Seisame vastu Lüganuse Kooli sulgemisele!

Lüganuse Kooli aktiivsed lapsevanemad pole rahul Lüganuse Vallavalitsuse kiirustava asjaajamisega valla koolivõrgu reformi küsimuses. Soovime säilitada Lüganuse Kooli põhikoolina. Edastame avaldus toetusallkirjadega volikogule.

allkirjade kogumine on lõppenud

06.03.2021 00:00 kuni 28.03.2021 23:59

1065 häält

106%

Ida-Virumaal Lüganuse vallas võimul olev klann tahab kiirkorras läbi viia mastaapset haridusreformi. Kõik kohalikud maakoolid (Lüganuse, Maidla, Sonda) ja lasteaiad koondataks uuest õppeaastast Kiviõlisse ja praegustel õppekohtadel säiliksid pelgalt Kiviõli I Keskkooli filiaalid vähendatud mahus. Reformi tagajärjel kaob Lüganuselt eestikeelse õppekeskkonnaga põhikool, millest kava kohaselt jääksid kohapeale I-III klass, ja tulevikus oleks kohalike lapsevanemate ainsaks valikuvõimaluseks eesti-vene kombinaatkool Kiviõlis.

 

Nii suretataks välja enam kui 325 aastat kohalikku haridustraditsiooni kandnud, kõrgete õpitulemustega Lüganuse Kool – Ida-Virumaa vanim kool –, mis kuulub muuhulgas Ettevõtlike Koolide võrgustikku. Kool asub looduslikult kaunis kohas mõisapargis Purtse jõe kaldal, kus on suurepärased võimalused looduskallaku ja õuesõppe arendamiseks ning sportimiseks. Potentsiaali on ka loodushariduskeskuse, ajaloo-  ja matkakeskuse loomiseks.

 

Eelnõu kohaselt plaanitakse algklasside õpilased Lüganuse Kooli ajaloolisest, 1926.a. Virumaa moodsaima koolihoonena valminud majast väiksemasse kõrvalmajja kolida ja peamaja jääks tühjaks. Juba kaks aastat liiguvad kuulujutud, et koolimaja tahetakse maha müüa ja sinna vanadekodu rajada. Vallavanem Andrea Eiche ei oska kommenteerida, mis koolihoonest peaks edasi saama, kuid see, et just Lüganuse Kooli eelnõu kohaselt kõige rohkem kärbitakse, tekitab küsimusi.

 

Kahetsusväärselt on niivõrd radikaalseid ja pöördumatuid muudatusi sisaldav volikogu eelnõu, mis tahetakse vastu võtta veel enne 1. aprilli, ette valmistatud kõigest kuueliikmelise haridusreformi juhtrühma poolt kitsas ringis ilma laiapõhjaliste aruteludeta. Mitte ühtegi koolitöötajat selle koostamisse kaasatud ei ole, kuid on kaasatud kinnisvaraspetsialist. Haridusvaldkonna analüüsi tulemusi tutvustati mullu 14. detsembril koolide valitud esindajatele, kuid avalikkus on saanud sellega valla kodulehel tutvuda alles 16. veebruarist. Haridusreformi eelnõuga tutvuda ja selle suhtes arvamust avaldada pole vallaelanikud senini saanud, kuna avalikult seda valla kodulehele välja pandud pole. See saadeti 26.02 ainult koolidele ja lasteaedadele. Seega toimub avalikustamise, arutelude ja otsustamise protsess sisuliselt viie nädala jooksul, mis on äärmiselt lühike aeg. Sellist asjade käiku ei saa pidada avalikuks menetluseks.

 

Kui Lüganuselt kaob põhikool, hääbuvad ka raamatukogu ja noortekeskus ning ajalooline kihelkonnakeskus, eestluse kants Ida-Virumaal, sureb välja. Samas kavandatakse valda mitmeid elukeskkonda muutvaid arendusi – tuumajaama, Lüganuse aleviku serva lubjakivikarjääri, valla lõunaossa uut põlevkivikaevandust. Kiviõli linn paistab silma ümbruskonna õhku saastava õlitööstusega. Kuna eestlastest põliselanikud Ida-Virumaal elavad põhiliselt maal, siis nii elukeskkonna pöördumatu kahjustamine kui kohalikku traditsiooni kandva väikese maakooli väljasuretamine muudab kodukandis elamise järjest võimatumaks.

