Avalik pöördumine kavandatava tselluloositehase asjus

Potentsiaalselt suurte keskkonna- ning sotsiaalmajanduslike riskidega eraettevõtte rajamine Emajõele seab ohtu Tartu linna ja selle ümbruse loodus-, elu- ja akadeemilise keskkonnaga seotud avalikud huvid. Riiklik eriplaneering ei võimalda Tartu linnal oma huvisid piisavalt kaitsta. Seetõttu nõuame, et Tartu linn taotleks riikliku eriplaneeringu tagasivõtmist. Teeme ettepaneku, et Tartu linn nõuaks kogu protsessi korrektset taasalustamist, kaasates kõiki asjast huvitatud pooli, sh Tartu linna.

allkirjade kogumine on lõppenud

18.01.2018 00:00 kuni 06.03.2018 23:59

6782 häält

67%

Avalikku pöördumist saate lugeda 17.01.2018 Tartu PostimehestAktsiooni korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Vahur: Inimene ja keskkond esikohale
Tartu linn peab kaasatud saama ja keskkonna küsimused kontrollitult esikohale tõstetud
Vasta!
Mall: HOIAME METSI JA LOODUST
Keelustame tselluloositehase ehitamise Tartu Emajõe vahetusse lähedusse
Vasta!
Pille: P.
Keskkonnaga seonduvad küsimused tuleb kõige õigemal viisil lahendada enne, kui hakata midagi üldse ehitama. Kui inimesed ei oska oma päid kokku panna ja leida veelgi paremaid lahendusi, kui praegu tahetakse teha, siis pole vaja sellist tehast. Kui me tahame oma looduse lõplikult tuksi keerata, siis muidugi tasub selline projekt ennast ära. Oleneb mida me tahame? Kas taheme ühe ökosüsteemi kadumist või tahame raha ja otsest tulu?
Vasta!
Epp:
toetan
Vasta!
Mati: Ei tehase valmimisele.
Keelustada tselluloositehase ehitamise Tartu Emajõe vahetusse lähedusse, millega kaasneb
looduse reostus.
Vasta!
Ene: ene
Ei tselluloositehasele!
Vasta!
Ene: ene
Ei tselluloositehasele!
Vasta!
Ülle:
See tehas tuleb ehitada metsale lähemale ja kaugemale Emajõest ja veel ülesvoolu Tartu linnast!
Vasta!
Jaana: See ongi "overtoni aken", teine faas
Kui oma õuele ei taha, siis pakud mürgise saasta viia naabri aeda? Miks sa kohe Matsalu linnuriiki või Lahemaa rahvusparki välja ei paku?
Indrek:
iroonia?
Madli: Madli:
Toetan
Vasta!
Tauno: .
.
Vasta!
Vahur: Vahur 1: Eesti suurprojektid ja suured hüpped jäägu ajalukku!
Tartu suurlinnana vajab puhast õhku ja puhast vett. Tartu jääb mürktehasest allavoolu ja allatuult. Õnnetu üleujutuse korral toimuvat vaadake praegu - looduspilt tulevase tehase maa-alal saab olema kurioosne ja hukatuslik. Peipsi ökosüsteem on juba praegu inimtegevusest ülekoormatud. Kindel ei suurtehasele!
Vasta!
Kai: Inimene ja keskkond esikohale
Keelustame tselluloositehase ehitamise Tartu Emajõe vahetusse lähedusse
Vasta!
Kadri-Ann: Toetan pöördumist
Petitsiooni loojad peaks natuke kohendama sõnastust, sest paljud on siin hääletanud "vastu", mõeldes sellega tehase vastu, ja teised jällegi "poolt", mõeldes petitsiooni poolt. See poolt-ja vastuhäälte samatähenduslikkus tekitab segadust :)
Ise toetan pöördumist ja olen tehase kavandamisele sel kujul vastu.
Vasta!
Kristjan: Loodushuviline
Loodus tuleb seada esikohale, sest see on meie kõige suurem vara.
Vasta!
Tea:
Ei tselluloositehasele!
Vasta!
Kermo: Ei tehasele
Aitab metsa massilisest raiumisest ja seda soodustavatest projektidest.
Vasta!
Inga: Olen suurtehase vastu!
dvf
Vasta!
Inga: ingakoch@hot.ee
Ei tehasele!
Vasta!
Aili:
Olen tehase vastu
Vasta!
Karin:
Olen tehase vastu!
Vasta!
Jüri:
Pöördumise poolt
Vasta!
Age:
Tselluloositehase vastu
Vasta!
Age:
Tselluloositehase vastu
Vasta!
Kudrun: Poolt
Toetan pöördumist
Vasta!
Virve: Avalik pöördumine kavandatava tselluloositehase vastu
Olen vastu,kuna arvan, et kahjud on suuremad kui kasu. Pealegi on põhjust arvata, et äriliselt on see projekt rohkem nende ärimeeste erahuvidega seotud. Riigi osalus selles projektis peaks olema välistatud.
Vasta!
Agnes: Mis on teie tahe?
Ma ei saa aru, kas see on siis selle ürituse vastu või soovite te sama asja natuke teises vormis kui ütlete "Teeme ettepaneku, et Tartu linn nõuaks kogu protsessi korrektset taasalustamist, kaasates kõiki asjast huvitatud pooli, sh Tartu linna." ? Kui nõustutakse protsessi taasalustamisega siis ei saa allkirja anda need, kes on juba aru saanud looduse lõhkumise kahjulikkusest. See on sama vastuoluline hetkel kui BalticRailway teemal väljend "ei ole nõus sellisel kujul"... Küsimus on asja eestvedajatele, mitte minule (loen tekste, nii nagu need on), et mida te tahate?
Minu tahe on, et ei tselluloositehase ehitusele.
Vasta!
Merike: TARTU TSELLULOOSITEHAS
NIMET TEHASE UURINGUD ON ALLES LAPSEKINGADES JA KEEGI EI SUUDA HILISEMAID MÕJUSID PRAEGU ENNUSTADA . JUST NIMELT ENNUSTADA , SEST UURINGUD ON PUUDULIKUD . TÄPSELT NAGU KA KASUMIST PIMESTATUD ASJAOSALISED.
Vasta!
Kristel: poolt
poolt
Vasta!
Merike: TSELLULOOSIVABRIKU VASTU !!
VÕITKU TERVE MÕISTUS !!!
Vasta!
Janec:
Toetan
Vasta!
Kalev:
Ei kavandatavale tselluloositehasele!
Vasta!
Mart: Ei tselluloositehasele
Seda pole meile vaja.
Vasta!
Oliver: .
toetus
Vasta!
Sten: Stopp
"Governments not only are not necessary, but are harmful and mostly highly immoral institutions." Leo Tolstoi
Vasta!
Marta: Avalik pöördumine kavandatava tselluloositehase asjus
Nõuan koostööd kõikide osapooltega ja isklikult ei pea mõistlikuks tselluloositehase rajamist.
Vasta!
Tuuli: Toetugem mõistusele, mitte ahnusele
Me oleme liiga pisike rahvakild, et tegutseda lühiajalist perspektiivi silmas pidades. Meie eesmärk peaks olema siinse elukeskkonna, kultuuri, keele ja kodutunde kestlikkus vähemalt 300 aastat (järgmised teevad pikemad plaanid). Me ei ela sellel maal üksi. Me ei saa arvestada ainult inimesega, sest ka meile omased looduslikud kooslused on "Eesti". Rohkem kui majandus, sest meie majandusel puudub kultuuriline identiteet - see toetub 50 aasta tagusele looduse üleekspluateerimise ja mõtestamata tootmise mudelile. Kuid meie loodus on osa eestlase identiteedist. Kui hävitame lageraietega elukooslused ja metsamaastikud, siis hävitame oma unikaalse suhte sellega, oma pärimuse ja elutarkused, oma traditsioonilise teadmise ja oskused. Õnneks on veel inimesi, kelle loodustunnetus on terve ja kelle lapselapselapselastelgi ehk lootust jääda eestlasteks. Inimeste mahasurumine ja mõnitamine selle eest, et nad on sügavalt mures ja tunnevad ängistust ning südamevalu oma lapsepõlvemetsade kadumise pärast peab lõppema - mitte meie pole riigimasina tallalauad, vaid riik on see, kes peab rahva tahtega arvestama, või tal on peagi ots peal.
Vasta!
Monika:
Hoiame Eestimaa metsi!
Vasta!
Merike: õnne
Ei tselluloositehasele.
Vasta!
Raul: Lõpp teiste riikide metsatööstuse toetamisele!
Olen vastu sellele, et paberipuu veetakse odava tooraine kujul maalt välja ja väärindatakse välismaal, millega toetatakse teiste riikide majandust oma maa arvel. Meie ei pea olema odavat toorainet eksportiv Aafrika arengumaa, vaid saama ise tööstusmaaks.
Seega olen kahel käel rafineerimistehase poolt ja läbi lillede põhjamaade metsatööstust edendava petitsiooni vastu!
Eksporditava 3 mln tihumeetri paberipuidu Eestis väärindamine ei kasvata metsaraiet, vaid vähendab tooraine eksporti.
Vasta!
Helari: tehase vastu
Ja petitsiooni poolt
Vasta!
Indrek: Pigem tehase poolt
Olen pigem tehase poolt kuna ka praegune olukord st. paberipuidu vedamine sadamatesse, laevatamine ja selle siis odavalt ära andmine pole Eestile sugugi parim lahendus.
Tehas tahab Eesti paberipuidust osta ca 2,2M tihumeetrit. Täna see sama kogus niikuinii lõigatakse ja viiakse sadamatesse odava hinnaga. Hind on odav kuna laevatamine on kulu. Soome transport sadamast tehasesse on kulu. Eestis ostes saaks need kulud ära jätta. 2,2M tm sadamasse vedamine kahjustab ka keskkonda. Laevatamine üle lahe kahjustab ka keskkonda. Ja siis Soomes sama asja tegemine kahjustab ka keskkonda, aga 350km põhja pool. Et Tartumaalt sadamasse vedada: 1 metsaveok võtab peale 30 tm. 1 000 000 tm/ 30= 33 333 autotäitx200 km = 6 666 666 km on vaja sõita = arvestades , et metsaveok võtab ca 50 liitrit 100 km kohta = 6 666 666/100 x 50= aastas on vaja sellise koguse vedamiseks ära põletada ca 3,3M liitrit kütet. Lisa veel kulunud rehvid, mis vajavad asendamist (ja mis tehakse samuti naftatoodetest), kulunud asfaldi (mis tehakse naftatoodetest), ärakulunud sõidukid jne, jne, jne = soliidne looduskatastroof. Kõik selleks, et saadud maj. väärtus ja maksud laekuksid meist 350 km põhja pool ja teises riigis.
