Toetame Niilusoo kaitseala moodustamist

allkirjade kogumine on lõppenud

22.01.2024 00:00 kuni 22.02.2024 23:59

250 allkirja

250%

Meie, allakirjutanud, toetame Kolga-Jaani aleviku vahetus läheduses asuva ajalooliselt Pussisooks kutsutud, praegu rohkem Niilusoona tuntud raba säilitamist looduslikus seisundisOleme selle poolt, et rappa moodustataksekohaliku tasandi kaitseala. Me ei poolda Raba-Jaani ja Aimlametsa turbatootmisalade rajamist ning palume Keskkonnaametil nimetatutega seotud kaevalubade taotlused tagasi lükata. Niilusoo raba on kohalikele nii oluline marja- ja seenekoht, paik looduse nautimiseks ning rekreatsiooniks, kui ka paljude lindude-loomade elupaik, oluline ka kultuurilooliselt, tähtis kohalikele väikeettevõtjatele (ravimtaimekasvatajad, mesinikud jne). 

Kolga-Jaani piirkonnas on juba üle 1000 ha turbakaevandusalasid. Uute maardlate rajamine niigi tihedalt kaevandustest mõjutatud piirkonda muudab elukeskkonna tunduvalt väheväärtuslikumaks. Järjekordne turbakaevandus Kolga-Jaani aleviku vahetus läheduses suurendab väga suurel määral tuleohtu,mõjutavab piirkonna veerežiimi, kaevandamise käigus lendub ohtralt tolmu; järjekordne kaevandus pärsib kohalike keskkonnasäästlikult tegutsevate väikeettevõtjate (näiteks mesinike, taimeteede kasvatajate jnevõimalusi oma tegevuse arendamisel; plaan on suures vastuolus Viljandi valla kehtiva arengukavaga jne. 

Lisaks on Viljandi valla poolt tellitud ning Eestimaa Looduse Fondi ekspertide poolt teostatud hinnangus Niilusoo loodusväärtustele leitud, et Niilusoo raba on oluline ka elurikkuse seisukohalt. Lisaks varem teada olnud händkakule, metsisele, laanepüüle, merikotkale ja erinevatele rähnidele tuvastasid eksperdid Liis Kuresoo ja Jüri-Ott Salm alalt ka sookure ja tedre. Niilusoo raba on looduslikus seisundis raba, Euroopa Liidu loodusdirektiivi järgi elupaigatüüp nr 7110* - sääraseid koosluseid on Euroopa Liidu aladele järele jäänud väga vähe ning nende kaitse on Euroopa Liidu vastutada. Ekspertide sõnul on tegemist esindusliku elupaigaga ning looduslikus seisundis mätas-puisraba tüüpi sooga. Osaliselt vastavad ka Niilusoo ümbruse metsad loodusdirektiivi elupaigatüübi määratlusele olles siirdesoo ja -rabametsad, mis on samuti määratud esmatähtsaks elupaigaks. Oluline on ka asjaolu, et Niilusoo on ühenduskoridoriks teiste loodusmassiivide vahel.

Elame ajal mil keegi ei saa mööda vaadata kliimasoojenemisega seotud muudatustest igapäevaelus ja oma elukeskkonnas. Eesti kuivendatud soodest paiskub õhku sama palju süsihappegaasi kui tervest kodumaisest transpordisektorist, mistõttu annab turba kaevandamine oma märkimisväärse panuse ka CO2heitme tekkimisele ja seeläbi ka kliima soojenemisele. Nii annaks Niilusoo kaevandusalaks muutmine omapoolse panuse meie koduplaneedi niigi suurele tervisemurele.

Meie, allakirjutanud, toetama Viljandi valla kavatsust rajada Niilusoo alale kohaliku tasandi kaitseala, mis võimaldab Kolga-Jaani aleviku ja selle ümbruse elanikel ning ka piirkonna külastajatel käia Niilusoo alal marjul, seenel, veeta oma vaba aega looduses, säilitada nimetatud soo oma ilu ja loodusväärtustega

Algatuse korraldaja

MTÜ Niilusoo

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.