 

Leiame, et kiirustades, kogukonda kaasamata ja avalike aruteludeta nii olulisi otsuseid omavalitsus teha ei tohi. See ei ole aus, kaasav ja läbipaistev tegutsemine - see on teerullipoliitika. Seisame ausa ja läbipaistva asjaajamise eest ning Lüganuse Kooli kui kohaliku haridus- ja kultuurikantsi allesjäämise eest!

Aktsiooni korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Kaja: Kaja
Vallaisad arvavad, et kui Lüganuselt põhikool kaob ja Maidlasse 9 klassi alles jäetakse, siis ongi lapsevanematel valikuvõimalus olemas. Kuna Maidlast saab samuti Kiviõli I Keskkooli filiaal, siis tegelikult pole ka seal tulevik kindel.
Vasta!
Peeter:
Toetan Lüganuse kooli jätkamist kogukonna eestikeelse koolina
Vasta!
imre:
Mina arvan samuti,et maal asuvais koole ei tohi sulgesa,sest siis kaob maalt elu hoopis.Toetan jätkajaid.
Tiina:
Toetan Lüganuse kooli säilitamist põhikoolina. Maakoolid on olulised kogukonna säilimisel ja arendamisel.
Vasta!
Sandra:
Toetan jätkamist
Vasta!
Külliki: Lüganuse Kooli säilimine põhikoolina
Toetan Lüganuse Kooli jätkamist põhikoolina.
Vasta!
Aili: Lüganuse Kooli säilimine põhikoolina
Toetan Lüganuse kooli jätkamist põhikoolina.
Kristjan: Lyganuse keskkooli sulgemine
Suletakse koolid, lisaks ka paljud tegevusalad noortele, isegi pangaautomaat viidi Püssist minema. Ma arvan, et keegi yritab siin elu v2lja suretada ,siis oleks see ideaalne koht tuumajaamale ja kaevandustele.
Vasta!
Kristjan: Lyganuse keskkooli sulgemine
aga olen kooli sulgemise vastu
Tiina:
Otsustajad tõmbavad kriipsu peale hindamatule kultuuriajaloole, eelnevate põlvkondade panusele. Teed puhastatakse kaevandusele ja tuumajaamale. Ju on Riigikogust vaikne nõusolek ( juhend) olemas.
Kas kõik ikka mõistavad, et lõhutakse aegade ülene põlvest-põlve kultuurikett- midagi, millest ei pruugi igaüks praegu isegi aru saada. See on lõplik hoop esialgu Lüganusele ja siis järjest edasi.
Küsimus ei ole tegelikult ainult Lüganuse koolis.
Igal lapsel peab olema oma kodukool. Selleks me iseseisvat Eestit ju tahame?
Olen vastu kooli sulgemisele.
Vasta!
Anna-Liisa: Anna-Liisa: Kohalik kool on oluline