Vasta!
Marko: Tselluloositehase vastu
Olen kindlalt vastu tselluloositehasele Est-For pakutud asukohas. Saastava tehase rajamine Eesti suuruselt teise linna külje alla Emajõe ülemjooksule tuleb peatada.
Vasta!
Fred:
Ei soovi, et sarnastel tingimustel tehas rajatakse.
Vasta!
Veljo: Veljo: Tehase vastu.
võimalik kahju kordades suurem, kui võimalik kasu.
Vasta!
Taavi: Olen Metsamees
Huvitav, kas Korruptsiooni maitset tõesti pole !!! Või riigi vastavad organid löövad rahva raha mingi tähtsama tegevusega laiaks. Kas tõesti on raha-ahnetel tegelastel nii lihtne Eesti loodust hävitada?
Vasta!
Jaanus:
Toetan pöördumist
Vasta!
Jaanus: Toetan pöördumist
Vaja on uurida, kas kasutada plaanitav tehnoloogia võib tekitada lõhna reostust. Kui rongiga Kehrast mööda sõita, võtab hais mõnikord silmanägemise ära. See pole vastuvõetav. Vaja on reaalseid andmeid reaalsetelt inimestelt, kes elavad sarnase tehnoloogiaga tehase piirkonnas.
Vasta!
Marika:
Metsa võtta ainult minimaalselt, et metsad ja loomaliigid taastuksid
Vasta!
Marika: Avalik pöördumine kavandatava tselluloosi tehase vastu
Mets laske taastuma, koos looma ja linnuliikidega
Vasta!
Riivo:
Pöördumise poolt.
Vasta!
Maali: Ei tehasele
Niigi palju loodust reostatud
Vasta!
Jako: Petitsiooni poolt, tehase vastu.
Üldiselt on üsna raske aru saada, kas litsuda poolt või vastu nuppu.
Nagu näha on kommentaaride järgi tehase vastu olevad inimesed valinud nii poolt kui ka vastu valiku. Kas ekslik valik tähendab siinkohal kaotatud hääli?
Vasta!
Gediminas: Segadus poolt või vastu
Petitsioon on seatud selliselt, hälletades poolt oled tehase sellisel kujul rajamise plaani vastu. Hääletades vastu oled tehase poolt. Sellest paljud aru ei saa. Oleks võinud olla paremini sõnastatud.
Vasta!
Margus: MARGUS: OLEN TEHASE VASTU
TOETAN ERIPLANEERINGU TAGASIVÕTMIST JA OLEN TEHASE VASTU
Vasta!
Ülle: Tehase vastu!
Planeeritud asukoht hävitaks Tartu ja mitte ainult. Kindel EI!
Vasta!
tea: Piirid ärihaide ahnusele!
Olen vastu meie elukeskonna saastamisele,metsade röövraiele.Jätame oma lastele võimalikult puhtad veekogud ja looduse.Ärimeeste ahnusele tuleb vastu astuda !
Vasta!
Einar: Ei mängi loodusega. Ei tselluloositehasele.
Uurisin, ei leidnud usutavat tõestust, et see oleks ohutu ja turvaline. Küll aga leidus kontranäiteid. Valus oli Triestes näha kohalike rõõmu kui üks tootmisettevõte lõpetas masu tõttu tegevuse. See võiks olla õppetund meile, ja mitte tagantjärgi tarkusena. Info on ju olemas. Ei tselluloositehasele.
Vasta!
Urmas: Eesti eest!
See tehas on Eestit hävitav!
Vasta!
Markus: Markus: Ei tselluloositehasele
See reostab vaid emajõge ja hävitab metsi.
Vasta!
Mikk-hardi: Segadus.
Hääleta poolt, kui oled tehase vastu. Olen vastu.
Vasta!
Kadri: Ei tselluloositehasele
Läbipaistmatud otsustusprotsessid on minu jaoks juba märk sellest, et tselluloositehase loojad on teadlikud tehase probleemidest ja avalikkuse vastumeelest. Siin aitab vaid tugev teavitustöö ja Tartu linna kodanike enda aktiivsus. Kasumlikkus ei kaalu üle elamisväärset keskkonda. Ma tahan, et minu lapsed saaksid elada sama meeldivas ja puhtas keskkonnas nagu praegune Tartu.
Vasta!
Martin: Ei tehasele
Ei tehasele
Vasta!
Ülo: Ülo Vendland
Toetan tselluloositehast
Vasta!
Urmo: Tselluloositehase vastu
Ei tselluloositehase asutamisele.
Vasta!
Tuule:
Ei tselluloositehasele!
Vasta!
Kalle: Üheksa korda mõõda, üks kord lõika
Suuri Eestit puudutavaid teemasid tuleb lahendada nii, et sellest saaks õnnelikuks võimalikult palju inimesi, palju rohkem kui tekib juurde õnnetuid. Hetkel on juba näha, et kasu saavad sellest tehasest sadakond inimest kuid kahju kümned tuhanded. Kui Tartu lähedale tuleb selline tehas, siis kaalun tõsiselt Tartust ära kolimist, sest ma ei soovi elada õnnetult, rikutud looduses.
Vasta!
Ksenia:
Täielikult vastu, ei mingit tehast jõe lähedal ja Tartu linnas!
Vasta!
Urmo:
Ei ole sobilik koht selle tehase jaoks
Vasta!
Kerttu: poolt
toetan petitsiooni
Vasta!
Irina: Nõuan, et Tartu linn taotleks riikliku eriplaneeringu tagasivõtmist.
Arvan, et juba praegu on plaanitaval tehasel korruptsiooni hais.
Vasta!
Signe:
Olen kavandatava tselluloositehase vastu.
Vasta!
Lehar: Käpad eemale Emajõest!
Tahame ka edaspidi puhast loodust nautida!
Vasta!
Bellis: Bellis
Toetan pöördumist.
Vasta!
Pille: puhta elukeskkonna poolt
tselluloositehase ehitamise vastu
Vasta!
Salme: Salme: Hoiame loodust tulevastele põlvedele
Ei tselluloositehasele
Vasta!
Kaire: Palun, ärge ehitage seda tehast
Mõtlen iga päev puidurafineerimistehasest ja kõigest, mis meie elukeskkonda ja loodust hävitab. Nii kurb ja lootusetuse tunne on. Mida saaksin mina teha, et seda tehast ei tuleks?... Kõige rohkem teeb muret, et see ei huvita suuremast osast Tartu rahvast. Ärgake ometi Eesti rahvas, ja tulge võidelge oma elukeskkonna eest! Ma tõesti ei soovi, et see tehas tuleks.
Vasta!
Raul: Ei,sellist asja ei tohi tulla
Üldse ei tohi ,sest muidu saab tehas õhku lastud ....kasvõi kui muudmoodi ei saa.
Loodus ja jõgi on tähtsam.
Vasta!
Esmar: Esmar ei
Olen vastu
Vasta!
Paul:
Emajõgi ei tohiks muutuda ühe tehase solgikraaviks ja meie metsa väärindamiseks on tuhandeid paremaid mooduseid.
Vasta!
Aivo: Emajöe äärde tselluloosi tehase rajamine.
Olen Emajöe äärde tselluloositehase rajamise vastu.
Vasta!
Liia: Toetan pöördumist!
Ei tselluloositehasele!
Vasta!
Ilja: EI TEHASELE
HOIAME LOODUST
Vasta!
Raiki: Ei tehasele sellisel kujul.
Arvestades seda, kuidas praegu on tehasega seonduvat aetud ja kes seal eesotsas on, siis kohe kindlasti tehase vastu. Tartu linn saaks ilmselt korraliku põntsu ja reaalset tulu pole ju linnal peaaegu üldse oodata, sest töökohad tehakse ikka Tartu valda, mitte linna. Samuti hakkaks Tartu ümbruses kõvem metsa raiumine alles siis pihta, sest RMK ju oma skeemidega suure hunniku just neile ära lubanud ilma igasuguse enampakkumiseta, mis on keelatud riigiabii. Lisanduks veel korralik transpordikoormus Tartu lähedale, mis ka häirib praegust üsnagi rahulikku elu.
Vasta!
Andre: Vastu
Vastu
Vasta!
Maarja-Chris: Halb mõte
Ei toeta tselluloositehast
Vasta!
Natalja: Hoiame loodust
Toetan pöördumist.
Vasta!
Paula: vastu
vastu
Vasta!
Karl-markus: Tehase vastu!
Hääletades poolt oled tehase rajamise plaani vastu. Hääletades vastu oled tehase poolt. Sellest paljud aru ei saa. Oleks võinud olla paremini sõnastatud.
Vasta!
Elge:
Keelustame tselluloositehase ehitamise Tartu Emajõe vahetusse lähedusse
Vasta!
Marie: Ei Tartu mürgitamisele!
Seda Tselluloosi tehast ei tohiks tulla niigi kurnatud Emajõe ligilähedussegi!
Vasta!
Hiie-Jaanika: arvaja
Ei ole vaja seda haisvat ja vett reostavat tehast. Kundas ja Kehras peaks olema vähemalt üks, kas Kehras koguni kaks tehast. Milleks väikesele Eestile niipalju tehaseid, kui peagi puitugi enam ei ole. Kas keegi mötleb ka natuke v. loeb vaid raha?
Vasta!
Sven: Sven
Kindel EI
Vasta!
Annemari: Kindel EI
Linna või selle lähedusse kindlasti mitte selline tehas!! Hoiame loodust ja inimesi
Vasta!
Lauri: Lauri Lauter
Petitsiooni poolt
Vasta!
Riina:
Ei tehasele!
Vasta!
Kuido: Kuido
Eesti ei vaja sellist tehast emajõe ääres.
Vasta!
Jarmo: Ei tselluloositehasele!
Toetan pöördumist ja olen kategooriliselt tselluloositehase vastu! Emajõgi ei ole mingi solgitoru!
Vasta!
Peeter: Tehas oleks loogiline lahendus
Tehas ei kujuta suurt ohtu keskkonnale. Samuti oleks ta peaaegu haisuvaba. Puitu vääridnataks Eestis ja Eesti majandus võidaks.
Vasta!
Alice: Ei tehasele, jah Eesti kaunile loodusele!
Mitte mingil juhul !
Vasta!
Kristiina:
Ei tehasele
Vasta!
Anneli: Puhas loodus ongi meie suurim vara
Maailmas ringi käies näed, kui eriline on meie puhas ja metsik loodus. See on meie suurim vara! Ja iga aastaga järjest suurem vara!
Vasta!
Marko: Marko
.
Vasta!
Jaana: Jaana
Ei toeta!
Vasta!
Elar: 1 Meieseast
Ja nad räägivad koguaeg kuidas inimese tervis on tähtis, ja alkoholi tarbimist tuleks vähendada, et seda piirata!!! Aga ehitame hoopis suure tehase siis saab ju poole kiiremini rahvast lahti. Surevad ise ära. Pärast saab käsi plaksutada.
Vasta!
Anni: Anni
Petitsiooni POOLT ning tehase VASTU on kindlasti rohkem hääli kui siin tulemustes protsentuaalselt kirjas. Petisiooni kirjelduses peaks pisut sõnastust korrigeerima? :)

