Riigi tugi lasteaiaõpetajate palga tõstmisele!

Ärme lõhume saavutatut! Riik peab aitama omavalitsustel hoida lasteaiaõpetajate palgad kokkulepitud 90% tasemel üldhariduskoolide õpetajate palgast.

Eesti Vabariigi Valitsus on otsustanud 2023. aastal tõsta üldhariduskoolide õpetajate palga alammäära 1412 eurolt 1749 eurole ehk 23,9 % võrra. See õpetajate palgaraha tuleb riigieelarvest ja makstakse toetusena koolipidajatele, kelleks on enamasti kohalikud omavalitsused. Kogu ülejäänud koolipersonal ning alusharidusasutuste ehk lasteaedade personal saab palka kohaliku omavalitsuse eelarvest. Riik on aastast 2017 stimuleerinud kohalikke omavalitsusi tõstma ka lasteaiaõpetajate alampalka sünkroonis üldhariduskoolide õpetajate alampalgaga. Selleks maksab riik kohalikule omavalitsusele toetust tingimusel, et lasteaiaõpetajate alampalk hoitakse omavalitsuses 90% tasemel üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast ning magistriharidusega lasteaiaõpetajale makstakse üldhariduskooli õpetajaga võrdset palka.
Üldhariduskoolide õpetajate palga alammäära hüppeline tõstmine riigieelarve vahenditest on kahtlemata suur samm edasi õpetaja elukutse väärtustamise ja õppetöö kvaliteedi tõstmise suunas. Samal ajal tekitab see ülimalt keerulise probleemi kohalikele omavalitsustele, kellel puuduvad piisavad vahendid hoidmaks õpetaja palgaga mõistlikus vahekorras ka lasteaiaõpetajate, tugispetsialistide, huvikoolide õpetajate ja muu personali palgad. Riigi tulud on viimase nelja aasta jooksul võrreldes kohalike omavalitsuste tuludega kasvanud 25% võrra rohkem. Kohalike omavalitsuste tulubaasis kasvab tulumaksu laekumine 2023. aastal ka kõige optimistlikumate prognooside kohaselt vaid 10 %. Selline laekumiste kasv ei võimalda enamikul kohalikest omavalitsustest isegi hoida lasteaiaõpetajate palga alammäära kokkulepitud 90% tasemel üldhariduskoolide õpetajate palgast, mis omakorda tähendab ka senisest riigipoolsest lasteaiaõpetajate palgatoetusest ilmajäämist ja veelgi suuremat puudujääki palgafondis. Sellises olukorras pole välistatud ka lasteaiaõpetajate palkade täielik külmutamine või suisa langus.
Kujunenud olukorras on kohalikel omavalitsustel võimalik hoida lasteaiaõpetajate palgad riigiga kokkulepitud tasemel vaid täiendava laekumise abil, milleks võib olla täiendav riiklik toetus või KOV tulubaasi laekuva maksutulu suurendamine riigi poolt.
Käesolevale petitsioonile alla kirjutanud soovivad riigipoolset täiendavat toetust kohalikele omavalitsustele, mis kataks vähemalt poole uuel aastal lasteaiaõpetajate palgatõusuks vajalikust summast (18,5 miljonit eurot 37 miljonist), et kindlustada lasteaiaõpetajatele üldhariduskoolide õpetajatega samaväärne palgatõus.
Näiteks: Võru linnal kulub täiendavaks lasteaiaõpetajate palgatõusuks 470 000 eurot, millest palume riigilt abi 235 000 euro ulatuses. Sellisel juhul suudame väikese, kuid inflatsiooni mittekatva palgatõusu tagada ka teistele linna poolt palka saavtele töötajatele (näiteks huvikoolide õpetajad, kultuuritöötajad, koolide tugipersonal jne).

Küsimuste korral pöörduda:
Anti Allas
Võru linnapea
anti.allas@voru.ee
5340 0409

või

Sixten Sild
Võru abilinnapea
sixten.sild@voru.ee
5886 8867"

allkirjade kogumine on lõppenud

11.11.2022 00:00 kuni 27.11.2022 23:59

1198 häält

119%


Aktsiooni korraldaja

Sixten Sild
Võru abilinnapea
sixten.sild@voru.ee

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Ene:
poolt
Vasta!
Kristi: poolt
poolt
Kathleen:
Poolt
Svetlana: Svetlana
soovime riigipoolset täiendavat toetust kohalikele omavalitsustele, mis kataks vähemalt poole uuel aastal lasteaiaõpetajate palgatõusuks vajalikust summast, et kindlustada lasteaiaõpetajatele üldhariduskoolide õpetajatega samaväärne palgatõus.
Hele:
poolt
Vasta!
kerimcalisir: I support this idea
The kindergarten teachers should also be included
Vasta!
Anna-Liisa:
Poolt
Vasta!
Anneli:
Poolt!
Vasta!
Kathleen: Poolt
Poolt
Vasta!
Angela:
Poolt
Vasta!
Tea: Tea
Poolt
Vasta!
Marge: Marge
poolt
Vasta!
Merike: Merike
Muidugi poolt!
Vasta!
Mairy: Mairi:
Poolt
Vasta!
Egle:
Poolt
Vasta!
Egle:
Poolt
Vasta!
Karin:
poolt
Vasta!
Karin: Karin
poolt
Vasta!
Diana: Poolt!
Poolt!
Vasta!
Pirkko: Pipi
Poolt
Vasta!
Kaire: Kaire

Vasta!
Kaire: Kaire

Vasta!
Anne:
Poolt
Vasta!
Marike:
Marike:
poolt.
Vasta!
Thea:
Poolt
Vasta!
Külli:
Poolt!
Vasta!
Kai: Kai
Poolt
Vasta!
Jaanika: Jaanika
Poolt!
Riik peab tagama lasteaiaõpetajate palgad kokkulepitud 90% tasemel üldhariduskoolide õpetajate palgast.
Vasta!
Marge: Marge
poolt
Vasta!
Anu: Anu:
poolt
Vasta!
Airi:
Poolt
Vasta!
Heli:
poolt!
Vasta!
Heili:
Poolt
Vasta!
Janne: Janne
Igati poolt, need inimesed teevad tänuväärt tööd.
Vasta!
Ande:
poolt
Vasta!
Merlin:
poolt
Vasta!
Jana:
Poolt!
Vasta!
Aili:
poolt
Vasta!
Katrin: Katrin
Poolt
Vasta!
Marika:
poolt
Vasta!
Kaja:
poolt
Vasta!
Katri:
poolt
Vasta!
Kerli: Poolt
Lasteaiaõpetaja on samuti õpetaja.
Vasta!
Ene: poolt
rohkem
Vasta!
Tiina:
poolt
Vasta!