Umbusalduse avaldamine Randvere kooli direktorile

allkirjade kogumine on lõppenud

30.03.2023 00:00 kuni 16.04.2023 23:59

77 häält

154%

Tere Randvere kooli lapsevanemad, praegused, endised ja tulevased.


Oleme täna olukorras, kus Randvere kooli töörahu on rikutud ning normaalne töökorraldus ning õppimine selles koolis on tugevalt häiritud. Lapsevanematena oleme abi saamiseks pöördunud kooli juhtkonna poole, Viimsi vallavalitsuse poole ning ka teistesse ametitesse ning asutustesse.

Kahjuks toimub kooli pidaja ehk Viimsi valla poolt probleemile lahenduse otsimise asemel selle kinni katmine ning näo tegemine nagu kõik oleks tegelikult korras.


Tahame me ju kõik, et Randvere kooli oleks koht, kuhu lapsed tahaksid tulla, kus õppetöö koolis ja koju antavad ülesanded oleksid tasakaalus, kus oleks paigas reeglid nii telefonide kasutamise, riietuse, käitumise kui järelevastamiste osas. Kus oleks puhtus ja kord, kuid samas oleks ka turvatunne ja hubane õhkkond. Lapsevanematena tahame olla kaasatud kooli õppetöö välistesse tegevustesse nagu laadad, kontserdid, väljasõidud. Vajadusel oleme valmis panustama ju ka õppetöösse.

See kõik vajab aga juhti, kellel on kõigepealt endal nägemus, milline meie kogukonnakool on; juhti, kes kaasab oma meeskonna, jagab vastutust, suudab kaasata vahendeid ning siis jooksvalt vajadusel toetab kooli õpetajaid nii inimlikul või materiaalsel tasemel. Kool vajab juhti, kes oskab oma meeskonda innustada ja anda positiivset tagasisidet, luua keskkond kuhu õpetajad tahavad tulla õpetama ning kust lapsevanemad ei proovi oma lapsi valla teistesse koolidesse üle viia. Kool vajab juhti, keda saavad usaldada nii tema enda meeskonna liikmed kui lapsevanemad.


Stanislav Nemerzhitski on korduvalt tõestanud, et tema selline juht ei ole.

Tal puudub visioon kooli arengust, ei ole kaasanud õpetajaid (ei saagi olla, kui visiooni pole) ning igapäevatöös tegeleb selle probleemiga, mis kõige valjemalt laual karjub. Peletades oma suhtumise ja tegevusetusega eemale õpetajaid ning on seeläbi muutnud kooli ebaatraktiivseks ka lapsevanematele.


Kutsume teid üles selle kohta oma arvamust avaldama. Palume 7. klasside nimel teil allkirjastada umbusaldusavaldus Randvere kooli direktorile.


Teemast kokkuvõte, mis on esitatud Viimsi revisionikomisionile:

LINK: https://atp.amphora.ee/viimsi/index.aspx?itm=712686


Lugupidamisega,

7. klasside lapsevanemad

Aktsiooni korraldaja

7. klassi lapsevanemad

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Liina: Ei toeta
Ei nõustu, sest antud tegevus ei ole kindlasti õpilaste ja koolipere murede lahendamise eesmärgil algatatud.
Vasta!
K.: VASTU!
See ei lahendaks paari lapsevanema probleemi.
Vasta!
Eveli: Toetan
Selge, et sarnased olukorrad ei teki "kiusust" nagu keegi lapsevanem mainis. Kus suitsu seal tuld. Keegi ei tee tühja koha pealt endale tüli ega hakka juhti põhjuseta, ajaviiteks, kohalt kangutama. Oleme korduvalt kogenud direktor S. Nemeržitski poolt üleolevat suhtumist lapsevanemate, seeläbi kaudselt ka laste suunas, saanud ebamäärased vältivaid vastuseid. See ei peaks nii olema. Ei hakka pikalt-laialt näiteid lahti rullima. Saab rääkida pikemalt, kui peaks möödapääsmatuks osutuma. Seni aga - kas on olemas kompetentne inimene hr Nemeržitski asemele? Kiirustame pisut ehk sellega... Samas ootaks siis direktori poolt oma vigade tunnistamist ja tõhusat panust koostöö parendamiseks.Teen ettepaneku esmalt kutsuda kokku ümarlaud, kus on kõigi esindajad: juhtkonna, lapsevanemate, õpetajate, valla, ehitajate ja HM oma (veel keegi?) Rääkida suud puhtaks, leppida kokku konkreetsed tähtajad ja tegevused, lähtudes lastest ja nende vajadustest! "Kohvipaksu pealt" ennustamine pole okei, sh mõjutab negatiivselt kooli mainet. Seniks ootel, veel on aega allkirjastamise otsusega.
Kreete: Kindlasti vastu!
Direktor ei ole süüdi, et õpetajaid ei ole!
Vasta!
Toomas: Toetan 100% umbusalduse avaldamist Stanislav Nemeržitski-le.
Kallid lapsevanemad, see petitsioon on tehtud raske südamega ja keegi ei taha niisama emotsiooni pealt sellist võitlust pidada. Sellepärast on tehtud ka ametlik päring valla revisionikomisionile, kus on kirjas ka hulk rikkumisi. Ma kutsun üles teid selle dokumendiga tutvuma. Me tegelikult ka oleme oma laste hariduse pärast mures ning oleme selle petitsiooni koostanud, et õiged probleemid saaks tähelepanu. https://atp.amphora.ee/viimsi/index.aspx?itm=712686&o=46&u=-1&o2=-1&hdr=hp&tbs=all
Vasta!
Jekaterina: !
Tere! Igas peres on probleeme ja arusaamatusi, see on normaalne. Need tuleb lahendada kitsas ringis. Milleks need radikaalsed meetodid? Olen väga rahul kooliga ja sellega, mida direktor selle heaks teeb ja on teinud. Miks te rikute inimese mainet sellega, et saadate tema nimega kaebusi kõigile ametiasutustele?
Oleme lihtsamad ja südamlikumad. Me oleme oma lastele peamised ôpetajad nende elus.
Vasta!
Andres: Ei toeta umbusaldusavaldust
Ei toeta sest:
1. kirjeldatud probleemid on KOVi, mitte direktori vastutada
* juurdeehituse probleem on 100% KOV-i vastutada
* õpetajate probleem on samuti puhtalt KOV-i vastutusala
2. nii palju kui ma õpilasi tean siis kõik tahavad, et direktorina jätkaks Stanislav
Vasta!