Olen Petitsiooni POOLT kahe käega ja absoluutselt ning täielikult tehase rajamise VASTU!
Vasta!
Katrin-kai: Puhta Tartu eest!
Ei tehasele!
Vasta!
Priit: Ei tselluloositehasele
Ei
Vasta!
Elar: Elar
Mõelge no korraks kallid inimesed, mida te siia teha tahate. Kas me nii vaesed olemegi, et iga väiksemgi võimalus kuskilt midagi EESTIMAA arvelt teenida, tuleb kokhe ära kasutada Jah, saan aru, et nagunii raiutakse ja parem anname puidule siin kohalikult suurema väärtuse aga lõppkokkuvõttes maha raiutud puu on maha raiutud puu. Mis sellega edasi tehakse on nagunii energia raiskamine põlevkivi arvelt, reostuse arvelt jne
Vasta!
Hans: tselluloos või tselluliit
jäägu mujale
Vasta!
Gerli: Kindel EI!
Mina olen vastu!
Vasta!
Angelika: NB! Aktsiooni toetuse sõnastus vajab korrigeerimist!!!!
Kui lugeda allolevaid allkirjastatute kommentaare, siis mõned saavad aru et märkides punasega VASTU on nad tselluloositehase ehitamise vastu ja märkide ROHELISEGA on nad ehitamise poolt.
Hetkel on enamus allkirjastajatest mõelnud siiski tselluloositehase mitte ehitamist!