Toetan Lüganuse kooli säilimist. Tugev, elujõuline, traditsioonidega kool on väärtus, mida ei tohi hävitada. Lapsel peab olema võimalik käia oma kodule nii lähedal koolis kui võimalik, last ei tohi ilmaaegu väntsutada. Kui lähedal on kool, elavad inimesed ka maal meelsamini- kes otsustab selle põhjal jääda, kes koguni linnast maale kolida. Kas kohalik omavalitsus ei saa aru, et kooli sulgemisega saetakse oksa enda istumise all?
Vasta!
Lembit: Lembit Tõns
Siin aitab virulaste enesemääramine Virumaa põlisrahvana,siis saab kasutada rahvusvahelise õiguse kaitset vastavalt ÜRO Põlisrahvaste deklaratsioonile ja Euroopa parlamendi resolutsioonile!
Vasta!
Hanna: Lüganuse
Lüganuse kooli säilitamist eestikeelse põhikoolina. Eestikeelsed maakoolid on olulised eestikeelse kogukonna säilimisel.
Eesti laste venestamine on vastuolus põhiseadusega ja pole koht kus riik raha kokku hoiab.
Sama ka teiste IdaVirumaa koolidega.
Vasta!
Liina: ohtlik regionaalpoliitiline samm
See ei ole küll mõistlik, sellise ajalooga ja kaunis ümbruses asuv kool ära lammutada. Lüganuse põhikool peaks jääma, kui meil üldse on mingit regionaalpoliitikat!
Vasta!
Indrek: Ei tohi kooli kinni panna.
Jätke kool lahti ometi
Vasta!
Peedu: Peedu
Toetan kooli jätkamist Lüganusel. Paljuke neid 330-aastaseid koole ja külameeste ehitatud koolimaju Eestis on?
Vasta!
Tiina: Tiina
Lüganuse kool peab säilima!
See on ajalooline ja tugev kool. Paljudes eelmistes toetustes on juba palju punkte välja toodud ja
seda ei hakka kordama, aga lisan, et töödates õpetajana olen kokku puutunud paljude probleemidega , mis saavad alguse koolide kokku liitumisest -lapsed peavad käima kaugel, kõik ei tunnegi üksteist,
suurtes klassides ei ole õpetajal võimalik kõigile lastele tähelepanu jagada , jne hoogustub tänapäeva uus sündroom “sotsiaalne hirm”
Palun hoidke kodu ja kohalikke inimesi!
Vasta!
Imbi: Seisame vastu Lüganuse Kooli sulgemisele
Toetan Lüganuse Kooli jätkamist põhikoolina. Hoiame elu maal.
Vasta!
Anne: Anne
Globaalkommunistide esindajate refomarite raudkonksud lõigata lahti Lüganuse mitmesaja-aastase
kooli küljest! Ainult nii on lootust jääda kestma eesti rahval ja kultuuril kui me julgelt ja ühiselt neile
brüsselikomissaridele vastu hakkame ja oma õiguste eest seisame!
Rahvas ei kummarda riigikukutajate ees!
Elagu Eesti!
Vasta!
Peeter:
Toetan Lüganuse kooli jätkamist.
Vasta!
Argo: Argo
Lüganuse põhikool peab säilima
Vasta!
Kalle:
Toetan Lüganuse kooli jätkamist.Kool on oluline kants ,et maal oleks elu järjepidev.

