Toetan Sauga valla ühinemist Pärnu linnaga

Soovime petitsiooniga näidata vallaelanike meelsust haldusreformi teemal, protestida volikogu otsuse vastu lõpetada läbirääkimised Pärnu linnaga, kutsuda rahva esindust üles valijalt arvamust küsima.

allkirjade kogumine on lõppenud

06.11.2016 00:00 kuni 22.11.2016 23:59

136 häält

68%

Sauga volikogu lõpetas 20. oktoobri istungil 9 poolthääle ning 3 vastuhäälega läbirääkimised Pärnu linnaga. Ühinemiskõnelused katkestati subjektiivselt ning rahva arvamust küsimata ja arvesse võtmata. Vastava otsuse täpsematest põhjustest loe täpsemalt:

Link, E-G. (2016). Sauga ütles Suur-Pärnule ei. Pärnu Postimees, 21. Oktoober. Kasutatud 4.11.2016 http://parnu.postimees.ee/3881099/sauga-utles-suur-parnule-ei

Õun, K. (2016). Haldusreformis varjutavad tunded mõistuse. Pärnu Postimees, 28. Oktoober. Kasutatud 4.11.2016 http://parnu.postimees.ee/3888717/kandela-oun-haldusreformis-varjutavad-tunded-moistuse

Sepik, T. (2016). Mis saab Sauga vallast? Aus vastus on: EI TEA. Sauga Sõnumid, oktoober, nr 10. Kasutatud 4.11.2016 https://drive.google.com/file/d/0B0jQum2GjZYUa2JmbGYwLTlIaFk/view

Sepik, T. (2016). Miks loobus Sauga Pärnuga ühinemisest. Pärnu Postimees, 3. November. Kasutatud 4.11.2016 http://parnu.postimees.ee/3895511/miks-loobus-sauga-parnuga-uhinemisest

Käesoleva petitsiooni eesmärk on näidata Sauga valla elanike meelsust haldusreformi teemal, protestida volikogu otsuse vastu lõpetada läbirääkimised Pärnu linnaga ning kutsuda rahva esindust üles valijalt arvamust küsima.

Paljud Sauga valla elanikud kasutavad igapäevaselt Pärnu linna teenuseid, seda töökoha, lasteaia, kooli, huviringi, linna bussiliikluse, kultuuri vms näol. Liitudes Pärnu linnaga on huvi- kui tavaharidus vallaelanikule mitmekesisem ning soodsam ja seetõttu valikuvõimalused lapsevanematele palju suuremad. Ühinemisega paraneks veel näiteks valla ja linna vaheline bussiliiklus. Samuti saaks ühildada piirialade projektid, mis muutuksid koos tegutsedes edukamateks. Haldusreformi üks eesmärkidest on muuta avalikud teenused tsentrumist eemal kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks- seda antud petitsiooniga oma koduvallas soovimegi saavutada.

Kuna hetkel toimuvad Sauga valla läbirääkimiskõnelused hoopis Tori ja Are valla ning Sindi linnaga, siis nihkuks uue üksuse keskpunkt pigem Sindi linna poole, mis on täiesti vastupidine suund praegustele tavadele. Lähiajal korraldataksegi nimetatud omavalitsuste ühinemiseks rahvakoosolekud ning –küsitlused- siinkohal kutsun Sauga valla elanikke üles kõikidest aktsioonidest osa võtma ja oma arvamust avaldama.

Kui eelpool mainitud läbirääkimised on siiski edukad ja mõni küla sooviks valla üldisest arengusuunast lahkneda, on haldusreformi seaduse paragrahv 6 järgi võimalik igal külal esitada volikogule allkirjadega pöördumine territoriaalseks eraldumiseks ning asustusüksusele sobivama omavalitsusega liitumiseks.

Aktsiooni korraldaja

Piret Lille, Tammiste küla elanik

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.