Toetame kellakeeramise lõpetamist Euroopa Liidus

Toetame kellakeeramise lõpetamist Euroopa Liidus

Eesti Unemeditsiini Seltsi avaldus, eesmärgiga toetada Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanekut, et jõuda kokkuleppele arutelus suveaja korra kohta. (2018/xxxx(RSP)).


Eesti Unemeditsiini Seltsil on heameel teatada, et toetame igati resolutsiooni ettepanekut, mille esitas Karima Delli (kui vastava komisjoni esimees), Euroopa Parlamendi Transpordi ja Turismi Komisjoni (TRAN) nimel, mis toimus vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 123 (2) ning on jätkuks mitmete parlamendisaadikute – kõikidest poliitilistest gruppidest, Kreekast Soomeni – tööle (teistehulgas saadikud: H.Reul, I.Tarand, P.Väyrynen, T.Kelam, T.Mann, J.Nagy, J.Szajer, D. Škrlec, F.Federely, I. Šoltes, M.Grapini, S.Kelly, B.Rope, G.Epitideios, J.-L.Schaffauser, A.Dhambazki, L.Michel). Meie sooviks ja soovituseks on võimalikult operatiivselt peatada regulaarne suve- ja talveajale üleminek ning väljuda sellest tsüklist võimalikult vööndiaja lähedaselt ehk siis loobuda üleminekust suveajale ja seda võimalusel juba käesoleval aastal.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/84/EC suveaja korra kohta jõustus 19. jaanuaril 2001. Direktiiv kehtestas siseturu toimimise huvides kogu Euroopa Liidus ühise kuupäeva ning aja suveaja alguse ja lõpu jaoks.

Alates 2001. aastast, on läbi viidud küsitlusi ja uuringuid, mis on näidanud kellakeeramise negatiivset mõju inimeste tervisele, liiklusohutusele ja põllumajandusele. Positiivseid tegureid napib - energia, mis säästetakse valgustuselt, kulub kütmisele.

2017. aasta Nobeli meditsiinipreemia pälvis teadlaste grupp (Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ja Michael W. Young) uneärkveloleku rütmi otseselt mõjutava geeni määramise eest äädikakärbsel. Leitud geeni abil sünteesitakse uneajal rakku valku, mis päeva jooksul laguneb. PER-valguks nimetatu kontsentratsioon võngub 24tunnises tsüklis. Võnkumine saab võimalikuks seetõttu, et PER-valk suunatakse veel ühe valgu abil rakutuuma, kus see pärsib teda ennast sünteesiva geeni aktiivsuse. Valk laguneb (see on loomulik protsess), aga geen, millest valk tuleneb, muutub taas aktiivseks ja järgmisel ööl sünteesitakse sobilik kogus PER-valku. Geneetiliselt paika pandud uneärkveloleku rütmi sihilik muutmine kellakeeramise näol: liigvarane ärkamine, koormust nõudvate tegevuste regulaarne harrastamine, kui organism pole selleks valmis, tekitab unevõla. Selle tulemuseks on elukvaliteedi järsk langus, psüühilise seisundi halvenemine ja sellest tulenev töökvaliteedi langus aga ka tõsised töövead ja -õnnetused.

Suur hulk EL-i kodanikke soovib selle küsimuse lahendamist.

Käesoleva algatusega on oluline säilitada direktiivi 2000/84/EC sätted, mis seavad kohustuse, et kõikides liikmesriikides oleks kellaaeg harmoneeritud ning seega tagatud teiste seas transpordi- ja sideteenuste sektorite tõrgeteta töö.

Käesoleva avaldusega toetame Euroopa Parlamendi otsust kutsuda üles Euroopa Komisjon tegema ettepaneku direktiivi 2000/84/EC muutmiseks.

Kutsume austatud parlamendiliikmeid hääletama selle väga olulise muutuse poolt ning seeläbi tagama Euroopa Liidu kodanikele rahuliku une, milleks neil on lepingujärgne õigus.


Eesti Unemeditsiini Seltsi juhatus

Heisl Vaher
Katrin Põld
Tuuliki Hion
Erve Sõõru
Moonika Viigimäe
Ott Kiens
Rhoda Vaiksaar

allkirjade kogumine on lõppenud

26.01.2018 00:00 kuni 26.03.2018 23:59

274 häält

9%


Aktsiooni korraldaja

Eesti Unemeditsiini Selts

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Esmar: Esmar
Las jaada nii nagu on
Vasta!
Angelika: Toetan algatust
Rahulikku und!
Vasta!
Vahur: Loodus ette!
Loodusrütmid ei vaja `jahimeest `reguleerima.
Vasta!
Tiina: Suveaeg
Ma ei saa kahjuks sellele alla kirjutada, sest ma oleksin nõus ainult siis, kui jääks suveaeg. Mingi tingimusel ei ole nõus pimeda vööndiaja jäämisega terveks aastaks.
Vasta!
Tiiu: kas nii nagu on praegu või suveaeg!
inimeste päev ei alga enam vööndiaja päikesega, kell 4 hommikul. ikka 8-st tööle, 17 vaba, 18- koju.. tahaks veel õue,.... seega õhtune valge aeg on väärtuslikum kui varahommik-öine päike :)
Vasta!
Indrek: ammu oli aeg
Kaks korda aastas kella keeramine lõpetada!
Kas jätta vööndiajast üks või kaks tundi ette või taha, on arupidamise teema.
Vasta!