Kas aktsiooni püsitaja on mõelnud et POOLT- on ettepaneku suhtes, et Tartu linn nõuaks kogu protsessi korrektset taasalustamist, kaasates kõiki asjast huvitatud pooli, sh Tartu linna. Ja VASTU kui ei toeta ettepanekut?!
Panen POOLT- et toetan kogu prosessi korrektset taasalustamist ja teise asukoha valimist.
Vasta!
Toomas:
Ei tselluloositehasele!!!
Vasta!
Viive: Viive
Ei tselluloositehasele.
Vasta!
Kerttu: Poolt
Petitsiooni poolt.
Vasta!
Handi: Poolt
Olen tselluloositehase loomise vastu.
Vasta!
Heli:
Keelustada tselluloositehase ehitamise Tartu Emajõe vahetusse lähedusse.
Vasta!
Kristel: Palun kuulake ja arvestage kohalikega
Ei taha mingit tehast Tartusse ega selle lähiümbrusesse! Üldse kuskile Eestisse!
Vasta!
Tõnu: Tselluloositehas
Kehv idee
Vasta!
Helena: Ei tselluloositehasele!
Ei,ei,ei...
Vasta!
Sigita: Sigita
Toetan
Vasta!
Kristiina: Poolt
Inimesed võiks mõelda enne kui mingi suure kobaka keset Tartu linna ehitada planeerivad ! Olen poolt, et Tartu linn võiks oma planeeringu tagasi võtta !
Vasta!
Käthliin: Keskkond
EI TEHASELE!
Vasta!
Aivo: Olen tehase vastu.
Sõnastus on tõesti vale siit ei saa välja miskit lugeda.
Vasta!
Aivo: tehase vastu
Keelustada tselluloositehase ehitamise Tartu Emajõe vahetusse lähedusse, millega kaasneb
looduse reostus.
Vasta!
Ragne: Päästame Tartu
Kindel ei tehasele!
Vasta!
Ker: Tselluloositehase Tartusse ehitamine
Ei soovi selle tehase Tartusse ehitamist ja soovin, et planeerimise protsess alustatakse uuesti ja korrektselt
Vasta!
Karl: 9 korda mõõda, äkki polegi vaja lõigata?
Toetan arvamust, et tartu inimesed peavad ka teadma, mis ja kuidas otsuseid tehakse.
Vasta!
Erik: Leiame parema viisi puidu väärindamiseks!
Toetan petitsiooni kavandatava tselluloositehase vastu.

