Saku gümnaasiumi algklassidele uus maja

Saku vallas on algklassidel tõsine ruumiprobleem - enam ei mahuta oma väiksesse majja (1.klasse 6, 2.klasse 5 jne). Samas tänane vallavõim soovib hoopis suruda läbi gümnaasiumile uute ruumide loomise.

allkirjade kogumine on lõppenud

05.09.2017 00:00 kuni 18.09.2017 23:59

37 häält

6%

Milles probleem?

Saku valla elanike arv on kasvanud, samuti on seepärast ka rohkem lapsi koolis. Sel sügisel alustas Saku Gümnaasiumis lausa 6 esimest klassi - algklassidele mõeldud hoone on ülekoormatud, samuti on see vananenud võrreldes teiste kaasaegsete just algklassidele mõeldud õpikeskkonnaga hoonetega.

Lahendus:

Algklassid vajavad lasteaiale sarnasemat õpikeskkonda ja selles vanuses on õpilaste vajadused erinevad kui põhikooli- ja gümnaasiumiastmes.

Kes-mis takistab?

Algklasside probleemi lahenduseks uue hoone ehitamine oleks tänase vallavõimu arvates tehtav alles 2021 aastal (4 aastat ootamist!). See tähendab, et algklasside lapsed peaksid hoopis oma senisest majast kolima suurde majja, mis muudaks meie kooli tõeliseks mammutiks ja kombinaadiks.

Tänane vallavõim ei soovi algklasside küsimust kiiresti lahendada, vaid kiirustab hoopis gümnaasiumiastme kolimisega tänasesse vallamajja (miks just vallamaja ja miks on vaja vallavalitsus kolida uuele pinnale, on eraldi teema). Seda otsust soovitakse läbi suruda veel enne valimisi septembrikuises vallavolikogus 21.09.2017, mis omakorda on valimiste naeruvääristamine (lahkuv volikogu ei peaks võtma vastu uus otsuseid, mille üle valimiste peaks saama arutada ning mille põhjal Saku vallaelanikud ise valivad uue volikogu seda küsimust otsustama).

Kuidas saab aidata probleemi lahendamisel?

Palun teie kõigi toetust ja panust, et näidata, et Saku inimesed ei nõustu algklassilaste murede eiramisega ja nõuame selle kiiret lahendamist. Mida rohkem allkirju kogume, seda tugevamana kõlab ettepanek uue algklasside maja ehitamiseks. Anname need üheskoos 21. septembril vallavolikogule üle.


Aktsiooni korraldaja

Eimar Veldre, Saku aleviku elanik ja lapsevanem

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Eimar: Eimar Veldre
Gümnaasiumi kolimise uudis tuli suvel, seda kooli hoolekogus arutatud ei ole, lapsevanemaid ja õpilasi laiemalt selle plaani koostamisse ei kaasatud. Räägiti kitsas ringis. Nüüd soovitakse seda läbi suruda vallavolikogus. Samas koolielus pakilisim küsimus on algklasside ruumipuudus: 6 komplekti esimesi klasse, 4 teisi. Klassid erakordselt suured, erandist on saamas reegel.
Lisaks on arusaamatu, et miks on vaja just nüüd kiiresti hakata vallamajja kolima gümnaasiumi. Algklasside probleeme see ei lahenda, sest põhikooliga samasse suurde majja algklasside kolimine pole õige tee.
Volikogus selle otsuse läbisurumine septembris oleks ka valimiste naeruvääristamine - hetkel peaks toimuma arutelud ja siis vallaelanikud valivad volikogu, kes määrab tuleviku, mitte tänane volikogu, kelle volitused on lõppemas.
Vasta!