Toeta Kanaküla põliste metsade säilimist!

"Las jääda ükski mets..."

Palun toeta koos meiega Kanaküla põliste külametsade säilimist!

RMK on väikese külakoha Kanaküla ja selle ümbruskonna metsi võtnud maha juba lühikese aja jooksul väga suurel alal ning paljuski just lageraietena, mis on küla tervikuna juba muutnud ning hävitanud muidu tuntud olnud Kanaküla liigirikkad laaned. Nüüd plaanib RMK Pärnumaal Kanakülas lisaks ulatuslikke raieid Salujõe kõrgendatud avaliku huviga (KAH) aladel kokku 8,3 ha ja sellest 6,7 ha lageraietega. Sellega hävitataks ürgne loodus ja metsaelanike elupaigad Alva ja Halliste jõe kallastel, kus on teadaolevalt ka mitmeid kaitsealuseid liike. Intensiivse raieviisi tõttu saaks tugevalt kannatada või hävitatud selle vääriselupaiga rohevõrgustiku stabiilsus, terviklikkus ja mitmekesisus.

Soovime, et Kanakülas Salujõe KAH ala neljal eraldisel (vt kaardil nr 9, 25, 16 ja 2) ei toimuks mingit raiet, kuna need on vääriselupaiga tunnustega üle 100 aasta vanad metsad. Ülejäänud metsi võib majandada püsimetsandusele sobivate raietega.

Oma allkirjaga kinnitan, et pole nõus RMK praeguse raieplaaniga Kanakülas Salujõe asumimetsas ja soovin plaanitud lageraiete peatamist ning antud ettepanekute arvestamist.

Aktsiooni toetajate nimekirja anname üle RMK-le, Keskkonnaametile, Saarde Vallavalitsusele ja Keskkonnaministeeriumile.

NB! Kogume allkirju kuni 20.11.2021, vajadusel pikendame kampaaniat.

NB! Avalik RMK koosolek toimub 29.10. kell 16:00 Õie talu juures, Kanakülas. Palun tule võimalusel ka kohale, et avaldada toetust. Küsimuste korral võib helistada 58503213.

allkirjade kogumine on lõppenud

20.10.2021 00:00 kuni 20.11.2021 23:59

300 häält

30%


Aktsiooni korraldaja

Õie Neemsalu

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.