Tallinna tasuta ühistransport?

Kas Te toetate Tallinna tasuta ühistranspordile üleminekut (20 miljoni euro piletitulu katmist maksumaksjate rahast)?

hääletus on lõppenud

17.03.2012 00:00 kuni 15.05.2012 23:59

kokku 374 häält

Tallinna linnavalitsuse idee muuta ühistransport linnakodanikele priiks on praeguse ühistranspordi seisu juures toores mõte, mille otstarbekust ei ole üldse hinnatud.
Tallinna ühistransport on aastaid olnud alarahastatud ja 2011.a sügisel avalikule arutelule saadetud ühistranspordi arengukavas on ligi pooled järgmiseks kümneks aastaks ette nähtud tegevustest ilma rahalise katteta (ca 75 miljonit €). Linnavalitsusel puudub selge kava, mis kinnitaks, et praeguse piletitulu (20 miljonit €) katmisel maksumaksja rahaga leitakse samas veel lisavahendeid ühistranspordi allakäigu pidurdamiseks.

Iga-aastane piletitulu võib tunduda tühine ainult euroga mitteharjunud kodanikele. Linn leiab väidetavalt aastase piletitulu katteks ca 20 miljonit €, kuid samas ei ole teada, kust leiab linn raha näiteks sellistele ühistranspordi arengukavas märgitud tegevustele:

-          Turvalisus  ja mugavus ühistranspordis (katteta 191 735 €)

-          Tallinna ühistranspordi liinivõrgu optimeerimine – (katteta 1,3  miljonit)

-          Uued trammid – (katteta 1,94 miljonit)

-          Uued trollid – (katteta  27,2 miljonit)

-          Ühistranspordi prioriteedisüsteem  - (katteta 89 000 ....)

Hääletuse korraldaja

Tallinna vabaühenduste võrgustik

7,2%
68,7%
24,1%

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Juho: Juho Kalberg
Tasuta ühistransport on kindlasti tore aga...
olukorras, kus linnal ei ole raha uute sõidukite jaoks, kus linn ei tea, kust ja kuhu inimesed liiguvad, kus liigse autostumise põhjustavad need, kellele tasuta sõiduõigus niikuinii ei laiene, kus kesklinnas jalgrattaga sõita on pea võimatu, aga raha rattateede ehitamiseks pole, kus busside graafikuid on aasta aastalt hõrendatud, kus kopli tramm haiseb nagu...
... on see mõte lihtsalt veel liialt varajane
Vasta!
Kristi: Kindlalt vastu
Tore oleks küll kui see mõte oleks tulnud tõesti heast tahtest, aga praegu on see minu jaoks lihtsalt järjekordne valimispropaganda. Seega olen vastu.
Vasta!
Maris: Miks ma olen vastu?
1. Küsitakse rahva häält, aga see on küsitlus, mitte hääletus. Pole teada, kui üks-ühele hääli kasutatakse. Samuti jääb segaseks, miks Tallinna linn küsitlusfirmat mängib ja miks kulutuatakse ebaproportsionaalselt suur summa küsitluseks, mille nt TNS EMOR 60 x odavamalt läbi viiks (Vt http://www.tallinnapostimees.ee/776512/kodaniku-haal-protestib-tallinna-raharaiskamise-vastu/).

2. Pole teada, kust võetakse raha tasuta ühistranspordi katmiseks ja kuivõrd see suhestub ühistranpordi kvaliteediga (sõidukid, sõitmissagedus, liinid). Samuti pole teada, mida teevad need, kes Tallinnas ei ela (+ turistid) seega, MuPo peaks ikkagi tööl olema--kust tuleb siis kokkuhoid, millest räägiti?

3. Samme autostumise vastu on vastu võetud vähe, paljudesse kohtadesse on raske bussidega saada ning bussipeatused asuvad ebamugavates kohtades/ebaloogiliselt (Vabaduse väljakul on 8 (!!) erinevat bussipeatust).
Vasta!
Helen: Olen tasuta ühistranspordi vastu
Tõenäoliselt oleks seda raha, mida soovitakse kasutada tasuta transpordi ülevalpidamiseks vaja hoopis Ühistranspordi arendamiseks, nt uute liinide avamisel või tehnika uuendamisel.
Vasta!
Helle: Helle
Kõigepealt tuleks kaardistada transporti vajavate inimeste liikumisvajadused, s.t. kes-kuhu ja alles seejärel kõnelda, kas ilma rahata või mitte. Nii transport kui tänavate olukord on alla igasugust arvestust.
Vasta!
Joonas: Tallinn palagan on linnaelanike lollitamiseks
Kui vastavad 20000 inimest,siis ühe inimese peale kulub 13 eurot ehk 208 krooni.

