Ruu Küla kaevanduse toetuseks!

allkirjade kogumine on lõppenud

10.10.2018 00:00 kuni 22.10.2018 23:59

54 häält

108%

Head sõbrad!

Soovime Ruu külas, Jõelähtme vallas asuval kinnistul läbi viia maavarauuringud, et välja selgitada maavara (lubjakivi) levik, kasuliku kihi paksus, kvaliteet ja kaevandamistingimused, eesmärgiga tulevikus kvaliteetset lubjakivi kaevandada. Protsess on käimas juba aastast 2009. 2018. aastal uuendasime uuringu loa taotluse protsessi ja alustasime nullist.

Tegemist on äärmiselt tundliku teemaga kõikide osapoolte jaoks - puudutatud on kohalik kogukond, kohalik omavalitsus, meie uuringu läbiviijana ning laiem avalikkus. Avalikkusele üritatakse jätta muljet justkui kaasneks maavarauuringu ja kaevandamise läbiviimisega ökoloogiline katastroof - halveneks Ruu küla ja Jõelähtme valla üldine elukeskkond, jääks kuivaks puurkaevud, salvkaevudest (nii seaduslikud kui seadustamata) rääkimata ja ümberkaudne loodus saaks pöördumatuid kahjustusi. Väidetavalt on maapõues nii madala kvaliteediga kivi, et seda polevatki mõtet kaevandada. Viimane väide on juba olemasolevale infole tuginedes väär.

Alternatiivina soovitavad karjäärivastased kasutada ehituses Ida-Virumaalt pärit aherainekillustikku ning viia riigimaanteed süvenditesse. Alternatiivid on arvestatavad, kuid nende kasutusele võtmine ei tähenda seda, et ehitusmaavara kaevandamisest karjäärides saaks üleöö täielikult loobuda. Samuti on vaja alternatiivide kasutuselevõtmiseks ideoloogilisi muudatusi kohalike omavalitsuste, aga ka riigiteede valdaja mõttemaailmas - normid ja nõuded on vaja ümber vaadata ning muuta lähenemist hankemenetlustesse, kus hindamiskriteerium ei oleks madalaim hind vaid midagi muud, et töövõtjatel tekiks võimalus ja motivatsioon alternatiivseid lahendusi pakkuda.

Seniks, kuni suur pilt muutub vajame me aga ehitusmaterjale ja et varustuskindlus oleks tagatud on vajalik maavarasid uurida.

Uuringud, aga ka kaevandamine ei ole tänapäeval selliseid mõjusid avaldav tegevus, kui pool sajandit tagasi ehk olla võis, ka ei trügi meie oma tegevusega metsa, vaid soovime uurida metsa kõrval.

Arvame et tegelikult on Eestimaal ruumi nii väga väärtuslikule loodusele kui säästlikule tööstusele! Kui nõustud meiega, anna palun oma toetusallkiri!

Toetajatest anname teada Keskkonnaametile, kohalikule omavalitsusele ja kogukondade esindajatele!

Aktsiooni korraldaja

Küsitluse korraldaja on Ruu Küla Kaevandajate Selts OÜ

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.