Toeta Saku ja Kohila valla vahelist halduspiiri muutmist

Saku vallal puudub huvi nende omandis olevat Kurtna- Vilivere teelõiku rekonstrueerida, hooldada ja teha lisainvesteeringuid, sest antud teelõik ei teeninda Saku valla elanikke, kuid on ühendusteeks Vilivere küla rahvale tõmbekeskuste suunas. Teelõigu teehoolduse tõhusus ja kvaliteet on Saku valla poolt äärmiselt puudulik. Teede ebarahuldav olukord avaldab juba pikemat aega laastavat mõju piirkonna elanikele nende järjest halvenevale elukvaliteedile, elukeskkonnale.
Oluline on, et Kohila valla piir kulgeks praktilist vajadust arvestades loogiliselt ja ajaloolist tausta ning maakorralduslikke nõudeid arvestades. Anna oma hääl, et piirid saaks korda ja meie inimlikult koju ja tööle!

allkirjade kogumine on lõppenud

26.11.2019 00:00 kuni 01.12.2019 23:59

150 häält

150%

Aktsiooni korraldaja

Vilivere kogukond

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Tanel:
Kohila vald on üldplaneeringu menetluse käigus Saku valla poole pöördunud ettepanekuga halduspiiri muutmiseks ja saanud vastuseks, et omavalitsuse piiri nihutamine on ebaproportsionaalne meede ühe teelõigu korrastamiseks. Samuti on see lahenduseni jõudmiseks väga aeglane viis. Hiljuti lõppes Saku ja Kiili valdade vaheline piiride muutmine, mis võttis aega mitu aastat.
Oleme Kohila vallaga kokku leppinud, et lahenduseks on luua lepinguline alus, mis võimaldab Kohila vallal oma eelarveliste vahendite kasutamiseks oma inimeste heaks teise valla territooriumil. Sarnane praktika on Saku vallal Tallinna linnaga, kes rahastas meie maadele perspektiivse kalmistu jaoks kergliiklustee ehitust.
Naabritele edu soovides
Tanel Ots
Saku abivallavanem
Vasta!
Anu: v.a Tanel Ots
Raske on uskuda "lepingulistesse alustesse". Vilivere kogukond on aastaid uksi kulutanud, rääkinud mõlema osapoolega. Hea ja kurjaga. Üks ei saa ja teine ei taha. Suluseis. Ja siis... tulevad taas uued valimised, uued inimesed ja kõik on taas nagu käega pühitud!
Leping? Täna teeme lepingu, aga homme ... lõpetame. See ei anna elanikele mitte mingisugust kindlust. Ja see ei ole ju tegelikult lahendus. Vaatame kus on tegelik probleem: tegelikult on ju asi selles, et vallapiir on ebaloogiline. Keegi kunagi on teinud vea. See oleks vägagi mõistlik 21. sajandil ära parandada. Võidavad sellest kõik.
Vilivere kogukond on andud oma toetuse vallapiiri muutmisele.
NB: Olukord Kiili vallaga ei ole võrreldav, küsimus on Saku soovis piiriga seonduvat ebaloogilisust parandada või siis mitte parandada.

Siira lugupidamisega ja tõhusat koostööd soovides
Vilivere kogukonna nimel
Anu Hännikäinen
Vasta!
silver:
oleks aeg see tee korda teha
Vasta!