Kõik teiste KOV elanikud peavad ostma pileti ja mis hinnaga pole teada. Kuna jääb alles MUPO ja piletikontrollid, siis säästu ei tule.

Kuna küsitlus ei ole linnale siduv ja mingit uurimust pole ka tehtud, siis hääletama lähevad ainult lihtsameelsed, kes saavad sattuda Keskerakonna reklaamipiltidele, mille all on kirjas kuidas demokraatiat arendatakse.
Kui Tallinna 400 000 elanikust hääletab kasvõi 100000, siis see pole enamuse arvamus, ega näita mitte midagi. Kui osalus oleks üle 60%, siis võiks sellest mingeid järeldusi teha.

Kui Tallinn pole teinud uuringuid selle kohta, kas tasuta ühistransport on mõistlik, siis mille alusel otsustab linnaelanik?

See on järjekordne näide halvast raha kulutamisest, mis ei vii mitte mingite tulemusteni.
ERR küsimus Raepressile
Kui rahvas vastab küsitlusel tasuta ühistranspordile eitavalt, kas siis tasuta ühistransporti ei kehtestata?

Linnavõim ei soovi spekuleerida küsitluse tulemuste üle. Ootame ära küsitluse tulemused.

Vasta!
Joonas: Tallinna linnavalisuse vastused
Tere

Saadame vastused Teie küsimustele
1. Kas küsitlus on linnale siduv?
Küsitluse tulemus ei ole linnale siduv, aga otsustamisel on ta kindlasti üheks arvesse võetavaks argumendiks.
Eesmärgiks on eelkõige saada sellekohane arvamus elanikelt ja tõsta ühistranspordikorraldusega seonduv taas esiplaanile nii omavalitsuste kui riigi tasandil.

2. Kas küsitlusel on mingi osalenute arv alates millest küsitlus esindab linnaelanike huve või osalenute arv ei ole tähtis?
Küsitlusel osalevate inimeste arv on olnud eelnevatel küsitlustel erinev ulatudes 5000-st kuni 20 000-ni. Mida rohkem küsitlusel osalejaid seda suurem kaal on küsitlusel.
Eraldi mingit konkreetset arvu ei ole kehtestatud. Teavituskampaaniaga püütakse maksimaalselt vältida olukorda, kus pärast küsitluse lõppemist ütleksid pahased linnakodanikud, et nemad ei olnud küsitluse toimumisest midagi kuulnud.

3. Kuidas on tagatud see, et üks inimene ei saa hääletada mitu korda?
Küsitlusel kasutatakse RRWebi küsitlusmoodulit, kus andmed võetakse rahvastikuregistrist. Kui linnaelanik annab oma hääle küsitluspunktis, siis süsteemis tehakse märge ja rohkem ta hääletada ei saa.

Vasta!
Joonas: Linnavalitsuse vastused 2

4. Kui palju läheb kogu küsitlus linnaelanikele maksma? (küsitluse ettevalmistamine, tehniliste lahenduste arendamine, reklaamid ja küsitluse läbiviimine, jne.)
Linnaelanike küsitluse eelarve on 266 666 eurot, millest kaetakse majanduskulud (küsitluslehed, templid jms), küsitluspunktide töötajate töötasud, teavitus-reklaam ja infotehnoloogilised lahendused.

5. Kas linnavalitsusel on mingi analüüs või uurimus, mis näitab, et tasuta ühistransport on linnale vajalik ning majanduslikult kasulik? Kui on, siis palun viidet konkreetsele dokumendile.
Ühistransport sõltumata, kas see on tasuta või tasuline, ei saa olla majanduslikult kasulik (kasumit tootev). Tegemist on ühiskonna sotsiaalse vajaduse tagamisega. Tasuta ühistranspordiga kaasnevaid riske oleme töökorras arutanud ning hinnanud ka riskide maandamise võimalusi. Eraldi uurimust ei ole selle kohta läbi viidud.