Metsaomanikuna pean oluliseks, et Eestis kasvanud metsamaterjal väärindataks Eestis ja tooks tulu meile endile. Kavandatavat tehast pean aga üheks suurima ettenägematu keskkonnariskiga ja negatiivsema sotsiaalse mõjuga viisiks seda teha. Esmalt tuleks eelistada kestvamat, väärtuslikumat toodangut, olgu selleks mööbel või ehituspuit - sama, mida meie puidust praegu tehakse Põhjamaades.

Kavandatav tootmismaht avaldaks liiga kontsentreeritud mõju nii keskkonnale kui ka infrastruktuurile. Selline intensiivne tootmine kaitseb ainult majanduslikke erahuve. Nii keskkonna, regionaalarengu, infrastruktuuri kui tööhõive seisukohast oleks otstarbekam tootmise hajutamine - üks alati Läände pürgiv väikeriik peaks näitama küllalt progressiivsust, et paljas majanduslik efektiivsus ei kaaluks üles kõiki neid olulisemaid tegureid. Hajutatum tootmine väiksema keskkonnariskiga moel oleks vastavuses ka enamiku omavalitsuste arengukavaga ning paljudes paikades pigem tervitatav. Sellest tuleks lähtuda ka edasises planeerimises.

Tartu, Emajõgi ja selle ümbrus on ainulaadne elukeskkond - sõbralik, akadeemiline, edasipürgiv, puhas. Jäägu see nii!
Vasta!
Erik: Leiame parema viisi puidu väärindamiseks!
Toetan petitsiooni kavandatava tselluloositehase vastu.

Metsaomanikuna pean oluliseks, et Eestis kasvanud metsamaterjal väärindataks Eestis ja tooks tulu meile endile. Kavandatavat tehast pean aga üheks suurima ettenägematu keskkonnariskiga ja negatiivsema sotsiaalse mõjuga viisiks seda teha. Esmalt tuleks eelistada kestvamat, väärtuslikumat toodangut, olgu selleks mööbel või ehituspuit - sama, mida meie puidust praegu tehakse Põhjamaades.

Kavandatav tootmismaht avaldaks liiga kontsentreeritud mõju nii keskkonnale kui ka infrastruktuurile. Selline intensiivne tootmine kaitseb ainult majanduslikke erahuve. Nii keskkonna, regionaalarengu, infrastruktuuri kui tööhõive seisukohast oleks otstarbekam tootmise hajutamine - üks alati Läände pürgiv väikeriik peaks näitama küllalt progressiivsust, et paljas majanduslik efektiivsus ei kaaluks üles kõiki neid olulisemaid tegureid. Hajutatum tootmine väiksema keskkonnariskiga moel oleks vastavuses ka enamiku omavalitsuste arengukavaga ning paljudes paikades pigem tervitatav. Sellest tuleks lähtuda ka edasises planeerimises.

