Toeta Võru valla osalemist Võru linna lasteaia ehitamises!

Palun toeta oma allkirjaga Võru linna ja valla koostööd Võru Punamütsikese lasteaia uue hoone rajamisel! Sellega saame tagada, et Võru valla lapsevanemad saavad soovi korral ka tulevikus oma lapsi Võru linna lasteaedadesse panna. Ootame Teie toetusallkirju hiljemalt 16. jaanuariks 2022.

Võru linna lasteaedades käib üle 700 lapse. Läbi aastate on neist lastest 80-100 Võru vallast, kuna lapsevanematele on lapse linna lasteaeda toomine erinevatel põhjustel mugavam. Võru vald tasub oma laste lasteaiakohtade eest linna poolt esitatava arve alusel. Seadusega on keelatud on kajastada kulumit teenuse omahinnas, seega jääb kogu investeering hoone ehitusse ja remonti Võru linna kanda.

Võru linn on oma neljast lasteaiast kapitaalselt või osaliselt renoveerinud kaks – Sõlekese ja Päkapiku. Nüüd on aeg teha seda Punamütsikese lasteaiaga. Kuna praeguses lasteaiahoones ei ole piisavalt pinda tänapäevastele nõuetele vastavatele rühmaruumidele, siis on linnavalitsus ja eksperdid jõudnud otsusele, et mõistlikum on ehitada vana hoone asemele uus. Valminud on uue, 1-korruselise lasteaiahoone eskiisprojekt, 2022. aastal on linnal plaanis tellida ehitusprojekt, mille järgi oleks 2023. aastal võimalik uus hoone valmis ehitada.

Eesti ehitusturul toimus 2021. aastal märkimisväärne hinnatõus. Linnavalitsusel on olemas Punamütsikese lasteaia ehitusmaksumuse kalkulatsioonid, mille kohaselt prognoositav hind on vahemikus 6,7-7,2 miljonit eurot. Oleme taotlenud toetust riigi energiatõhususe meetmest (nn CO2 vahendid) ja saanud positiivse otsuse 1,2 miljoni euro suuruse toetuse kohta. Seega oleks lasteaia ehitamiseks vaja veel kuni 6 miljonit eurot, mida linnavalitsusel oma eelarvest lähiaastatel kuidagi võtta ei ole võimalik. Ainuke võimalus lasteaia ehitamise rahastamiseks on teha seda heade investeeringupartnerite abiga. Seetõttu oleme pöördunud täiendava 2 miljoni euro saamiseks riigi poole ning palume 2 miljoni euro suurust osalust ka Võru vallalt. Koos linna enda 2 miljoni euro suuruse panusega saaksime niimoodi lasteaia ehitamiseks vajaliku summa kokku.

Pöördume käesoleva kirjaga Võru valla lapsevanemate poole, kelle lapsed käivad Võru linna lasteaedades, aga ka kõigi teiste Võru valla elanike poole palvega anda oma toetusallkiri linna plaanile kaasata Võru vald Punamütsikese lasteaia uue hoone ehitamisse. Selle kaaluka otsuse peab tegema Võru vallavolikogu, kes on valitud Teie poolt ja kelle jaoks valijate hääl on kõige tähtsam argument. Kui soovime Võru linna lasteaedades jätkuvalt pakkuda kvaliteetset teenust ka väljastpoolt linna tulevatele lastele, on meil igal juhul vaja valla osalemist Punamütsikese investeeringus.

Paljudele valla lapsevanematele on lapse toomine Võru linna lasteaeda nii oluline, et tihtipeale kirjutatakse ennast isegi Võru linna sisse, et tagada oma lapsele siin lasteaiakoht. Kahjuks jäävad sellised sissekirjutused sageli ka väga lühiajaliseks, kuid need kinnitavad fakti, et linna lasteaed on paljudele valla lapsevanematele logistilistel või muudel põhjustel mugavam variant kui valla lasteaed. Siin ei ole ka midagi imestada – värske statistika näitab, et Võru linn on üks 14-st omavalitsusest Eestis, kus töökohti on rohkem kui töötavaid elanikke. Teiste sõnadega – Võru linn on tugev töörände tõmbekeskus.

Teie toetusallkiri võib otsustada kas ka tulevikus on Võru valla elanikel võimalik panna oma lapsi Võru linna lasteaedadesse.

Lugupidamisega

Võru linnavalitsus

Küsimuste korral kontakt:
sixten.sild@voru.ee
5886 8867

allkirjade kogumine on lõppenud

21.12.2021 00:00 kuni 16.01.2022 23:59

158 häält

158%

Võru Punamütsikese lasteaia kohta on valminud eskiisprojekt

Aktsiooni korraldaja

Võru linnavalitsus

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Märt: Lasteaed
Toetan Võru kui lastesõbralik linn
Vasta!