Kalle
Vasta!
Heldur: Toetan Lüganuse kooli jätkamist
Toetan Lüganuse kooli jätkamist kogukonna eestikeelse koolina
Vasta!
Enno: Lüganuse kool
Väikekoolide sulgemine ON maapiirkondade surm! Küsimus on ajas.
Vasta!
Karel: Toetan!
Toetan Lüganuse Kooli jätkamist.
Vasta!
Jaanus: Jaanus
Toetan Lüganuse Kooli jätkamist põhikoolina.
Vasta!
Niina: Lüganuse kool
Olen vastu Lüganuse kooli sulgemisele
Vasta!
Lemme:
See o tyypiline röövlitaktika-hävitada kultuur ja haridus väikestes kohtades. Toetan Lyganuse kooli jätkamist
Vasta!
Lumi: Vallavalitsejate rumalus
Oli aeg, kus kool tegutses ka 6 õpilasega, noored pered elasid ja töötasid, kui kool suleti, hääbus ka kohalik elu. Nüüd me räägime 66 lapsega koolist! Tulge mõistusele vallajuhid!
Vasta!
Sten: Sten Uibopuu
Ei nõustu Eesti Vabariigis eestikeelsete koolide sulgemisega!
Vasta!
Aavo: Lüganuse kooli sulgemine
Kui tahame , et võimalikult palju noori saaksid maal normaalselt elada , ei tohi sulgeda ei ühtki kooli , kauplust ega lasteaeda majanduslikel põhjustel
Vasta!
Kätlin: Raili
See kool Lüganusel oli,olgu ja jäägu.Seal õppis mu poeg, poja isa ja saagu ka tulevased põlved õppida. Kool, kus ise õppisin, on tänaseks Maleva Põhikool,ei kommenteeri...Eesti kool peab Lüganusele jääma.
Vasta!
Sulo: Ei tohi kõike hävitada
Huvitav, kuhu mu eelmine arvamus kadus? Ja nii mõnigi teine? Lühidalt, väikesed maakoolid oma sõbraliku kollektiiviga liidavad kogukonda ja aitavad kaasa psüühiliselt stabiilse elanikkonna juurdekasvule. Seal on õpetajatel rohkem võimalusi ja aega igale õpilasele keskenduda, et tema õpitulemused ja käitumine ikka korras püsiks. Suures koolis on masstootmine, seal ei ole sellist toetavat kooliperet, kui väikeses koolis. Õpilaste arv ei ole alati näitaja, ka ühe inimese pärast kulutatakse tänapäeval suuri ressursse, kui vaja. Kui kohalik kogukond leiab, et neil on seda kooli vaja, siis nii ongi, kohalik võim peab kohalike elanike soovidega arvestama.
Vasta!
Kaja: Ei tohi kõike hävitada
Sulo, meie petitsioonile tehti vahepeal küberrünnak. IT-tugi kustutas liigsed 445000 allkirja ja 43000 kommentaari ära. Vabandust, kui ka Teie päriskommentaar prügikasti läks.
Marek: Toetusavaldus
Toetan Lüganuse põhikooli jätkamist.
Vasta!
Marika: Et kestaks Lüganuse kool ja eesti keelne haridus!
Toetan Lüganuse kooli jätkamist! Elu maal ei tohi katkeda. Igal Eestimaal elaval lapsel peab olema tagatud õigus käia koolis või lasteaias, mis asub tema kodukoha lähedal. Juba pikemat aega jätkub maal koolide, lasteaedade, toidukaupluste, postkontorite, apteekide sulgemine ja sularahaautomaatide likvideerimine. No kaua võib? Vägisi tahetakse see maaelu välja suretada. Vili kasvab põllul, sellest saame leiba, piima toodavad lehmad ja see jõuab poelettidele. Kui valitsus Toompeal hakkab kraane kinni keerama, igal võimalikul moel, siis tuleb lihtsalt vastu hakata, nagu talupoegadele kombeks on. Koguneme Toompea platsile ja räägime sotid selgeks! Las proua president isiklikult räägib meile, miks väikeses Eesti asjad nii käest ära on.
Vasta!
Tarmo: Tarmo
Parima hariduse eeldus ja lapsi hoidev keskkond on kvaliteetsed väikekoolid
Vasta!
Miia:
Toetan.
Vasta!
Helve: Helve
Minu juured on Lüganusel ja Aidus ja Maidlas. Koolid peaksid jääma alatiseks eestlaste koolideks ka 1 lapsega ja ootama rohkem lapsi kasvøi 100 aastat.
Vasta!
Andres:
Lüganuse kool peaks laienema
Vasta!
Liina: Liina
See, mida ei suutnud Nõukogude võim teha 1987. aastal, selle on siis otsustanud 34 aastat hiljem ära teha Eesti Reformierakond?! See on masendav areng ja olen selgelt selle vastu. Lüganuse kooli ei tohi hävitada ja see peab jääma alles praegusel kujul. On täiesti võimalik, et sellel koolil on uued paremad ajad veel ees.
