Ruhve teele mustkate!

Saare maakonna Ruhve, Randvere ja Viltina küla elanikud, maaomanikud, ettevõtjad ja külalised on enam kui 15 aastat oodanud Laimjala-Kuressare maanteelt Ruhve külla viivale teele mustkatet. Loe lisaks avades rohelisel taustal "Loe täpsemalt"

allkirjade kogumine on lõppenud

13.09.2021 00:00 kuni 04.10.2021 23:59

344 allkirja

114%

Saare maakonna Ruhve, Randvere ja Viltina küla elanikud ja maaomanikud on vähemalt viimase 15 aasta jooksul korduvalt taotlenud Ruhve külla toova ning küla läbiva riigitee mustkattega katmist. 15 aastat tagasi räägiti võimalusest tee 10 aasta jooksul mustkattega katta. Kahjuks ei ole seda senini tehtud. Seetõttu kordame oma taotlust katta Saaremaal Laimjala-Kuressaare maanteelt Ruhve külla viiv ja Ruhve küla läbiv kruusatee mustkattega.
Ruhve küla elanike ja maaomanike taotlust toetavad Randvere ja Viltina küla elanikud ning Laimjala-Kuressaare maanteelt Ruhve külla viiva kruusatee ääres asuvate kinnistute omanikud ja seal elavad inimesed ning nende külalised.


Ruhve sadama ning avalikus kasutuses oleva puhkeala ja kaide juurde viiv tee on järjest aktiivsemas kasutuses. Seda erinevatel põhjustel. Külas elab järjest rohkem inimesi ning üha rohkem on nende hulgas noori lastega peresid. Randvere, Viltina ja Ruhve ettevõtjate
majandustegevus toob kohale järjest rohkem loodusturiste, jahimehi ja kalastajaid. Ruhve
puhkeala ja sellel asuvad paatide vettelaskmise kohad on pidevalt järjest aktiivsemas kasutuses. Järjest rohkem on siin ka kohapeal tööd, sh kaugtööd, tegevaid inimesi. Samuti siit tööl käivaid inimesi ning lasteaias ja koolis käivaid lapsi. Seetõttu on ka Ruhve tee järjest aktiivsemas kasutuses.

Tee on kitsas, mistõttu liigutakse seal samaaegselt mootorsõidukitega ning jalgsi ja jalgratastega. Mootorsõidukite liikumine põhjustab suvel tugeva tolmupilve. Seda eriti külade vahelistel maanteelõikudel, kus piirkiirus on 70 km/h, kuid tugevasti tolmab ka Ruhve küla sees asuv tee, mille ääres asuvad elumajad ja millel inimesed, sh lapsed, pidevalt liiguvad.
Kruusakattega tee kahjustab sõidukeid, sealt lenduv tolm aga keskkonda ulatuslikumalt.
Sügisest kevadeni esineb perioode, kus tee on märg ja raskesti läbitav.

Kõik eeltoodu ja sellega kaasnev takistab mh ettevõtlust ning arendustegevusi, kuid teeb keeruliseks ka liikumise, sh lasteaeda, kooli, tööle ning vajalike teenuste kättesaadavuse.

Eraldi tuleb ära nimetada asjaolu, et Laimjala - Kuressaare maanteelt Randvere külla viiva tee
mustkattega katmine tõi kaasa selle, et paljud Ruhve poole sõitjad ja Ruhvest maanteele suundujad kasutavad nüüd Randvere küla läbivat teed. Ilmselgelt tähendab see Randvere küla läbiva tee oluliselt aktiivsemat kasutamist, mistõttu parimaks lahenduseks oleks kogu
Kahtlast Laimjala – Kuressaare maanteelt Ruhve sadamani viiva tee mustkattega katmine.
Antud tee viib ka Kahtla kalmistule, mis tähendab, et seda kasutavad enamus Laimjala piirkonna inimesi.

Ülaltoodud asjaolusid arvesse võttes oleme veendunud, et Laimjala - Kuressaare maanteelt Ruhve külla viiva kruusatee mustkattega katmine on kooskõlas riigiteede teehoiukavas 2021–2030 nimetatud teedevõrgu arendamise eesmärkidega muuta liiklemine ohutumaks
ning parandada keskkonnaseisundit ja/või soodustada piirkonna arengut.Algatuse korraldaja

Ruhve, Randvere ja Viltina küla elanikud, maaomanikud ja ettevõtjad

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Aini: Saare maakond,Ruhve

Toetan Ruhve küla teed mustkatte alla viimiseks .
Vasta!
Mihkel: Alla kirjutada ei saa!
Aga toetan kahe käega! ????☀️
Vasta!