Unistuste kool Puka kogukonnale

allkirjade kogumine on lõppenud

07.03.2017 00:00 kuni 31.03.2017 23:59

216 häält

108%

Vabariigi Valitsus kinnitas 2.märtsil 2017 investeeringute kava, milles eraldati Puka valla uue koolikompleksi ehitamiseks 1,64 miljonit eurot projektitoetust. 
Mis siis muutub?
- paraneb õppe- ja arengukeskkond
- moderne ja hubane õppekeskkond soodustab paremaid õpitulemusi
- paraneb õpetajate töökeskkond
- valmib õppetööd soodustav ja energiasäästlik koolimaja
- saame lugejasõbraliku raamatukogu 
- moodustub terviklik huvi- ja hariduskeskus
- avardub lasteaialaste õppe- ja mängukeskkond
- vähenevad hoone ülalpidamiskulud
- ekspertide hinnangul vähenevad soojus- ja elektrienergia kulud ca 70 000 eurolt 25 000 eurole
- vabaneb raha hariduse sisuliste tegevuste tarbeks
- tekib hoolivam ja ühtehoidvam kohalik kogukond
- uued noored pered leiavad tee Pukka
- paraneb Puka aleviku välisilme
Puka valla eelarve tegelikult võimaldab laenu võtta ja ellu viia kooli-lasteaia-raamatukogu ehituse. 
Puka uue koolihoone ehitamine ei lõpeta koolipidamist Aakres.
Edu võti on Aakre ja Puka kooli ühine koostöö ja õppetöö planeerimine.
Puka valla tugevus seisneb tema erinevate kantide ( Puka, Aakre, Kuigatsi, Soontaga) terviklikkuses ja koostöös. Otsustame ise oma arengu ja tegevuste üle, säilitame tervikvalla. Jagades valla, anname ära otsustusõiguse, muutume nõrgaks ja ei ole suutelised ehitama atraktiivset kogukonna kooli. Valda jagades kahaneb meie võimekus võtta laenu.
Meie ei taha minna ajalukku sellega, et loobume uuest koolist ja valitsuse poolt eraldatud 1,64 miljonist eurost.
Loome üheskoos elujõulise kogukonna, kooli ja valla.

Aktsiooni korraldaja

Avalik grupp Unistuste kool

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Mihkel: Kindlasti on uut kooli vaja- Sellist võimalust rohkem ei tule.
Kui nii suures summas on saadud toetus uue koolimaja ehitamiseks siis oleks puhas lollus öelda, et me ei soovi seda raha, me ei soovi uut koolimaja ja me ei soovi paremat tulevikku ning õppekeskkonda lastele.
Kui praegu seda võimalust ei kasutata siis rohkem sellist võimalus ei tule ka.
- Loodan, et saab teoks.
Vasta!
Kaire: Kaire
Olen väga nõus, et Pukka hakatakse ehitama uut koolimaja. Lastele ja kogukonnale on seda väga vaja. Palun, aga selgitust, kas see on seotud tihedalt haldusreformiga ja kuidas? Kas kahte asja ei saaks hoida üksteisest lahus. Antud petitsiooni sõnastuse puhul saan ma aru, et annan ühtlasi allkirja ka tervikvalla säilitamise poolt, et kellegi lahkumist ei arutatagi, või ma saan valesti aru? Ma ei valda seda valdade ühinemise teemat nii hästi, et tahaksin sel teemal siin kaasa rääkida. Olen siiani aru saanud, et nii Soontaga, kui ka Aakre lahkumine on veel omakorda kaks eraldi teemat. Ütlen ka siin, et olen juba vastanud küsimusele kas ma tahan liituda Elva vallaga, mina vastasin, et jah tahan. Ja küsiksin siin, et kas need inimesed kes volikogus hääletasid Elvaga liitumise vastu, kas nemad hääletasid siis ka ühtlasi kooli ehituse vastu?
Vasta!
Alvar: Saage petta :)
Petitsiooni teksis esineb jällegi tooreid valesid, mis tuleb siinkohal ümber lükata:

1. Puka valla sundliitmine on otsustatud, seega mingit iseotsustamist ega tervikvalda olema ei saa.
2. Puka valla eelarve EI LUBA sellist hiigellaenu kool-lasteaed-raamatukogu tarvis võtta, see oleks üle poole Puka valla aastaeelarve.

Tundub, et keegi vana kriminaal hanitab siin külarahvast ...
Vasta!
Ana: Alvarile
1. Puka valla sundliitmist ei ole otsustatud. Puka vallale on tehtud ettepanek liitumiseks.
2. Puka valla eelarve on ligi 1,7 miljonit eurot. Omavalitsustel lubatakse laenu võtta 60% eelarvest. Puka vald saab veel laenu võtta 900 000 eurot, millest piisab kool-lasteaed-raamatukogu ehitamiseks.

Head inimesed!
Praegu ei ole aeg otsida põhjusi, miks me ei saa, miks me ei tee... . Leiame koos lahendusi, kuidas saab. Muutused peame ise ellu viima. Toetusega paned õla alla piirkonna arengule ja paremale töö- ja õpikeskkonnale.
Vasta!
Ana: Tekkimas on absurdne olukord
Praegune vallavalitsus ja vallavanem on otsustanud loobuda Puka vallale õppehoonete investeeringute kavaga eraldatud 1 648 856,35 eurost. Levitatakse väärinformatsiooni ja mõeldakse välja järjest uusi põhjusi, miks ei saa projekti ellu viia.
Järgnevalt mõned väited, mida on kasutatud.
1. väide: MEIL EI OLE VAJA UUT KOOLIMAJA, MEIL EI OLE VAJA EUROSENTE.
Vastuväide:
Amortiseerunud nõukogudeaegse hoone, mis on ehitatud 700le õpilasele ja kus praegu õpib 99 last, soojus- ja elektrienergia kulud on käesolevaks aastaks planeeritud 70 000 eurot. Vaatamata sellele, et ilmad on suhteliselt soojad praeguse aastaaja kohta ja kulud suured, on ruumid külmad. Olemasolev lasteaed ei vasta juba ammu tänapäeva nõuetele. Uue kavandatava kaasaegse kooli-lasteaia-raamatukogu kulud soojus- ja elektrienergiale on maksimaalselt 24 000 eurot. Kokkuhoid aastas 46 000 eurot.
2. väide: MEIL EI OLE OMAOSALUSEKS RAHA.
3. väide: 2,5 MILJONI EUROGA EI EHITA UUT KOOL-LASTEAED-RAAMATUKOGU VALMIS. 300 000 EUROGA SAAB REMONTIDA PRAEGUSED KOOLI- JA LASTEAIAHOONED KAASAEGSETELE TINGIMUSTELE VASTAVAKS.
Tervikteksti loe:
Fb avalikus grupis Unistuste kool
https://www.facebook.com/groups/164055400771438/
Vasta!
Margot: Ainult kooli teemal
Tänaseks on Aakre läinud oma teed ja Puka ühinemisel Otepääga terendavad uued väljavaated. Seega kirjutan alla ainult kooli teemal. Kui riik on Pukat lõpuks toetanud niivõrd suure summaga, siis tuleb see kooli kasuks ära kasutada parimal võimalikul moel. Kooli füüsiline keskkond vajab parandamist-kaasajastamist ja ükskõik, milline tee valitakse, seda tuleb teha kohe ja lühikese ajaga, luues selleks ka väga selge reaalse tegevus- ja ajakava.
Vasta!