Toeta arhitektuurivõistluse korraldamist

Toeta arhitektuurivõistluse korraldamist Rakvere südalinna Oleg Grossi poolt plaanitava kaubanduskeskuse jaoks!

Aita oma allkirjaga kaasa, et Rakvere linnasüda saaks parima lahenduse!

Anna oma allkiri petitsioonile, et toetada arhitektuurivõistluse korraldamist Rakvere südalinna ettevõtja Oleg Grossi poolt OG Elektra tellimusel kavandatava kaubanduskeskuse ja 16-korruselise kõrghoone jaoks.
Rakvere vajab arendust endise Tsentrumi kaubamaja piirkonda, et kaasajastada linnaruum ja aktiveerida Keskväljaku ümbrus. Sinna ehitatavad hooned hakkavad linna ilmet mõjutama aastakümneid. Südalinna rajatava suuremahulise kaubanduskeskuse jaoks tuleb leida kõige parem lahendus, mis viiks Rakvere taas Eesti arhitektuurikaardile.

Rakvere linna seatud üldplaneeringu reeglid ütlevad, et planeeritav kaubanduskeskus eeldab arhitektuurivõistluse korraldamist. Seda kinnitas Rahandusministeerium, kellele saatis linn planeeringu kooskõlastamiseks: “Kuna detailplaneeringuga planeeritakse lisaks elamispindadele avaliku funktsiooniga hooneid ning planeeringuala asub linnaruumiliselt olulises asukohas keskväljaku ja arhitektuurimälestiseks määratud turuhoone vahetus läheduses, siis arvestades üldplaneeringus toodut, tuleb kohalikul omavalitsusel korraldada arhitektuurivõistlus.”

Suuremahuliste avaliku funktsiooniga hoonete puhul ei tehta vahet avaliku sektori või erasektori investeeringute vahel. Kui tavakodanikud peavad linnaga isegi aia ehitamise kooskõlastama, ei tohi linn käituda nii, et kõigile reeglid siiski ei kehti.

Arhitektuurivõistlus on seega ette nähtud kohustuslikus korras ning seda tuleks korraldada Rakvere Linna, Eesti Arhitektide Liidu ja arendaja koostöös. Ka arhitektuurivõistluse žürii pannakse tavaliselt kokku mitme poole esindajate poolt. Arhitektide Liit korraldab aastas kümneid arhitektuurikonkursse ning nendega koostöös võistluse läbiviimine on hea tava.

Eesti Arhitektide Liidu esimees Andro Mänd ütles arhitektuurivõistluse ärajätmise kohta: „Kui Hollandis või Taanis oleks abilinnapea öelnud, et selle hoonekompleksi ehitamine on puhtalt volikogu otsus, siis ei töötaks ta enam oma kohal.“

Eesti Arhitektide Liidu antud eksperdiarvamuses on rõhutatud, et kavandatava arenduse maht ja Rakvere linnaruumile avalduv mõju on sedavõrd suur, et tegu oleks ühe olulisema arhitektuurivõistlusega linnas pika aja jooksul.
Liidu esimehe Andro Männi kinnitusel on võistlusel võimalik valida parim lahendus antud ajahetkel. Ta tõi näiteks arhitektuurivõistluse võidutöö põhjal sündinud Rakvere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse hoone, mis pälvis praktiliselt kõik arhitektuuriauhinnad, mida Eestis on võimalik saada. Arhitektuurivõistlus on Rakveres toimunud ka Keskväljaku kujundamiseks, Aqva Spa, Arvo Pärdi nimelise muusikamaja, riigigümnaasiumi ja linnavalitsuse hoone ehitamiseks.


Arhitektuurivõistluse tingimustes ei ole põhjust välistada ettevõtja esitatud eskiisprojektis ette nähtud kõrghoone rajamist, ent ka selle puhul peaksid oma ala parimad asjatundjad välja pakkuma sobivaima asukoha, funktsionaalse ja esteetilise lahenduse.

Mõned näited Eesti Arhitektide Liidu koostatud eksperdiarvamusest planeeritava keskuse eskiisprojekti kohta:
“Kavandatud lahendus ei haaku ajaloolise linnasüdame ruumiliste põhimõtetega, vaid kasutab pigem linnaväliste kaubanduskeskuste tüpoloogiat, kahjustades sellega oluliselt südalinna avalikku ruumi ja teisi positiivseid eesmärke, mida väidetavalt soovitakse tagada.”
„Ligi pool kavandatava hoone esimese korruse tasapinnast on parkimiskorrus. Esitatud eskiisi kohaselt on ligi 180 meetrit hoone lõunapoolsest perimeetrist kavandatud parkimiskorruse tõttu nö surnud seinana. Lisaks parkimismaja esimese korruse tasapinnale jätkub valdavalt sissepääsudeta ala piki planeeringuala keskset promenaadi. Kõrguste vahede tõttu on sinna kavandatud palju tugimüüre ning hoone fassaad on pikalt ilma sissepääsudeta.“

Eksperdid kirjutavad, et linna arengukavas on olulise arengusuunana riigigümnaasiumi ja Arvo Pärdi muusikamaja rajamise tõttu esile toodud Laia tänava väljaehitamist kui olulist jalakäijate suunda Keskväljaku ja Vabaduse väljaku vahel. “Kavandatud planeeringulahendus töötab sellele vastu nii oma arhitektuurse, funktsionaalse kui ka liikluslahendusega“.
Eksperdiarvamus soovitas uue keskuse juures viia parkimine maa alla, andes sellega äripindadele ruumi tänavatasapinnas ning ühildada maa-aluse parkimise otstarve võimalusega kasutada seda varjumiskohana.

Arhitektide Liidu esimehe Andro Männi hinnangul ei sobi kuidagi, et linna peaväljaku äärde jääb parkla. Ta selgitas, et kogu kompleksi oleks võimalik nihutada väljaku poole ning see aitaks säilitada ka Lai 25 paiknevat ajaloolist hoonet. Teise murekohana tõi Mänd esile, et väga suur osa kompleksi esimesest korrusest on lahendatud parklana või büroopindadena, kuid seal peaks asuma ärid ja söögikohad, kuhu otse tänavalt või promenaadilt saab sisse astuda.

Arhitektuurivõistlus aitaks leida lahenduse Lai 25 asuva väärtusliku ajaloolise hoone säilitamiseks, mida on soovinud Muinsuskaitseamet ja Eesti Arhitektide Liit. Heas korras ajalooline hoone jääb ette tulevase kaubanduskeskuse sissesõiduteele ning sellega seoses tahab Alexela ehitada uut bensiinijaama rajatist praeguse asukoha kõrvale. Nii tuuakse kaunis ajalooline hoone ohvriks halvale planeerimisele.
Lai 25 hoone kaitseks tehtud petitsioonile kirjutas alla 2563 inimest. Hoone asendamine sissesõiduteega uue keskuse juurde näitaks hoolimatust ajaloolise arhitektuuri vastu.
Anna allkiri ilusa Rakvere heaks!aega veel 3 päeva

20.05.2024 00:00 kuni 20.06.2024 23:59

40 häält

2%


Aktsiooni korraldaja

Vali sobiv meetod:

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.