Taasavame valgejõe rekreatiivseks kalapüügiks!

TAASAVAME VALGEJÕE REKREATIIVSEKS KALAPÜÜGIKS

Soovime taasavada valgejõe Peterburi maantee sillast suudmepoolse lõigu, mis suleti keskkonnaministeeriumi käskkirjaga. Leiame et antud lõik tuleks siiski avada jätkusuutlikuks kalastuseks, kasutades mitmeti tõestust leidnud n.n. „püüa ja vabasta“ kalastusmeetodit. Lisakitsendusena võiks püüki lubada üksnes üksiku kidata konksuga kuntspeibutisel (seal hulgas: ühekonksuline lant või lendõngeputukas), mille suurus on selgelt reguleeritud vältimaks nn. tragimist.

Valgejõe kõnealune lõik suleti 2019 aasta jaanuaris, eesmärgiga kaitsta lõheliste populatsiooni, kuid ilma seadus-kuulekate kalameesteta on antud jõelõik jäänud suuresti valveta ja seeläbi haavatavaks röövpüügile ning muud sorti illegaalsele püügile. Sealjuures on antud käskkirjaga suletud ka võimalus suurepäraseks rekreatsiooniliseks kalapüügiks või võimalike kalastustasude kogumiseks.

„Püüa ja vabasta“ (ingl. „Catch and Release“) on maailmas üha populaarsust koguv kalastusviis, mis edukalt on aitamas säilitada ja kaitsta kalapopulatsioone mitmetes riikides üle maailma muuhulgas näiteks ka meie lähinaabrite juures Soomes, seega ei ole mingit põhjust miks see püügiviis ei võiks samuti töötada Eestis. Avame valgejõe taas „püüa ja vabasta“ kalapüügiks.

https://www.facebook.com/Fly-fishing-in-Estonia-184592038233777/

RE-OPEN THE VALGE RIVER

We the undersigned petition for the reopening of the Valge river for fishing. We propose the section from the Kotka dam to the Petersburg Highway bridge be reopened for single-fly, barbless hook, catch-and-release fishing only.

Since 2019 the Valge River has been closed to fishing from the sea to the Petersburg Highway bridge. This was done in the name of restoring the salmonid population. However, the absence of law-abiding fishermen to police the river, combined with the state's inadequate resources to patrol rivers, has made the river more susceptible to poaching and illegal fishing.

Catch-and-release fishing, combined with single-, barbless hooks, has been successfully used to protect fisheries for over a century in other countries. (Single-, barbless hook lures are also made for spin fishermen.) There is no reason to believe it could not also work in Estonia, as well. Let's open the Valge River to catch-and-release anglers.

-Fly Fishing in Estonia (https://www.facebook.com/Fly-fishing-in-Estonia-184592038233777/)

allkirjade kogumine on lõppenud

27.07.2020 00:00 kuni 27.08.2020 23:59

31 allkirja

1%


Algatuse korraldaja

https://www.facebook.com/Fly-fishing-in-Estonia-184592038233777/

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Ojārs: Ojārs Upenieks (Latvijas Republika)
yes
Vasta!