Vasta!
Sandra: Sandra
Toetan kooli jätkamist põhikoolina, II-III kooliastme sulgemine pole jätkusuutlik ja hiljem on seda tagasi pöörata väga keeruline. Niisugustel signaalidel, mille linnavalitsus välja annab, on mõju määrata piirkond järsult kahanevaks asulaks. Maapiirkonnas pole kooli eesmärk mitte ainult harida õpilasi vaid kooli olemasolust sõltub ka piirkonna atraktiivsus. Paljude maakoolidega Soomes räägivad linnageograafid sellest tihti. Praeguses olukorras, kus katsetatakse erinevaid kaugtöövorme ja on soodus moment peresid maale meelitada, tundub selline otsus eriti tagurlik, kusjuures Lüganuse kool pole ka õpilaste arvult kaugeltki mitte väikseim maakool. Eraldi teema on kooli kasutuses olev arhitektuuriajalooline hoone. On omaette väärtus, et kool saab tegutseda kooliks ehitatud majas mitte väikses kõrvalhoones nagu plaanitakse. Majale hakatakse meelevaldset uut funktsiooni otsima ja kuniks seda pole leitud käivad lapsed mahajäetud koolihoone kõrval koolis? Kehv ja läbipaistmatu näeb kogu see plaan välja. Lüganuse võiks just silma paista sellega, et on tulevikkuvaatav ja kõiki arvestavatele lahendustele orienteeritud. Ja veelkord, Lüganuse kool pole üldse mitte kõige väikseim maakool.
Vasta!
Çarolin:
Toetan kooli jätkamist!
Vasta!
Eve: Eve
Ei näe põhjust kooli muutmisel algkooliks.
Vasta!
Juhani: Juhani:
Toetan Lüganuse kooli jätkamist kogukonna eestikeelse koolina. Tean kogemusest (Tartu Soome kooli direktor aastatel 2009–2013) kui suur positiivne mõju on kohalikul, emakeelsel koolil, nii lastele kui tervele regioonile. Selline kool loob täeisti teistmoodi võimalusi uutele peredele kolimiseks, või üldse selle kaalumiseks.
Vasta!
Helgi:
Toetan Lüganuse kooli jätkamist, see on ajaloo ning iseloomuga kool.
Vasta!
Veera: Toetusavaldus Lüganuse kooli jätkamiseks põhikoolina.
Toetan väikeste külakoolide jätkamist.
Vasta!
Pilleriin:
Meie ostsime Lüganuse valda omale maja. Lootsime, et maja valmides saavad lapsed õppima asuda Lüganuse kooli, sest meile just sobibki väike kool. Meile ei sobi suured koolid.
Vasta!
Kadri: Kadri
Toetan Lüganuse kooli jätkamist kogukonna eestikeelse koolina.
Vasta!
Eda: Ei kooli sulgemisele!
Selles koolis on käinud meie vanavanemad, vanemad ja lapsed. Kooli sulgemisega lõhutakse oluline ajalooline side ja järjepidevus. Lüganuse Kool peab säilima ja jätkuma niikaua, kui selles kogukonnas on lapsi, kes vajavad haridust!
Vasta!
Vilve: Toetan kooli jätkamist põhikoolina.
Lüganuse hariduselu sai alguse juba 17 sajandil, Lüganuse hariduselu on seotud O. W. Masingu nimega.
Lüganuse rahvas on alati pidanud hariduse omandamist tähtsaks. Vilistlased räägivad uhkusega oma kooliajast, õpetajatest. Kool on andnud Eestile tublisid ja väga tublisid ja edukaid tegijaid.
Lüganusel elavad aktiivsed inimesed, kes hoolivad oma kodukandi heast käekäigust.
Aga võetakse ära kool, poed, postkontor, normaalne bussiühendus, vastu aga pakutakse kaevandust, tuumajaama, tuuleparke, õlitööstust.
EI OLE AUS EGA ÕIGLANE!
Vasta!
Natalia:
Kui jube oleks selline tuleviku perspektiiv: väikesele kaunile Eestimaale jääb 3 hiigelsuurt linna ja ülejäänud on mahajäetud ja lagunenud möödunute sajandite elu ja ilu.
Vasta!
Anne:
Toetan kogu südamest!
Vasta!
Peeter:
Kooli säilitamist põhikoolina otsustagu kooli õpilaste lastevanemad,kuna see peegeldab paremaid võimalusi õppetööde läbiviimisel ja see otsus ei tohi kajastada kellegi isiklikke huve ega arusaamisi! Pandeemia ajal peaks olema keelatud igasugused ümberkorraldused,mis ei ole seotud kriisi olukorraga! Et olukord on väheke paremaks muutunud on veel vara küsi plaksutada!
Vasta!