Ravimite käibemaksu vähendamine

allkirjade kogumine on lõppenud

21.12.2022 00:00 kuni 05.03.2023 23:59

9 häält

0%

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu käibemaksuseaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 757 SE. Eelnõuga täiendatakse käibemaksuseadust uue 5%-lise vähendatud käibemaksumääraga. Muudatus võimaldab valdkonna eest vastutaval ministril kehtestada määrusega nimekirja vähktõve ja muude pahaloomuliste kasvajate raviks mõeldud ravimitest, mis maksustatakse 5%-lise käibemaksumääraga. Lisaks sätestatakse ravimiseaduses alus Eesti Haigekassale hüvitada mittetulundusühingutele, sihtasutusetele või usulisetele ühendustele annetuste eest ostetud vähktõve ja muude pahaloomuliste kasvajate raviks mõeldud ravimi ostmisel tasutud käibemaksuga võrdne summa.

Petitsiooni eesmärgiks on nimetatud erisus laiendada kõikidele ravimitele ehk käibemaksu- ja ravimiseaduse kohaselt võiks kõikide müüdavate ravimite käibemaks olla 9%-20% asemel ühtlaselt 5%.

Muudatustega soovib petitsiooni avaldaja vähendada kulusid ravimitele, parandades seeläbi ravimite kättesaadavust kõigile Eesti inimestele. Eelpool viidatud eelnõu seletuskirja kohaselt kehtib praegu 5%-line käibemaksumäär ainult ajakirjandusväljaannetele ja valdkonna eest vastutaval ministril on võimalik määrusega määratleda nimekiri ravimitest, mis maksustatakse 9%-lise käibemaksumääraga. Petitsiooni algataja hinnangul ei ole ravimid luksuskaup, vaid eluks vajalikud tooted, mistõttu on hädavajalik, et ravimite kättesaadavus kõikidele vajajatele oleks tagatud. Igal inimesel on õigus elule ja tervisele.

Ravimitootjate liit on oma kodulehel selgitanud ravimite kättesaadavuse küsimusi ning leidnud muuhulgas, et Eesti riigi prioriteedid on elanikkonna eluea pikendamine ja elukvaliteedi tõstmine, seejuures ka tervelt elatud aastate suurendamine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. Petitsiooni avaldaja usub, et ravimite käibemaksu määra alandamine 5%-ni aitab neil prioriteete ellu viia.

Aktsiooni korraldaja

Ats Astover, proviisor

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Sirje: ravimite käibemaks
ravimid on niigi kallid
Vasta!