Saviranna tee ja Nuudi tee ühendustee
Lugupeetud Jõelähtme vallavalitsus!

Lugupeetud Saviranna küla elanik!


Jõelähtme vallas tuleb arutusele üldplaneering. Üldplaneeringu raames on Saviranna küla elanikel võimalus avaldada enda seisukoht läbimurde tee kohta Muuga Sadamasse ja Uuskülasse (täpsemalt siis ühendustee Saviranna tee ja Nuudi tee vahel). Erineval ajal on kaalutud erinevaid variante, millest paar näidet võimalikust trassist on esitatud koos selle kirjaga siin: https://photos.app.goo.gl/gi7NVGD3KqEcT9oS6 .

Praeguse seisuga ei ole teada täpsed üksikasjad selle võimaliku tee kohta rohkem, kui vaid nii palju, et tegemist on umbes ühe kilomeetri pikkuse teelõiguga, millega koos oleks võimalik lahendada terve hulk probleeme meie külas (liiklusohutus, transpordiühendused, kergliiklustee puudumine, kanalisatsioonisüsteemi puudumine jne.).

Selleks, et vallavalitsus saaks valla üldplaneeringu koostamisel arvestada ka Saviranna küla elanike ja kinnistuomanike huvidega, ootab vallavalitsus Saviranna küla elanike ja kinnistuomanike seisukohta.

Liiklus Saviranna teel muutub üha intensiivsemaks, sest piirkonda lisandub uusi elamuid ja ka vanad suvilapiirkonnad võetakse järk- järgult üha rohkem aastaringsesse kasutusse. See omakorda toob kaasa koormuse kogu Saviranna küla taristule alates veevarustusest ja kanalisatsioonist kuni transpordiühendusteni välja.

Täna on viimane aeg tegeleda küsimustega, kuidas me viie, kümne või kahekümne aasta pärast vett saame, kanalisatsiooni kasutame, isikliku sõiduki või ka näiteks ühistranspordiga siin Savirannas ülejäänud maailmaga ühendust pidada saame, sest järk- järgult ehitatakse piirkond täis või võetakse muul viisil aktiivselt kasutusse ning siis on juba hilja reageerida.

Ainult läbimurde tee ehitamise korral on võimalik lahendada mitmed meie küla mured nagu näiteks:

1) Vähendada liiklusohtlikku olukorda Saviranna teel. Külast välja sõiduks saaks kasutada kiiremat ja mugavamat teed. Seeläbi väheneb liiklustihedus ning sellest omakorda tulenevalt paraneb liiklusohutus Saviranna teel.

2) Leida lahendus kanalisatsiooniprobleemile. Kõik ei pea liituma, aga praegu kaaluvad mitmed külaelanikud, kas vahetada välja vanad reoveepütid või on olemas võimalus kanalisatsiooniga liituda. Ainult koos läbimurde teega on mõeldav lähiaastatel leida sellele probleemile lahendus. Muul viisil me kanalisatsiooni lähiaastatel ei saa.

3) Saada valgustatud kergliiklustee- ühendus sisuliselt kuni Tallinna ja Kallavereni välja. See võimaldaks turvaliselt liigelda ka jalakäijatel ja jalgratastel. Lastel oleks võimalik valida turvaline kodutee, samuti tekiks turvaline liiklemisvõimalus lastega peredel, loomapidajatel, sportijatel jne.

4) Varuväljapääs Saviranna külast, sest harvad pole olukorrad, kus tormi tõttu on teele langenud mõni puu või elektriliinid või on Saviranna tee mingil muul põhjusel muutunud läbimatuks.

Samuti, vähemalt juhul, kui kasutada kõiki läbimurde tee ehitusega kaasnevaid võimalusi, avaldab see arendus positiivset mõju meie kõigi kinnistute väärtusele.

Palume teil oma allkirjaga kinnitada, et toetate läbimurde tee ehitamist Nuudi tee ja Saviranna tee vahel. Käesoleva kirjaga me ei paku välja konkreetset lahendust, vaid anname vallale teada, et Saviranna küla elanikud soovivad läbimurde teed. Üksikasjalik planeerimine on järgmine samm.

Küsimuste korral selgitame meeleldi.

Allkirjad on lisatud käesolevale kirjale.

Lugupidamisega
Saviranna küla elanikud

Küsimuste korral kontakt:
apiirsalu@gmail.com
50 30 835

allkirjade kogumine on lõppenud

11.11.2021 00:00 kuni 31.12.2021 23:59

106 allkirja

70%

 

 

Lugupeetud Jõelähtme vallavalitsus!