Tartu, Emajõgi ja selle ümbrus on ainulaadne elukeskkond - sõbralik, akadeemiline, edasipürgiv, puhas. Jäägu see nii!
Vasta!
Kalli: Loodus on see, mille olemasolu poolest erineme.
Tselluloosi tehas, ei aira meie kauni looduse säilimisele kaasa, vaid hävitab seda. Tselluloosi vabrikuta on parem!
Vasta!
Kalli: Väärtustame oma loodust!
Tselluloositehas ei ole loodussõbralik.
Vasta!
Indrek: Hoiame loodust ja Tartut
Ei tselluloositehasele.
Vasta!
Reet: Reet
Olen Tartu linna kodanik ja kategooriliselt vastu tselluloosi tehase paiknemise suhtes Tartumaal. Terve elukeskkond on see, kus terved inimesed elada saavad. Mõeldes meie lastele ja tulevikule, siis see on enesestmõistetav, et me ei loo lisandväärtust reostamise arvelt inimpõlvedele. Niigi on reostamist küllaga. Peame säilitama puhast loodust, et ise säilida :)
Vasta!
Mikk: kes seda lobi keedab?
Kuni parlamendi juures pole avalikku lobistide nimekirja - kes lobistab, keda lobistab, mis teemal - puudub igasugune usaldus a priori. Miks pole seda seni tehtud? Kas on häbi?
Vasta!
Evelyn: E.
Toetan !
Vasta!
Ülle: Avalik pööedumine kavandatava tselloloositehase asjus.
Niisugust tehast ei tohi rajada.
Vasta!
Alar:
Toetan pöördumist.
Vasta!
Ene: Veeriku
Ei tehasele
Vasta!
Sirje: Avalik pöördumine tselluloositehase asjus
Olen vastu tselluloositehase ehitamise Tartu Emajõe vahetusse lähedusse ei ole sobilik, saastab keskkonda.
Vasta!
allar:
Kindel Ei tselluloosi tehasele,elan Tallinnas ja kunagise tselluloosi tehase löäheduses ning mäletan selgelt selle kirbet haisu !
Vasta!
nimi: Keskkond
Toetan keskkonna säilitamist
Vasta!
Laine:
Vastu
Vasta!
Marika-Sirje: Saarlane
Seda tselluloositehast sellisel kujul ei tohi rajada ei Tartusse, ega mitte mingisse teise kohta Eestimaa pinnal!
Ja veel - mõned mehed räägivad praeguseaja Eesti metsade heast ja õigest majandusest. Kas lageraided meie metsades ongi hea, õige ja jätkusuutlik metsade majandamine?
Head Eesti inimesed, ärgake unest!
Vasta!
Hendrik: .
.
Vasta!
Hillart: Ei tselluloositehasele!
Ei arulagedale looduse rüvetamisele!
Vasta!
Toomas: Toomas
EI tselluloositehasele
Vasta!
Andres: Ei soovi tselluloositehast Tartu linna lähedusse!
Tartu vajab puhast õhku ja vett mitte megatehast.
Vasta!
Tanel: Tehase vastu kuniks pole asjad selged.
Kuidas muutub emajõgi ja muu loodus Tartu linnas ja ümber? Kuidas on maandatud riskid looduskatastroofi ära hoidmiseks?

Ja teisest küljest: kes ja mida selle tehasega võidab? Miks meil seda vaja on? Kas peale majandusliku kasu veel midagi on?

