Saue vajab riigigümnaasiumit 2

allkirjade kogumine on lõppenud

14.02.2018 00:00 kuni 30.04.2018 23:59

105 häält

42%

Kas Teie toetate algatust, et

riigigümnaasium ehitatakse

Saue vallas Saue linnas?

 

HEA SAUE LINNARAHVAS

 

Saue Vallavolikogu võttis 25.jaanuaril vastu otsuse kiita heaks Hariduministeeriumiga sõlmitud ühiste kavatsuste kokkulepe, mille alusel ehitatakse Saue vallas riigigümnaasium.

Saue Valduris 12.veebruari numbris on eksitav viga. Volikogu hääletas ühehäälselt, et riigi gümnaasium avatakse Saue vallas,  kuid kui lugeda volikogu istungi protokolli,  siis asukoha suhtes üksmeelt ei olnud.

Riigigümnaasiumi vastu Laagris olid Juhan Särgava Keskerakonnast, Madis Milling Reformierakonnast. Tõnu Urva EKREst tegi ettepaneku panna eelnõu hääletusele, kuid võtta välja asukoht Laagri. Abivallavanem Andres Kaarmann IRList teatas, et kui Saue linna ehitataks riigigümnaasium saavad sinna õppima asuda teiste piirkondade õpilased. Saue vallavanem Andres Laisk teatas, et asukoht on hetkel sekundaarne.

Pärast volikogu otsust ilmunud Saue Valduris käsitleti riigigümnaasiumi ainsa asukohana Laagrit.

Ainus võimalus, et riigigümnaasium ehitataks Saue vallas Saue linnas on juhul, kui Saue Vallavolikogu võtab vastu otsuse määrata riigigümnaasiumi asukohaks Saue linn, ehitades riigigümnaasiumi praeguse Saue Gümnaasiumi kõrvale.

Saue huve kaitsevad volikogu saadikud vajavad rahva toetust ja me saame neid aidata järgmiselt. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõige 1 alusel on vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel vallaelanikel õigus teha kohaliku elu küsimustes vallavolikogu õigusaktide vastuvõtmiseks algatusi.

“Meie” valimisliit Raivo Kokseri juhtimisel algatas enne kohalike valimisi petitsioon.ee keskkonnas petitsiooni - Sauele on vaja riigigümnaasiumi!

Petitsiooni allkirjastasid 161 inimest. Teiste seas Saue Gümnaasiumi õpetaja Tiia Tasuja, lapsevanemad, õpilased, vilistlased, linnakodanikud, kuid nendest allkirjadest võib väheks jääda. Vaja on ka Teie allkirja.

Uus petitsioon jätkab allkirjade kogumist.

Et rahvaalgatus ei jääks seisma on Saue Vallavolikogu liige, Riigikogu saadik Toomas Vitsut valmis algatama vastava eelnõu. Toomas Vitsut on haridusministri Mailis Repsi erakonnakaaslane. Vitsut on nõus rahvast esindama nii volikogu kui ka valitsuse tasemel. Volikogu istungil ei osalenud Toomas Vitsut tervislikel põhjustel.

Juhul, kui olete nõus alljärgnevaga, siis palume rahvaalgatus allkirjastada petitsioon.ee keskkonnas. Riigigümnaasiumi peab Saue linnas ehitama järgmistel põhjustel.

Saue linn asub Saue valla keskel,  seega on endiste Kernu ja Nissi valla õpilastel Saue linnas lähem koolis käia, kui Laagris.  Seda seisukohta esindas volikogu istungil ka Juhan Särgava.

Õpetajad on teinud aastaid tööd, et Saue Gümnaasium vääriks riigigümnaasiumi staatust. Kohustuslike riigieksamite keskmiste tulemuste poolest oli Saue Gümnaasium kõikide 116 eesti keelsete gümnaasiumide seas 2017. aastal 18. kohal ja Harju maakonnas esimene. Saue Gümnaasium on parem üheteistkümne maakonna kõikidest gümnaasiumitest. 

Saue Gümnaasium on eliitgümnaasium. 

Kui eliitgümnaasiumist tehakse põhikool, siis õpetajad pettuvad, et nende saavutustega ei arvestatud. Paljud õpetajad plaanivad pettunult lahkuda Tallinna teistesse gümnaasiumidesse, sest häid õpetajaid vajatakse kõikjal.

Õpilased on harjunud, et nende isad ja emad, õed ja vennad käisid Saue Gümnaasiumis. Kui nad õpivad koolis Kalevipoja eeposest,  et ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormad tuleb tarkust tunnistada, aga elus näevad, et tuleb hoopis võimu tunnistada, siis muudab see nende ellusuhtumist. Targemad õpilased lahkuvad Tallinna gümnaasiumidesse.

Nii õpetajate kui õpilaste motivatsiooni langus põhjustab Saue valla vaimse mandumise ja moraalse allakäigu.

Saue Valduris on riigigümnaasiumina seatud eeskujuks Viljandi Gümnaasium. Lugejad ei tea, et kui Viljandis Carl Robert Jakobsoni Gümnaasium suleti, sest Viljandi Gümnaasium riigi-gümnaasiumina avati, siis riigigümnaasiumi tase langes järsult võrreldes suurte traditsioonidega gümnaasiumiga.

Koolist ei tee tarkuse templit mitte moodne interjöör, vaid aastakümnetega kujunenud vaimsus. Vaimsust ei ole võimalik panna kastidesse ja karpidesse ja transportida koos mööbliga.

Kõik võimalused, mida on Saue Valduris kirjeldatud Laagri riigigümnaasiumi eelistena; suuremad valikainete võimalused ja põhikooli õpilaste varasem iseseisvumine; kõik need võimalused on ka siis, kui riigigümnaasiumi hoone ehitatakse Sauel.

Meenutame, et kohalikel valimistel ei rääkinud mitte ühegi erakonna saadikukandidaat Saue Gümnaasiumi tegemisest põhikooliks. Vastupidi. IRL lubas sauekatele kodulähedast kooli ja Reformierakond kõikide koolide säilitamist.

Me soovitame tõsiselt volikogu saadikutel esindada rahvast vallavõimude seas, mitte esindada rahva seas vallavõime. Me valime kõikidel järgnevatel valimistel neid ja ainult neid saadikukandidaate, kes hääletavad selle poolt, et riigigümnaasium ehitataks Saue linnas.

Palume otsusesse lisada, et Toomas Vitsut, kui eelnõu koostaja kaasataks rahvaalgatuses osalevate inimeste esindajaks Haridusministeeriumiga peetavatesse läbirääkimistesse.

Kui Toomas Vitsuti kui keskerakondlase algatatud eelnõu saadetakse teerulli alla, siis ei ole loogiline loota Mailis Repsi kui keskerakondlasest ministri toetust riigigümnaasiumi avamiseks Saue vallas.

Eakad inimesed, kellel pole kodus internetti palun helistada 528 7 528 ja Teie allkirja järgi tullakse koju.


Rahvaalgatuse koostas

Alar Sudak rahvaliikumise teejuht

Rahvaaalgatust toetavad

 Jaan Palumets Saue Gümnaasiumi direktor 1985 – 2017

Raivo Kokser Meie valimisliidu esimees


Palume Teie allkirja 


 

 


 


 
Aktsiooni korraldaja

Üleskutse koostas Alar Sudak - kodanikuühiskonnategelane.
Üleskutse algatamist toetavad:
Jaan Palumets Saue Gümnaasiumi direktor 1985-2017 & Raivo Kokser "Meie" valimisliidu esimees

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.