6. Kas tasuta saavad sõita ka teiste omavalitsuste inimesed ja turistid?
Tasuta ühistransporditeenus on suunatud tallinlasele, kuid välistatud ei ole, et ka naaberomavalitsused saaksid soovi korral oma elanike ühistranspordisõite Tallinnas kompenseerida.

Vasta!
Joonas: Tallinna linnavalitsuse vastused 3
7. Kuidas tagatakse, et pileti nõude puudumisel ei ilmuks bussi asotsiaalid ja muu kontingent, kes ei järgi hügieeninõudeid?
Piletisüsteem ei ole päästerõngaks asotsiaalide eemaletõrjumisel ühistranspordist. Kavandatava tasuta sõidu õiguse eelduseks on siiski isiku iga sõidu registreerimine. Kontroll küsimuses nimetatud isikute üle jääb Munitsipaalpolitseile. Samuti ei saa alahinnata nn kodanikujulgust teha märkusi, kui selleks vajadus ilmneb.
Vasta!
Joonas: Tallinna linnavalitsuse vastused 4
8. Kas linnal puudub kompetents ühistranspordi korraldamise osas ning kas sellisel teemal küsitlus ei ole mitte liigne raiskamine? Linna väitel on piletitulu marginaalne, seega marginaalse summa üle otsustamine ei vajaks linnaelanike küsitlust."
Tallinnal on olemas vajalik kompetents ühistranspordi korraldamise osas ja linnaelanike küsitluse korraldamine on vajalik linnaelanike arvamuse teadasaamiseks tasuta ühistransporditeenuse osutamise kohta. Rahvaküsitlus on demokraatia ka kodanikuühiskonna üks väljendusi ning seda ei saa asendada sotsioloogilise mudeluuringuga nagu ekslikult väidavad mõned küsitluse kritiseerijad. Küsitlus toimub Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.

