Kasutustingimused

1. Mis on petitsioon.ee?

1.1.Petitsioon.ee on loodud 2010.a. MTÜ Eesti Omanike Keskliit poolt kodanike aktiivsuse tõstmiseks ja väljundi loomiseks, et kaasata Eesti elanikke tähtsate otsuste ja eelistuste või ka seadustele parandusettepanekute tegemisel ning pakkuda mugavat hääletuskeskkonda internetis.

Aktsiooni maksimaalne avaldamise pikkus on 1 (üks) aasta.

Petitsioone saab korraldada ka privaatselt, kus tekst ei ole petitsioon.ee lehel avalik. Sisestajale edastatakse link ja sisestaja jagab seda ise meili vm levitamise kaudu. Kõik muud allpool nimetatud tingimused on samad, mis avalikul petitsioonil. 

Petitsiooni sisestamiseks peab petitsioon.ee lehel end kasutajaks registreerima ja sisse logima.
Petitsioon.ee kasutuseeskirjades kasutame mõisteid:
Sisestaja - isik, kes on lehele sisse loginud ja sisestanud petitsiooni
Kasutaja - isik, kes tuvastab end ja toetab konkreetset petitsiooni või digiallkirjastab pöördumise
Haldaja - Eesti Omanike Keskliit MTÜ, kes haldab portaali. 
Kõik küsimused saab saata e-postiga omanikud@omanikud.ee

1.2. Petitsioon.ee kaudu saab:

1.2.1. küsida toetust ideedele, üleskutsetele, arvamustele ja seisukohtadele. Isiku tuvastamine ID-kaardi PIN1(tasuline) ja Mobiil-ID PIN1-ga (tasuline); e-posti (tasuta); Facebook-konto (tasuta) kaudu.

Petitsiooni sisestaja saab valida, millisel viisil saavad kasutajad oma isiku tuvastada.

Teenuse hind on 40€/30 päeva. Sisestaja tasub selle pangalingi kaudu kohe pärast petitsiooni sisestamist. Petitsiooni lõpptähtaega saab pikendada igal ajal 1 €/1 päev.  Selleks tuleb saata e-postiga täpne kuupäev, mis ajani peab petitsioon avatud olema.

Petitsiooni algatamisel tasub Sisestaja (alates 1. november 2023) miinimum 1-500 PIN kasutaja tuvastamiste (ID-kaardi PIN1, Smart ID PIN1 ja Mobiil_ID PIN1) eest.

Hinnakiri

1-500 PIN - 40 €
501-1000 PIN- 80 €
1001 - 3000 PIN - 200 €
3001-7000 PIN- 500 €
7001-13 000 PIN- 900 €
üle 13 000 PIN - 1200 €

Sisestamisel saab valida, kui palju toetust soovitakse saada. Väi "Eesmärk on koguda _____ toetushäält omab vaid visuaalset tähendust. Toetushääli võib olla ka 200, 300 jne %.

Haldaja väljastab pärast petitsiooni lõppu Sisestajale vajadusel täiendava arve PIN kasutamiste eest. Toetajate nimekiri (pdf-fail) väljastatakse pärast arve tasumist. Kui soovitakse petitsiooni pikendada, peab sisestaja kirjalikult avaldama, et soovib pikendust ja on nõus tasuma vastavalt lõpliku toetajate hulgale ka tasulise isikutuvastuse eest.

Kirjeldus: Petitsiooni sisestamisel peaks täitma neli tekstivälja:

 1. Hüüdlause (koos tühikutega 64 tähemärki; 1. Algus - Petitsiooni põhiandmed
 2. Lühikirjeldus (koos tühikutega 200 tähemärki; 1. Algus - Petitsiooni põhiandmed)
 3. Idee või üleskutse kirjeldus (saab lisada pilti klikates pildikastil; väli 2 - Petitsiooni andmed) Teksti soovitame sisestada otse väljale. Kui pole võimalik ja soovite kopeerida, siis tuleks eemaldada kõik formaadid) Kui tekst on sisestatud, tuleb see salvestada, kasutades avanevat nuppu "Salvesta". Sellele väljale ei saa lisada linke ja  SEE TEKST KOPEERITAKSE NII PDF-FAILI KUI KA DIGIDOC-FAILI, mille lõpuks edastame sisestajale. Teistele väljadele sisestatud tekstid ei lähe pdf-faili ega ka digidoc-faili.

