arenguküsimus ära ilma niivõrd tundlikul alal suuri ehituslikke mahte püstitamata, peaks seda tegema.

Milleks sulgeda vaateid ja riskida, et võib-olla saame võõrkehana mõjuva ajalise lahenduse. Kunagi tundus ka euroremont disainiihalusena. Kümne-kahekümne aastaga võivad esteetilised tõekspidamised ajaliste lahenduste osas tugevasti muutuda. Samas – ajalooline gümnaasiumihoone oli arhitektuuriklassika nii 20 aastat tagasi kui on seda täpselt samasugusena ka 20 või 50 aasta pärast.

Kolmas põhjus on majanduslik. Kui riigi toega saame korda ajaloolise gümnaasiumihoone, ja võimalik, et ka täielikult uuendada või uuena rajada ühe põhikoolihoone, ei pea me linna vahenditest remontima kahte koolimaja.

 Kokkuvõtteks – kutsume kõiki tänaseid volikoguliikmeid üles – käituge vaba ja uhke rahva esindaja vääriliselt! Nähke enda rolli tähtsust selle ajaloolise otsuse juures! Ärge katkestage seda mitte katsutavat, kuid siiski eksisteerivat tuntavat sidet nende vahvatega, kes on olnud ja nende vahel, kes tulevad! 

Käitugem oma ajaloo üle uhkete peremeestena, mitte ilma mäluta lükata-tõugata ühepäevaotsustajatena.

Soovime Teile selles edu!Aktsiooni korraldaja

Toetusgrupp Riigigümnaasium Gümnaasiumisse

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Ants: Riigigümnaasium Gümnaasiumisse
Toetan seisukohta et Rakvere Riigigümnaasium tuleks Rakvere Gümnaasiumi kinnistule
Vasta!
Jüri: Sama jama Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumiga
Olen GAG vilistlane aastast 1966 ja protesteerime siin kilulinnas samuti oma vana
kooli tobeda laiendamise vastu. Praegu poolillegaalselt remonditav kunagine venekeelne 5.keskkool
lõhuks vana kooli vaimu ja õpilaskonna tükkideks. Sama ohtu näen ka Rakveres, kus on ju ometi Eesti üks stiilsemaid koolimaju
Vasta!