Hetkel tundub, et mingi väike hulk inimesi tahab otsustada, kuidas suur hulk elama peab hakkama.
Vasta!
Kunnar: Tartule see ei sobi
Emajõi ja Tartu on tähtsam kui tselluloos
Vasta!
Kristel: Mitte mingil juhul!
Kindel EI !!!
Vasta!
Juri: tehase vastu
ei tehasele
Vasta!
Arne: Analoogia kadunud li(e)hakombinaadiga on ilmne.
Minu kadunud vend Lauri Laansalu koos oma sõber Ahtiga protestisid nõugogude ajal tartu lihakombinaadi vastu, mis levitas ilget lehka. Nad ronisid ööseks lihakombinaadi juures puu otsa ja istusid seal terve öö. Puu all oli plakat "Liha vähe haisu palju!" Kuhu ma peaksin ronima plakatiga "Saasta ja Sitta väga palju ja jätkuvalt"?
Arne Laansalu
Vasta!
Karl: Ei tselluloosi tehasele!
Linna lähedale ei tohi kindlasti seda rajada.
Vasta!
Margit: Ei sellisele tehasele
Ei nii suurele tehasele!
Vasta!
Kristjan: Puhta elukeskkonna nimel: ei tehasele
Tänaseks on selge, et mõjud keskkonnale on esialgu räägitust oluliselt negatiivsemad. Puhta elukeskkonna nimel: tehasele ei.
Vasta!
Remo: Emajõe vesikond pole katsepolügoon!
Toetan pöördumist.
Vasta!
Ruth: Puhta elukeskkonna nimel - ei tselluloositehasele!
Petitsiooni poolt.
Vasta!
Jaana: Kas tõesti on Eestis metsa ja puhast vett ülearu???
Milleks on digiajastul e-riigile vaja tselluloositehast kõige haavatavamasse looduskeskkonda keset Eestit? Kas me enam üldse Eestist ei hooli, rahvas?
Vasta!
Robin: Ei tehasele!!
Kahe käega tselluloosi tehase rajamise vastu!
Vasta!
Jaana: Lisan veel infot eesti rahvale
Rahvas, et mitte muutuda lammasteks, guugeldage "overtoni aken", siis ehk mõistate kuidas meile tselluloositehaseid ja muud seesugust oskuslikult kaela määritakse. Kelle rahadega luuakse selliseid projekte, mis saastavad loodust, koormavad majandust ja võtavad poliitikud (võõr)kapitali lõa otsa, korrumpeerides eesti eliiti ja lõhestades ühiskonda.
Vasta!
Nataly: Tädike
Ja keegi ei kavatsegi selgeks teha millist nuppu vajutada. Meelega tehtud asi nii segaseks või?
Vasta!
Kristina: Kristina
Tartu linna kodaniku- ja supilinlasena olen antud projekti vastu. Eelistan teistsugust elukeskkonda... Kui tehas tuleb, naasen ilmselt tagasi oma kodulinna.
Vasta!
Riho: Toetan
...
Vasta!
Merle:
Toetan petitsiooni!
Vasta!
Andrus: Andrus: Tartu on ülikoolilinn. Las see ka nii jääda.
Ainuüksi teoreetiline võimalus, et teatud arvu päevi võib ! linn haiseda, välistab tehase selles kohas.
Kes sooviks õppida haisvas linnas või milline turist tuleks "tööstuslinna" ?
Vasta!
Väino: Väino: Toetan petitsiooni
Kas me tõesti oleme orjarahvas ja laseme käputäiel ärikatel endast üle sõita!?
Kui me oleme peremehed omal maal, siis kaitskem oma loodust, oma kultuuri, oma tõekspidamisi...
Olen tselluloositehase ehitamise vastu nii Emajõe äärde kui ka mujale Eestmaa pinnale.
Vasta!
Väino: Väino: Toetan petitsiooni
Kas me tõesti oleme orjarahvas ja laseme käputäiel ärikatel endast üle sõita!?
Kui me oleme peremehed omal maal, siis kaitskem oma loodust, oma kultuuri, oma tõekspidamisi...
Olen tselluloositehase ehitamise vastu nii Emajõe äärde kui ka mujale Eestmaa pinnale.
Vasta!
Marge: Marge
Toetan pöördumist.
Vasta!
Jüri:
Kindlalt vastu! Sellist tehast pole Eestisse vaja... mitte kuhugi.
Vasta!
Inga: yng@hot.ee
ei taha
Vasta!
Inga: ei taha
ei taha
Vasta!
Urmas: Urmas: Milleks müüme Emajõe-äärset loodust?
Kas 100 töökohta on väärt Tartu linnast tööstuslinna tegemist?
Isegi kui tehas vastab üldistele keskkonda vähesaastamise tingimustele, siis need tingimused pole piisavad Tartu linna jaoks.
Väga vale aeg ja koht tööstusrevolutsiooni alustamiseks.
Vasta!
Gen: Ei tselluloositehasele!
Ei tselluloositehasele! Kindlasti mitte Tartust ülesvoolu ja esmalt täpselt tuvastatud rajamisega kaasnev keskkonna kahju ning selle põhjal edasisi otsuseid teha.
Vasta!
Aivar: Kiirustamine ja sahkerdamine peaks tegema ettevaatlikuks
Sala- ja erikokkulepete tõttu peaks olema nüüd eriti tähelepanelik, kuidas seda asja aetakse. Kõige kindlam on hetkel projektile vähemalt mõneks ajaks pidur panna.
Vasta!
Ülle:
Olen tselluloositehase vastu Tartu külje all ja Emajõe ääres. Võiks valida mõne mõiistlikuma koha.
Vasta!
Heli: Heli
Palun arvestada Tartu linna elanike arvamusega. Siinne elukeskkond tuleb säilitada elamisväärsena.
Vasta!
Si: Olen vastu!
Ärme rikume linna!
Vasta!
Kristi:
Soovin elada puhtamas Tartus.
Vasta!
Rando-Kristen:
Allpool kommentaarides on nii mõnelgi puhul segamini aetud POOLT ja VASTU olek. Antud petitsiooni POOLT olemine tähendab, et olete VASTU sellisele asjaajamisele ja ehitamisele.
Vasta!
Elisabeth: Jätke jama!
Ei soovi mina tehast. Armastan Tartut:)
Vasta!
Anna: Ei tselluloositehasele!
Hoiame oma kodumaad, mõtleme järeltulevatele põlvedele! Puhas loodus ja õhk on rohkem väärt, kui tehasest kergesti kokkuaetav raha.
Vasta!
Heili: Heili
ei toeta
Vasta!
Tanel: Tanel
Olen aastaid Emajõel kalal käinud ja näinud mis toimus siis kui Tartu lihakombinaat ja muud asutused jõge reostasid.
Vasta!
Heli: .
Toetan, et Tartu linn nõuaks kogu protsessi korrektset taasalustamist, kaasates kõiki asjast huvitatud pooli, sh Tartu linna.
Vasta!
Aleko: Hoiame Eesti loodust
Olen tselluloositehase rajamise ja Eesti lagedaks raiumise vastu!
Vasta!
Aleko: Hoiame Eesti loodust!
Olen tselluloositehase ja Eesti metsadest lagedaks raiumise vastu!
Euroopa on suurepärane näide, kui riigi ja erasektori nn majandusmehed looduse kallale lasta!
Vasta!
Hanno: Ei sigadusele !
Toetan pöördumist ja olen tehase kavandamisele, mistahes kujul vastu !
Vasta!
Jaana:
Ei tehasele!
Vasta!
Ülo: tslluloos
olen tehase vastu
Vasta!
Toomas: Hoiame oma Loodust ja elukeskkonda
Olen tehase ehitamise vastu
Vasta!
Kaile:
Ei ole tehase rajamise poolt.
Vasta!
Aleksandr: tselluloositehase ehitamine
Olen tehase ehitamise vastu!
Vasta!
Vello: Vello
Petitsiooni loojad peaks natuke kohendama sõnastust, sest paljud on siin hääletanud "vastu", mõeldes sellega tehase vastu, ja teised jällegi "poolt", mõeldes petitsiooni poolt. See poolt-ja vastuhäälte samatähenduslikkus tekitab segadust :)
Ise toetan pöördumist ja olen tehase kavandamisele sel kujul vastu.
Vasta!
Siim: Tartusse ehitagu tehaseid ainult techno jaoks
Ei soovi tselluloosi.
Vasta!
Larissa: Larissa S.
Toetan!
Vasta!
Vootele: Poolt.
Pole vaja eestimaad reostada.Ja see sahkerdamine selle ümber on inetu.
Vasta!
Kersti: Ei reostuskoormuse tõusule
Siiamaani pole hr. Kohava sõnavõttudes olnud mingit konkreetsust, tegu on pigem sõnavahuga, kuidas kõik saab olema turvaline, reostusvaba, süsinikuheidet vähendav, metsa säästev ja puitu väärindav ning üleüldse kasulik kõigile. Karta laseb aga, et tegelikkus on ideaalpildist erinev. Tartu linna reostuskoormus on tänu puhastusseadmetele kiiduväärselt vähenenud, Peipsi järv aga on endiselt sisekoormusega hädas. Kui nüüd lisada juurde uus P-koormus, lisaks teadmata hulk muid reoaineid, ei ole see hea ei Emajõe ega Peipsi järve elustikule. Kuidas on lood termoreostusega? Kas kõrgema temperatuuriga vesi jõuab ka Peipsisse ja kahjustab näiteks rääbist? Loodetavasti on otsustajatel rohkem infot, kui avalikkusele antud on...
Vasta!
TOOMAS: Ei tselluloosi tehasele
Ei soovi näha loodus -ja inimkeskkonna reostamist
Vasta!
Jaan:
Hoiame oma peamist loodusvara - METSA!
Vasta!
Allan: Vastu
Vastu
Vasta!
Eliise:
Tartlasena ja igal suvel Emajõe külastajana on see mulle vägagi südamelähedane ja olen kindlasti kohe vastu sellise rajatise ehitamisele!!!
Vasta!
Aleksandra: Tehase vastu!
Loodus peab ka meie lastele säilima.
Vasta!
Piret: Hoiame loodust
Kas meil ikka on seda tehast üldse vaja?
Kindel ei tselluloositehasele
Vasta!
Maiu: Maiu
Ei reosta meie jõge!
Vasta!
Egert: Igati tehase poolt!
Poolt.
Vasta!
Kuldar: Rootsi ärikate tankistide ajupesu ohvritele!
Mida te tahate, rootsi pangajuudi valged orjad? Sedasi jäädagi, et rootslane veab siit aastas krosside eest välja mitu miljonit tihumeetrit puitu, ja lambakari ainult määgib ja lööb sama rootslase hassetamise pääle võimalusel kaaskodanikele ja algatustele hambaid säärde?
Praegu sõidab ligi 2 miljonit tihumeetrit paberipuitu aastas läbi sadamate Soome ja Rootsi, suurtele tselluloosi tootjatele tooraineks. Kuna vedu kallis, siis siinsed hinnad naeruväärselt madalad. Kas see peabki nii jääma, et siit maalt lihtsalt veetakse tooraine välja, ja siinsed sunnitud jäämagi kolonisaatori madalapalgalisteks orjadeks selmet ise siinset toorainet töödelda, väärtustada ja ilmaturul müüa?
Kas te ise saate aru keegi, et aborigeen on siin omal maal kõigest võõramaise kapitali pisikesepalgaline ori, just selsamal põhjusel, et siinmaisel kapitalil ei lasta midagi teha? Kas te sellest saate aru, et teid endid manipuleeritakse nagu viimaseid idioote, et see majanduslikult koloniseeritud maa jääkski kolonisaatori monopoolseks omandiks? Ja te muudkui jagate allkirju?
Andke parem allkiri eutanaasiataotlusele, mis sihukese idioodikarjaga muud teha peaks olema?
Vasta!
Triinu: Triinu
Ei soovi Emajõe lähedale tselluloositehast, kuna see võib tekitada looduskeskkonnale suure ja pöördumatu kahju.
Vasta!
aksel: Olen nõus petitsiooni algatajate nõudmisega
Petitsioon sellisel kujul on jama! Allkirjastajate hulgas on nii poolt kui vastu. Paraku on paljud "vastu" hääled mitte petitsioonile vaid tehasele. Leidsin vaid ühe kes pooldas tehast ja hääletas petitsiooni vastu.
Vasta!
Ivo: puhas jõgi
ilma säärase moodustiseta on kindlasti parem.
Vasta!
Hildegard: Olen vastu
Olen tselluloositehase rajamise vastu!
Vasta!
Liina:
Toetan pöördumist tehase vastu
Vasta!
Urve: UP
Olen tehase vastu. Oluline on puhas loodus. Suure objekti puhul tuleb anda otsustusõigus kohalikule tasandile. Samuti hakkaks toimuma metsade lageraie ja ka metsad vajavad kaitset.
Vasta!
Mart:
Toetan pöördumist.
Vasta!
Kalmer: .
.
Vasta!
Kalmer: .
.
Vasta!
Ruuben: Oleme mõistlikud
Kui riik on niigi lappes, kas on mõtet seda veel rohkem lappe keerata???
Vasta!
Katrin: Vastu
Vastu
Vasta!
Eva: me oleme tervikliku ökosüsteemi osa
me ei saa teiste elusorganismide (metsa, loomade, lindude jne) arvelt õnnelikuks!
Vasta!
Don: don
Tartu peab jääma puhtaks ja roheliseks.Ehitage Narva,seal ju kah jõgi lähedal.
Vasta!
Peeter:
Ei tselluloositehasele!
Vasta!
Lily: Loodust ei tohi reostada!
Ei ela küll Tartus, kuid Eesti loodus on sellegi poolest oluline! Olen tehase vastu!
Vasta!
Alari: Ei toeta
Vastu!
Vasta!
Ainar: Ei toeta tehase rajamist Tartu lähedale!
Olen seisukohal, et see tselluloositehas võiks asuda Ida-Virumaal.
Vasta!
Silver:
palun tehke leht korda, poolt ja vastu pole piisavalt täpsustatud kui kommentaare lugeda? milleks üldse kaks varianti, kui toetad siis allkirjastad ja kui mitte siis ei
Vasta!
???????: Nikolai
Ei tselluloositehasele!
Vasta!
Heigo: Olen tselluloositehase rajamise vastu ehk petitsiooni poolt!
VAJUTAGEM ROHELIST "POOLT" NUPPU, kui olete tehase vastu ehk petitsiooni poolt.