 4. Taustainfo (max 400 tähemärki; saab lisada pilte/videosid; linke; väli 2 - Petitsiooni andmed) Kui tekst on sisestatud, tuleb see salvestada kasutades avanevat nuppu "Salvesta". Avalikustatud petitsiooni juures avaneb see tekst klikates rohelisel ribal "Loe täpsemalt"

1.2.2. esitada kollektiivset pöördumist Riigikogule seadusmuudatuste tegemiseks, riigiasutustele või kohalikule omavalitsusele ettepanekute esitamiseks (digiallkirjastamine ID-kaardi PIN2; Mobiil-ID PIN-2 kaudu).

Teenuse hind on 40€/30 päeva. Sisestaja tasub selle pangalingi kaudu kohe pärast petitsiooni sisestamist. Petitsiooni lõpptähtaega saab pikendada igal ajal 1 €/1 päev.  

Petitsiooni algatamisel tasub Sisestaja (alates 1. november 2023) miinimum 1-500 PIN kasutaja tuvastamiste (ID-kaardi PIN1, Smart ID PIN1 ja Mobiil_ID PIN1) eest.

Hinnakiri

1 - 500 PIN - 40 €
501 - 1000 PIN - 80 €
1001 - 3000 PIN - 200 €
3001 - 7000 PIN - 500 €
7001 - 13 000 PIN - 900 €
üle 13 000 PIN - 1200 €

Sisestamisel saab valida, kui palju toetust soovitakse saada.  

Haldaja väljastab pärast petitsiooni lõppu Sisestajale vajadusel täiendava arve PIN kasutamiste eest. Digiallkirjastajate nimekiri väljastatakse pärast arve tasumist. Kui soovitakse petitsiooni pikendada, peab sisestaja kirjalikult avaldama, et soovib pikendust ja on nõus tasuma vastavalt lõpliku toetajate hulgale ka tasulise digiallkirjade eest.

Loe vastavat seadust https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016016

Kasulikud lingid:

https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/raakige-kaasa/esitage-kollektiivne-poordumine/
https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/raakige-kaasa/esitage-kollektiivne-poordumine/riigikogule-esitatud-kollektiivsed-poordumised/

1.2.3. Korraldada hääletust selgitamaks parimat, sobivamat, populaarsemat jne. (hääletust saab kinnitada E-posti või Facebook-konto kaudu).

Hind 40 €/30 päeva. Hääletuse tähtaega saab pikendada 1 €/1 päev

2. Petitsioon.ee kasutustingimused

2.1.Kasutustingimused reguleerivad internetiportaali Petitsioon.ee (edaspidi Petitsioon) aktsiooni sisestaja (edaspidi Sisestaja), kasutaja (edaspidi Kasutaja) ja MTÜ Eesti Omanike Keskliidu (edaspidi Haldaja), kui portaali haldaja vahelisi õigussuhteid.

2.2. Sisestajal on õigus või kohustus:

2.2.1 sisestada petitsioon.ee lehele korrektse, kõigile ühemõtteliselt arusaadava ja loogilise sõnastusega tekst, mis ei riiva riigi, kodaniku või äriühingu au ja väärikust ning head mainet

2.2.2 mitte sisestada andmeid, mis on eksitavad, ebatäpsed või väärad ja on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega ja heade kommetega. Statistiliste andmete puhul tuleb viidata algallikale.

2.2.3 mitte häirida Petitsioon.ee tavapärast kasutamist ja vältida tahtlikku vigade esile kutsumist Petitsioon.ee serveri või programmi töös.

2.2.4 kasutada Petitsioon.ee kontot ainult ise ning vältima enda konto nime ja salasõna sattumist kolmandate isikute kätte.

2.2.5 vajadusel küsida nõu petitsioon.ee Haldajalt

2.3. Kasutajal on õigus või kohustus:

2.3.1 sisestada kasutajakontole enda kohta tõesed andmed ja enne Petitsiooni kasutamist veenduda, et mõistate avaldatud teksti ja oskate iseseisvalt otsustada, millist seisukohta või üleskutset toetada.

2.3.2 kasutada korrektselt petitsioon.ee võimalusi toetada aktsioone, digiallkirjaga kinnitada algatusi ja hääletades väljendada enda eelistusi.

2.3.3 vältida tahtlike vigade esile kutsumist Petitsioon.ee serveri ja programmi töös.

2.4. Haldajal on õigus või kohustus:

2.4.1 algatatavatele petitsioonid läbi vaadata 1 (ühe) tööpäeva jooksul kl 9-17-ni.

2.4.2 avaldada petitsioonid, mille eest on tasutud. Sobimatu teksti või üleskutse avaldamisest keeldumine tuleb saata 3 tööpäeva jooksul kirjalikult Sisestaja kontol olevale meiliaadressile.

