SAUELE ON VAJA RIIGIGÜMNAASIUMI!

Toetage meie ettepanekut tulevasele Saue Vallavolikogule asuda ministeeriumiga läbirääkimistesse rajamaks riigigümnaasium Saue linna!
Saue linn, kui tulevane halduskeskus väärib ja vajab riigigümnaasiumi.

allkirjade kogumine on lõppenud

11.10.2017 00:00 kuni 12.12.2017 23:59

161 häält

16%

Haridusministeerium sõlmis Saue vallaga 22.jaanuaril 2016 ühiste kavatsuste kokkuleppe, milles ministeerium lubas, et avab Laagris riigigümnaasiumi. Sama kokkuleppe punkt 5 sätestab: «Riigigümnaasiumi õppetegevuse alustamise hetkest kohustub vald mitte pidama oma haldusterritooriumil gümnaasiumiastega koole».

Kuna Saue vald ühineb Saue linnaga, siis see kohustus laieneb uuele ühinevale Saue vallale.

Tagajärjeks on see, et kui riigigümnaasium Laagris avatakse, siis olemasolev Saue Gümnaasium suletakse ja Saue Gümnaasium muutub põhikooliks.

Ühinemisläbirääkimiste ajal lubasid IRL’i ja Reformierakonna volikogu liikmed, et Saue linna Gümnaasium muudetakse munitsipaalgümnaasiumiks.  Ministeerium andis aga teada, et kokkulepe on jõus ühe tervikuna, ilma mingite eranditeta Saue linna osas! Samas on ministeerium andnud teada, et gümnaasiumi asukoht on eraldi kokkuleppe küsimus ja ei ole piiratud ainult Laagriga. Laagri on täna asukohana tänu Saue valla initsiatiivile!

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 32 lõige 1 on ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel õigus teha kohaliku elu küsimustes algatusi, mis võetakse volikogus arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul.

Sellest seadusest lähtudes soovime koguda allkirju ettepanekule rajada riigigümnaasium Saue linna ja esitada see ettepanek tulevasele ühendvalla volikogule!

Aktsiooni korraldaja

Valimisliit MEIE

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.