Pärnu vajab ujumisõppeks ja -treeninguteks kaasaegset siseujulat

Jõe-/mereäärne Pärnu ja lähivallad on olukorras, kus puuduvad piisavad võimalused läbi viia ujumise (koolikohustuslikku) algõpet ning sport- ja harrastusujujatel ei ole tõsiseltvõetavat treeningubaasi.
Leiame, et Pärnusse on vaja linna ja lähivaldade jaoks siseujulat!

allkirjade kogumine on lõppenud

12.09.2012 00:00 kuni 23.09.2012 23:59

533 häält

53%

Leiame, et Pärnusse on vaja linna ja lähivaldade jaoks siseujulat, mis on orienteeritud ujumise (koolikohustuslikule) algõppele, ning kuhu on võimalik luua treeningubaas sport- ja harrastusujujate jaoks.

* Üldist

Jõe- ja mereäärses linnas nagu Pärnu on ujumisoskus lisaks kasulikule ka hädavajalik teadmine ja vilumus. Suvede - ka mitte liiga soojade - kurb statistika räägib aga enda eest. Kindlasti ei ole ujumisoskus, täpsemini selle puudumine siinkohal ainsaks muutujaks, kuid siiski...

Ujumine kui spordiala vajab parimate väljaselgitamiseks harjutamise alustamist maast-madalast. Pärnumaa noorujujatest on Eesti paremikku jõudnud mitmeid ja trend on - haritud ning pühendunud treenerite käe all - pigem positiivses suunas, kuid võrreldes rohkeid ujumisbaase omava Tallinnaga või näiteks Tartuga, kus korraliku ujula tekkides tulemused kohe märgatavad olid, oleme Pärnus oma proportsionaalselt panuselt tagasihoidlikud - hea ujumisbaas on siin vaieldamatuks vundamendiks.

Ujumisspordiga seondub kindlasti ka laiem siseriiklik ja rahvusvaheline mõõde - standarditele vastavas siseujulas on võimalik läbi viia Eesti ja rahvusvahelisel tasemel võistlusi, mille puhul on Pärnul võimalik saavutada tuntust ka väljaspool kuurorthooaega - on rõõm näha, et sarnaseid eesmärke täidavad Pärnumaal ka Pärnu Spordihall, Audru Ringrada ja mitmed teised. 
Lisaks on kohane mainida, et paljud edukad ja Pärnule olulised spordialad, nagu näiteks sõudmine, aerutamine, purjetamine, kasutavad ujumist ettevalmistusetapil/talvel, mistõttu korralik siseujula on ka neile aladele eluliselt vajalik.

* Seadusandlus/alus

Ujumise algõpet reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel kehtestatud Põhikooli riiklik õppekava, mille ainevaldkonnas "Kehaline kasvatus" on ujumise algõpetus I või II kooliastmes kohustuslik, sh peab lastele õpetama ja nendega harjutama:
- ohutusnõuete täitmist basseinides ning ujumispaikades
- korra hoidmist basseinides ning ujumispaikades
- ujumise hügieeninõuetest kinnipidamist
- veega kohanemise harjutusi
- rinnuli- ja seliliujumist
Õpitulemusena peab õpilane ujuma vabalt valitud stiilis 25 meetrit. 

* Hetkeolukord/probleem

- Ujumisõppe ja -treeningute läbiviimiseks kõlbulikud ujulad (Koidula Gümnaasiumi ujula ja Raba ujula) on kas vanad ja amortiseerunud või ei võimalda vajaliku koormusega ujumisõpet ja/või treeninguid läbi viia. Rahuldava taseme saavutamiseks tehtavad investeeringud on võrreldavad uue kaasaegse ujula ehitamise kuludega ning olemasoleva remont ei lahenda koormuse probleemi.
- SPA-d ja veekeskused ei ole peaasjalikult ujumisõppe ja -treeningute läbiviimiseks sobivad; samuti ei suuda lapsevanema rahakott konkureerida puhkaja omaga. Turismiettevõtted ei ole otseselt huvitatud tegema täiendavaid investeeringuid ujumisõppe ja spordi edendamise eesmärgil.

* Lahendus

Pärnu linna on vaja uut kaasaegsetele ja üldtunnustatud standarditele vastavat siseujulat, kus on võimalik läbi viia ujumise algõpet ning -treeninguid. 
Silmas pidades nii Pärnu linna kui lähivaldade vajadusi, on lisaks paljudele muudele kriteeriumitele kindlasti oluline tulevase ujula mõistlik suurus, aga ka soodsa asukoha (ühistransport jms) valik.

Aktsiooni korraldaja

Spordiklubi Pärnu Ujumisklubi Uca

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Irja: jaanika.hein@just.ee; merje.metsalu@just.ee
Tere!

Kel võimalik, võiks alltoodud algatust toetada, eriti laste ujumisoskuse vajalikkuses pole tõenäoliselt kahtlust.

Irja
Vasta!
Marianne:
Olen vägagi poolt!!!
Vasta!
Karin: Kirjuta siia pealkiri
Siia kirjuta oma arvamus
Vasta!
Allan: KORRALIK
ujula peaks võimaldama rahvusvahelisi võistlusi korraldada!
Vasta!
Arvo: Kaasaegne ujula.
Kui ehitada, siis juba kaasaegne ujula, mis vastaks sellistele nõuetele, et saaks pidada treeninglaagreid mitte ainult kohalikule rahvale vaid oleksid tingimused väljaspool Pärnut soovijaile ja miks mitte arvestada rahvusvahelisi nõudeid, et Pärnusse veidigi raha sisse voolaks (ujula pidamiseks). Pansionaat ja toitlustus peaks ka kindlasti olema. Pansionaati saaks ju kasutada õpilskodust välja jäänud õpilaste ajutiseks majutamiseks. Ujulas peaks olema ka tribüünid ja televisiooni ülekande võimalused. Võiks ju populariseerida ujumist nii nagu korvpalli või jalgpalli (televisiooni ülekanded kodumeeskondade vahel; see spordiala kui ka veel teised spordialad on Eesti televisooni kanalil olematud, OM ülevaade Inglismaalt oli tasemel.) Ja olen täiesti päri, et ujumine on andnud tugeva aluspõhja paljudel muudel spordialadel tegutsenud sportlastele (näit. Andrus Veerpalu jne.)
Vasta!
Merle: Pärnu vajab ujulat
Kel võimalus aidake .
Vasta!