Toetame Marina Krotovat Valga Priimetsa kooli direktorina

https://www.facebook.com/events/244253720450022

allkirjade kogumine on lõppenud

11.01.2021 00:00 kuni 26.01.2021 23:59

56 allkirja

18%


/// Toetame Marina Krotovat Valga Priimetsa kooli juhina Oleme vastu Valga vallavalitsuse otsusele vabastada Valga Priimetsa kooli direktor Marina Krotova ametist. Marina Krotova on kooli edukalt ja kindlakäeliselt juhtinud, ühendades nii õpetajaskonda ja lapsevanemaid kui kaasates erinevaid rahvusi ja kogukondi. Priimetsa kool on Marina Krotova juhtimisel palju arenenud, edukalt viiakse läbi üritusi, toimub digipädevuste ja süvendatult eesti keele õpe, unustamata oma kogukonna traditsioone. Koolijuhina on Marina Krotova loonud koolis kaasaegse keskkonna õppimiseks, korraldades äsja kooli kolimise uude majja. Oleme oma direktoriga rahul ning me ei toeta Valga vallavalitsuse ja vallavanem Ester Karuse otsust Marina Krotova ametist vabastada. Valga on väike koht, peame oma häid inimesi hoidma ja väärtustama. Valga Priimetsa kooli lapsevanemad, vilistlased ja Valga valla elanikud

/// Мы поддерживаем Марину Кротову в качестве руководителя Valga Priimetsa kool

Мы против решения об освобождении Марины Кротовой от должности директора Valga Priimetsa Kool. Марина Кротова успешно и решительно руководит школой, объединяя педагогический коллектив и родителей, а также вовлекая представителей разных национальностей и сообществ. Под руководством Марины Кротовой Priimetsa Kool успешно развивалась: проводятся разныe мероприятия, повышают диги-компетенции и углубленное изучение эстонского языка, не забывая при этом традиции своего сообщества. Как руководитель школы Марина Кротова создала в школе современную среду для учебы, только что организовав переезд школы в новый дом.

Мы довольны своим директором и не поддерживаем решение волостной управы во главе с Эстер Карусe об увольнении Марины Кротовой. Валга - местечко маленькое, мы должны хранить и ценить наших хороших людей.

Родители учеников школы Валга Priimetsa, выпускники и жители волости Валгa

Algatuse korraldaja

Valga Priimetsa kooli lapsevanemad, vilistlased ja Valga valla elanikud

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.