Lugupidamisega
Andres Harjo
Transpordiameti juhataja
Vasta!
Ken: Vastu
Raha tähtsamatele valdkondadele!
Vasta!
Urmas:
Raha saab paremini kasutada!
Vasta!
Andrus: Andrus Kuzmin
Kindlalt poolt. Mind ei kotti, kas loll randpere arvab või see ongi keski valimisreklaam, aga mina ei viitsi igakord kui vaja sõita tallinnas trammi või bussiga, otsida kohta kust pileti saab.
Kui see küsitlus oleks tehtud mõne tegelase poolt, kes tõepoolest valutaks südant tallinna või eesti rahva pärast siis ma ehk veel mõtleksin, kas on sellest kahju või kasu, kui aga on see eks-kommunistidest reformipedede vastuaktsioon siis võin teile kinnitada. Ma vihkan kõike mida teeb reform, sest reformi tegemised puudutavad minu elu otseselt, keski tegemised aga minusse ei puutu.
Vasta!
Maarja: Maarja
Vastu!!! Ma usun, et igale peaga mõtlevale inimesele pole vaja üldse selgitadagi, miks see "tasuta" transpordi idee on täielik idiootsus.
Vasta!
Virge: küsitlus "omade" hoovi peal
Te vaadake korraks nimekirja, kuhu on hääletuskastid paigeldatud (väike vaatlus peamiselt Kesklinna piirkonna põhjal) - kõik ainult selle järgi, kus käib kõige rohkem linna kõige madalama elatus- ja haridustasemega ja seega potentsiaalselt poolt olevaid inimesi: keskturu juures koguni 2 posti püsti, üle linna Maxima poed, sotsiaalkeskused... aga miks mitte Stockmann? Mis küsitlus see on, kui küsitakse peamiselt ainult ühe osapoole arvamust ja teisele osapoolele tehakse vastamine võimalikult ebamugavaks (nagu seesama interneti teel "ametlikule küsitlusele" vastamisvõimaluse puudumine)...
Tehke selle raha eest kergliiklusteid juurde, et ma julgeks ka koos lapsega ratastel oma sõidud teha, ja parandage sõiduteed selliseks, et ma igal sammul ei pea kartma sopaga ülevalamist, kui auto minust mööda sõites lombist läbi peab sõitma - see on minu igapäevaelu reaalsus.
Vasta!
Rain: Rain
Mind ei huvita, milline jõud selle küsitluse korraldas.
Kuna tasuta asju pole olemas ning ajalugu näitab, et selle asemele tekivad uued maksud, siis pidin vastu hääletama.
Vasta!
Aiah: Vastu
Ääretult rumal raha raiskamine.
Vasta!
Eha: kreisi
kas siis hakkavad mittetallinlased maksma palju kordi rohkem.................
Vasta!
Greisi: Greisi
kuna eesti elanikond on valdavalt vaene ca 80-85% siis olen TASUTA TRANSPORDI POOLT.sellises inimvaenulikus riigis oleks see vähemalt üks tore asi.mis puutub haisvasse kontingenti siis vene ajal sellist peaaegu polnudki. tööinimene elas normaalselt.tegelikult ei sõltu meie häältest praegu midagi.valimistel tuleb hääletada.aga töötus ja haisev kontingent on meie suutmatu riigikogu,valitsuse,ja ärmajoki teene.
Vasta!
Koit: Koit
Kindlasti on poolt ja vastu olijaid. Kahjuks on seegi petitsioon natukene "kallutatud". Võiks olla jah ja ei vastused. Siin on võimalik õelda jah, lihtsalt ja lühidalt, samamoodi võiks ka ei vastused olla. Aga neid on siin isegi kaks ja lisaks juba ette antud ka põhjendus, miks peaks ei vastama.
Vasta!
Hendrik: Miks on linnavalitsusel vaja vastutus rahva õlule veeretada?
Mind hämmastab, et linnavalitsus korraldas kallutatud küsitluse teadmata isegi, mida nad küsivad. Kõlab umbes nagu dialoog:
valitseja kodanikule - Ütle JAH
kodanik - Millele?
valitseja - Pole tähtsust, kui JAH ütled, siis mõtlen välja
kodanik - Mis mõttes?
valitseja - No ütle, kas tahad tasuta lõunat? Ütle JAH.
kodanik - See on kahtlane. Tasuta lõunaid pole olemas!
valitseja - On küll. Isegi Ita Ever usub seda. Ega sa ometi teisiti mõtle? No ütle juba JAH.
kodanik - Ei saa. Ei saa ka EI öelda, kuna ei tea mis sul plaanis!
valitseja - Ah vahet pole. Mine ära. Pea-asi, et EI ei ütle.

Ja lõppkokkuvõttes määrab tulemuse JAH/EI vahekord, JAH vs ülejäänud. Keegi ei saa valitsejale hiljem välja mõeldud tegutsemisplaani osas etteheiteid teha. Alati kõlab vastuseks - aga see on rahva soov.
Vasta!
Eha: kategooriliselt vastu
.......parem oleks see küsitlejatele makstav tasu jagada kodututele ja lastele............
Vasta!
Eha: kristi
vastu
Vasta!
Aljona: ei toeta
Буквально недавно транспортники бастовали, а тут вдруг откуда-то появятся деньги на обеспечение их беспечной жизни? Что за чушь!!!
Vasta!
Toomas:
kindlalt vastu
Vasta!
Mattias: Mattias
Tore propagandatrikk, ei muud.
Ainult juust hiirelõksu sees pidavat olema tasuta...
Vasta!
Livia: Livia
Tasuta ühistransport. Ma ei usu tasuta teenustesse. Isegi nõukogude ajal oli transport tasuline. Tallinn peaks olema eeskujuks kõikidele omavalitsustele, kuidas õiglaselt majandada. Tallinnas tasuta, kui samal ajal maapiirkondades on transpordivõimalus probleemiks. Pealegi, kes tegelikult maksab Tallinna tasuta transpordi eest?
Vasta!
Livia: l.
Kes tegelikult maksab tasuta Tallinna ühistranspordi arendamiseks? Elan Harjumaal.
Vasta!
Toomas: toomas
Vastu igasugusele tasuta ühis transpordile sest tasuta lõunaid ei ole ega saagi olla bussid on räpased ,haisevad kohus on oma sõna öelnud et pole vaja valideerida aga mupo trahvid südame rahuga edasi kelle käes on linnas võim kas riigikohtul või KESKERAKONNA käes?
Vasta!