Nõuame endise liikluskorralduse taastamist Rohula tänaval!

Alates novembri keskpaigast on toimunud Rohula tänaval liikluskorralduse muudatus, mille kohaselt ca 100 m enne Rohula tänava lõppu ja Suvila tänavaga ristumist on paigaldatud sissesõitu keelav liiklusmärk.

Lisaks on pärast keelavat märki ristmikule paigaldatud liiklusmärk, mis kohustab sooritama vaid parempöörde Suvila tänavale, mille tõttu ei ole enam võimalik keerata Kalda tänava suunas.

See otsus tehti kabinetivaikuses ilma kohalikke elanikke teavitamata ja kaasamata ning on alust kahtlustada, et kellegi huvides. Viimase 6 aasta jooksul on Rohula ja Suvila tänava ristmikul toimunud vaid 1 liiklusõnnetus, seegi piirdus materiaalse kahjuga.

Rohula ja Suvila tänava ristmik on sarnane kõikide teiste ristmikega selles piirkonnas, mistõttu tundub kirjeldatud liikluskorralduse muudatus äärmiselt ebamõistlik ja kohalikke elanikke liigselt piirav.

Lisaks on liikluskorralduse muudatusest tulenevalt oluliselt suurenenud liikluskoormus Kastani ja Suvila tn vahelisel Kalda tn lõigul. Eelkõige kasutavad pärast liikluskorralduse muudatust nimetatud Kalda tn lõiku see osa Veskimöldre asumi elanikest, kes soovivad sõita nt Mustamäele.

Nimetatud Kalda tn lõik on ca 400m pikk, mõlemasuunalise liiklusega ning asfalteeritud teeosa laius on vaid ca 3,2 m! (võrdluseks on Rohula tänava kvartalisisese asfalteeritud teeosa laius ca 4,7 m). Nimetatud Kalda tn lõigu laius on ebapiisav, et kaks sõiduautot turvaliselt teineteisest mööduda saaksid, veel vähem sellistel juhtudel, kui üks autodest on veok või kaubik.
Oluline on ka aspekt, et nimetatud teelõik leiab tihedat kasutust jalakäijate, lapsevankritega emade, ratturite jt tervisesportlaste poolt ning puudub kõnni- või kergliiklustee. Seega on liikluskorralduse muudatus tervikuna vähendanud liiklusohutust, mis peaks olema olulisim prioriteet kõigis omavalitsustes.

Kohalik omavalitsus ei tohiks piirata liikumisvabadust muudel juhtudel kui avalik huvi/ või liiklusohutuse parandamine. Kumbki ei ole antud juhul aktuaalne. Avalikes huvides on seega märkide eemaldamine ning endise liikluskorralduse taastamine!

allkirjade kogumine on lõppenud

24.11.2015 00:00 kuni 31.12.2015 23:59

89 häält

17%

Alates novembri keskpaigast on toimunud Rohula tänaval liikluskorralduse muudatus, mille kohaselt  ca 100 m enne Rohula tänava lõppu ja Suvila tänavaga ristumist on paigaldatud sissesõitu keelav liiklusmärk. Lisaks on pärast keelavat märki ristmikule paigaldatud liiklusmärk, mis kohustab sooritama vaid parempöörde Suvila tänavale, mille tõttu ei ole enam võimalik keerata Kalda tänava suunas. See otsus tehti kabinetivaikuses ilma kohalikke elanikke teavitamata ja kaasamata ning on alust kahtlustada, et kellegi huvides. Viimase 6 aasta jooksul on Rohula ja Suvila tänava ristmikul toimunud vaid 1 liiklusõnnetus, seegi piirdus materiaalse kahjuga.

 

Rohula ja Suvila tänava ristmik on sarnane kõikide teiste ristmikega selles piirkonnas, mistõttu tundub kirjeldatud liikluskorralduse muudatus äärmiselt ebamõistlik ja kohalikke elanikke liigselt piirav

 

Lisaks on liikluskorralduse muudatusest tulenevalt oluliselt suurenenud liikluskoormus Kastani ja Suvila tn vahelisel Kalda tn lõigul. Eelkõige kasutavad pärast liikluskorralduse muudatust nimetatud Kalda tn lõiku see osa Veskimöldre asumi elanikest, kes soovivad sõita nt Mustamäele.  Nimetatud Kalda tn lõik on ca 400m pikk, mõlemasuunalise liiklusega ning asfalteeritud teeosa laius on vaid ca 3,2 m!  (võrdluseks on Rohula tänava kvartalisisese asfalteeritud teeosa laius ca 4,7 m). Nimetatud Kalda tn lõigu laius on ebapiisav, et kaks sõiduautot turvaliselt teineteisest mööduda saaksid, veel vähem sellistel juhtudel, kui üks autodest on veok või kaubik. Oluline on ka aspekt, et nimetatud teelõik leiab tihedat kasutust jalakäijate, lapsevankritega emade, ratturite jt tervisesportlaste poolt ning puudub kõnni- või kergliiklustee. Seega on liikluskorralduse muudatus tervikuna vähendanud liiklusohutust, mis peaks olema olulisim prioriteet kõigis omavalitsustes.

 

Kohalik omavalitsus ei tohiks piirata liikumisvabadust muudel juhtudel kui avalik huvi/ või liiklusohutuse parandamine. Kumbki ei ole antud juhul aktuaalne. Avalikes huvides on seega märkide eemaldamine ning endise liikluskorralduse taastamine!

 

Aktsiooni korraldaja

Rohula tänava aktiivsed kodanikud

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Magnus: Meie perele sobib
Meie perele sobib antud korraldus, kuna sellega väheneb Rohula tänava liikluskoormus ja suureneb jalakäijate ohutus. Kõnniteed Rohula tänava selles lõigus ju pole ja eriti ohtlik ning ebamugav on tänav talvel jalgsi liiklemiseks.
Vasta!
Taavi: Rohula tänav transiidivabaks
Iga samm, mis aitab vähendada Veskimöldre transiitliiklust Rohula tn kaudu, on teretulnud!
Sellised tänavad polegi ettenähtud nii intensiivseks kasutuseks, rääkimata sellest, et need läbikihutajad polegi vist kuulnud kehtivast 30 kmh piirkiirusest.
Praeguseks kujunenud liikluskoormus ja ülbe sõidukiirus on jalakäiatele vägagi ohtlikud.
Vasta!