Algatajad võiks sõnastusele mõelda!
Vasta!
Svetlana: Vastustan
Vastustan tselluloositehase ehitamist Emajõele.
Vasta!
Jaanus: Jaanus
Vastu
Vasta!
Sven: Toetan pöördumist
Olen tehase vastu!
Vasta!
Merike: Hoiame Eesti loodust
Nii suure loodust ja keskkonda mõjutava projekti arutellu tuleb kaasata Tartu linna elanikud.
Eesti vajab oma metsi ja looduskeskkonda.
Vasta!
Ander:
Kogemused Soomest räägivad oma loo: http://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2018/02/27/hirmutav-vaata-mis-ootab-tartlasi-ees-kui-emajoe-kaldale-kerkib-hiiglaslik-tselluloositehas/
Vasta!
Kairi: Kairi
Toetan petitsiooni argumente tehase vastu.
Vasta!
Marje: Tartu ei ole tööstuslinn
Tselluloosi tehase vastu. Petitsiooni sõnastus jääb ebaselgeks, kas peaks hääletama poolt või vastu?
Vasta!
Ervin: Ervin: Hoiame puhast elukeskkonda
Keelustada tselluloositehase ehitamine Tartu Emajõe vahetusse lähedusse ja Peipsi vesikonda
Vasta!
Siiri: EI KAVANDATAVALE TSELLULOOSITEHASELE !!
Kindlasti olen sellise tehase ehitamise vastu.
Vasta!
Ingrid: Avalik pöördumine kavandatava tselluloositehase asjus
Olen vastu.
Vasta!