2.4.3 algatusi avaldada vaid pärast Sisestaja poolt antud nõusolekut, kus ta kinnitab, et on teadlik tekkivatest maksetingimustest ja –kohustustest.

2.4.4 nõustada Sisestajat küsimustes, mis puudutavad petitsioon.ee lehe tehnilist või disaini omapära. Haldajal ei ole õigust ega kohustust parandada tekstis stiilivigu. Võib parandada kirjavead.

2.4.5 eemaldada petitsioon.ee lehelt aktsioonid, mis on

 • lõppenud ja saanud vähem kui 100 toetajahäält või digiallkirja.
 • lõppenud ja saanud 6 kuuga vähem kui 300 toetajahäält või digiallkirja

2.4.6 Haldajal on õigus keelduda petitsiooni avaldamisest. kui tekst või lisatud pilt/video:

 • solvab või alandab riiki, institutsiooni, ettevõtet, isikut (tekst sisaldab kellegi ees- ja perekonnanime)
 • sisaldab roppusi või valeväiteid
 • õhutab viha, vaenu ja vägivalda
 • reklaamib keelatud aineid, lõhkeaineid või seadusega keelatud tegevust
 • propageerib üldsuse poolt avalikult hukkamõistetud tegevusi või seisukohti
 • reklaamib poliitilisi erakondi

Haldaja tagastab sel juhul makstud avaldamistasu.

Nimetatud petitsioonid on arhiveeritud ja säilitatakse 1 (üks) aasta.

3. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on andmed, mida Sisestaja või Kasutaja ise sisestab endale konto loomisel (nimi; E-posti aadress; isikukood). Sisestaja või Kasutaja annab Haldajale nõusoleku enda andmete kogumiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks. Haldaja kasutab selleks piisavaid tehnilisis ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad Kasutajate ja Sisestajate isikuandmeid loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise ja hävitamise eest.

Haldaja on kohustatud isikuandmed kustutama, kui Sisestaja või Kasutaja selleks kirjalikult soovi avaldab. Kustutada ei saa toetushääli ja digiallkirju, mis on juba sisestajale edastatud.

Isiku konto parandamiseks või kustutamiseks peab Sisestaja või Kasutaja edastama Haldajale digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti aadressile omanikud@omanikud.ee.

Kõik petitsioonid koos isikuandmetega kustutab Haldaja 1 (ühe) aasta möödumisel alates petitsiooni avaldamisest, olenemata petitsioonile antud toetuse määrast.

Toetajate nimekirja (pdf-fail) või digiallkirjadega dokumendi (digidoc konteiner) väljastatakse elektrooniliselt ainult sisestajale pärast seda, kui Sisetaja on täitnud kõik maksekohustused ja andnud kirjalikult teada, kellele on plaanis petitsioon esitada. Neid andmeid on Sisestaja kohustatud hoidma konfidentsiaalsetena.

Kasutaja ja Sisestaja saavad igal hetkel enda andmeid kontrollida ja parandada sisse logides enda kontole. Kasutaja saab toetushääle tagasi võtta või muuta toetajate nimekirjas enda nime anonüümseks („Nimi teada“) ainult siis, kui aktsioon on veel avatud. Kasutaja ja Sisestaja saavad enda andmeid ise edastada kolmandatele isikutele üldlevinud vormingus (e-postiga).

Kasutajal on õigus igal ajal küsida Haldajalt, kellele on tema isikuandmeid edastatud.

Kui Haldaja on edastanud Sisestajale pdf-faili või digidoc-konteineri ei vastuta Haldaja enam dokumendi sisu konfidentsiaalsuse ega tehnilise korrasoleku eest. Haldaja on kohustatud nimetatud petitsiooniga seotud andmed kustutama viie aasta möödumisel.

Kui isik leiab (kasutaja või sisestaja) leiab, et tema õigusi on põhjendamatult piiratud või rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse.

Haldaja teavitab Andmekaitse Inspektsiooni põhjendamatu viivituseta rikkumisest, mis on toime pandud Kasutaja või Sisestaja poolt ja mis seab ohtu kellegi isikuandmed.

Haldaja võib koguda petitsioon.ee lehe külastajate isikustamata andmeid, nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg, veebilehelt alla laetud info, teabe brausei operatsioonisüsteemi kohta ja muud sarnast infot. Neid andmeid töödeldakse anonüümselt ja parandatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Kehtivad kasutuseeskirjad on alati kättesaadavad veebilehel petitsioon.ee

Juhul, kui Sisestaja või Kasutaja leiab, et Haldaja on rikkunud isikuandmete töötlemisel nende õigusi, on võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Käesolev redaktsioon kehtib alates 14.11.2023