Lugupeetud Saviranna küla elanik!

 

 

Jõelähtme vallas tuleb arutusele üldplaneering. Üldplaneeringu raames on Saviranna küla elanikel võimalus avaldada enda seisukoht läbimurde tee kohta Muuga Sadamasse ja Uuskülasse (täpsemalt siis ühendustee Saviranna tee ja Nuudi tee vahel). Erineval ajal on kaalutud erinevaid variante, millest paar näidet võimalikust trassist on esitatud koos selle kirjaga siin: https://photos.app.goo.gl/gi7NVGD3KqEcT9oS6 .

 

Praeguse seisuga ei ole teada täpsed üksikasjad selle võimaliku tee kohta rohkem, kui vaid nii palju, et tegemist on umbes ühe kilomeetri pikkuse teelõiguga, millega koos oleks võimalik lahendada terve hulk probleeme meie külas (liiklusohutus, transpordiühendused, kergliiklustee puudumine, kanalisatsioonisüsteemi puudumine jne.). 

 

Selleks, et vallavalitsus saaks valla üldplaneeringu koostamisel arvestada ka Saviranna küla elanike ja kinnistuomanike huvidega, ootab vallavalitsus Saviranna küla elanike ja kinnistuomanike seisukohta.

 

Liiklus Saviranna teel muutub üha intensiivsemaks, sest piirkonda lisandub uusi elamuid ja ka vanad suvilapiirkonnad võetakse järk- järgult üha rohkem aastaringsesse kasutusse. See omakorda toob kaasa koormuse kogu Saviranna küla taristule alates veevarustusest ja kanalisatsioonist kuni transpordiühendusteni välja.

 

Täna on viimane aeg tegeleda küsimustega, kuidas me viie, kümne või kahekümne aasta pärast vett saame, kanalisatsiooni kasutame, isikliku sõiduki või ka näiteks ühistranspordiga siin Savirannas ülejäänud maailmaga ühendust pidada saame, sest järk- järgult ehitatakse piirkond täis või võetakse muul viisil aktiivselt kasutusse ning siis on juba hilja reageerida.

 

Ainult läbimurde tee ehitamise korral on võimalik lahendada mitmed meie küla mured nagu näiteks:

 

1)    Vähendada liiklusohtlikku olukorda Saviranna teel. Külast välja sõiduks saaks kasutada kiiremat ja mugavamat teed. Seeläbi väheneb liiklustihedus ning sellest omakorda tulenevalt paraneb liiklusohutus Saviranna teel.

2)    Leida lahendus kanalisatsiooniprobleemile. Kõik ei pea liituma, aga praegu kaaluvad mitmed külaelanikud, kas vahetada välja vanad reoveepütid või on olemas võimalus kanalisatsiooniga liituda. Ainult koos läbimurde teega on mõeldav lähiaastatel leida sellele probleemile lahendus. Muul viisil me kanalisatsiooni lähiaastatel ei saa.

3)    Saada valgustatud kergliiklustee- ühendus sisuliselt kuni Tallinna ja Kallavereni välja. See võimaldaks turvaliselt liigelda ka jalakäijatel ja jalgratastel. Lastel oleks võimalik valida turvaline kodutee, samuti tekiks turvaline liiklemisvõimalus lastega peredel, loomapidajatel, sportijatel jne.

4)    Varuväljapääs Saviranna külast, sest harvad pole olukorrad, kus tormi tõttu on teele langenud mõni puu või elektriliinid või on Saviranna tee mingil muul põhjusel muutunud läbimatuks.

 

Samuti, vähemalt juhul, kui kasutada kõiki läbimurde tee ehitusega kaasnevaid võimalusi, avaldab see arendus positiivset mõju meie kõigi kinnistute väärtusele. 

 

Palume teil oma allkirjaga kinnitada, et toetate läbimurde tee ehitamist Nuudi tee ja Saviranna tee vahel. Käesoleva kirjaga me ei paku välja konkreetset lahendust, vaid anname vallale teada, et Saviranna küla elanikud soovivad läbimurde teed. Üksikasjalik planeerimine on järgmine samm.

 

Küsimuste korral selgitame meeleldi.

 

Allkirjad on lisatud käesolevale kirjale.

 

Lugupidamisega,

 

Saviranna küla elanikud

 

 

 

Küsimuste korral kontakt:

apiirsalu@gmail.com

50 30 835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Algatuse korraldaja

Aktiivsed Saviranna elanikud

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Merike: Naljamees
Paraku ei saa läbi rohevõrgustiku ühtegi läbimurret rajada.
Vasta!