Toetame Kose-Uuemõisas lasteaia ja kooli säilimist

allkirjade kogumine on lõppenud

15.11.2022 00:00 kuni 28.11.2022 23:59

387 häält

129%

Kose valla elanike arv on viimastel aastatel kiiresti kasvanud tänu elamuarendusele. Kiire kasv on toimunud Kose ja Kose-Uuemõisa piirkonnas ning see on toonud kaasa lasteaiakohtade puuduse. 

Kose vald on koostanud valla lasteaiakohtade korraldamise alternatiivide dokumendi, mille sisuks on kaaluda erinevaid alternatiive ja nende mõju lasteaiakohtade tagamiseks vallas, eriti just Kose-Uuemõisa piirkonnas. 
Erinevate alternatiivide (kokku 9) analüüsi tulemusena jõuab Kose vald arvamusele, mida on ka selgelt väljendatud Kose-Uuemõisa Lasteaed Kooli lastevanemate koosolekul, et sobivaim lasteaiakohtade tekitamise viis on muuta Kose-Uuemõisa Lasteaed Kool 100%liselt lasteaiaks. Kool sulgeda alatiseks ja liita kooliklassid (4 klassi) Kose Gümnaasiumiga. 
Sulgeda kool pea tuhande elanikuga alevikus! Sulgeda kool kasvavas ja suureneva elanike arvuga alevikus! Planeeritav laste arv lähiaastatel klassides on maksimumi juures ja langustrendi lähitulevikuks ei ennustata. 
Kose valla uuendatavas arengukavas, mis kinnitatakse aastani 2035, on kirjeldatud haridusaalast arenguvisiooni järgnevalt: – haridusvaldkonna arendamisel lähtutakse printsiibist, et heal tasemel alus- ja põhiharidus ning võimalused mitteformaalseks õppeks on ka tulevikus kättesaadavad kõigis valla suuremates keskustes.
Miks sellest ei juhinduta?

Kose-Uuemõisa on hea koht kasvamiseks just noortele peredele tänu lastaia ja kooli kodulähedusele. Kose-Uuemõisa on tugev kogukond just tänu nendele väärtustele, mis on olemas siin: lasteaed, kool, raamatukogu, külakeskus jm. 
Ärme lase lõhkuda seda ühtse kogukonna tunnet!
Ärme lase lükata palli veerema, vaid seisame oma väärtuste eest!
Ärme lase tekitada Kose vallas lasteaiakohti juurde meie, Kose-Uuemõisa kogukonna koolilaste arvelt!

Leiame, et kohalik omavalitsus kogukonna jaoks oluliste kohaliku elu küsimuste lahendamisel peab arvestama kogukonnast tulenevate vajaduste, ka nende soovide ja arvamustega ning tagama kogukonna sotsiaalse toimimse ja elukeskkonna säilimise!

Anna oma hääl Kose-Uuemõisas lasteaia ja kooli säilimise toetuseks. Meie seisukoht on, et nii olulist otsust ilma kogukonnaga sügavuti dialoogi minemata, omavalitsus teha ei tohi. 
Aktsiooni korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Indrek: Tere
Mina olen 100 protsenti poolt.
Vasta!
Aime: Toetan igati Kose-Uuemõisa algkooli säilimist.

Senini on Kose vald püüdnud kõik haridusasutused Kose-Uuemõisas hävitada. Nii võttis riigilt üle ka Kosejõe Kooli ja saatis kõik lapsed mööda ilma laiali. Nüüd laguneb ajalooline pärand meie vanas pargis ja vald hakkab jällegi järgmist kooli likvideerima. Häbi, häbi Kose vald!
Vasta!