Kas uue vallamaja ehitus Põlva keskväljaku äärde on mõistlik?

Tegu on rahaliselt kuluka projektiga, mille elluviimine tuleb Põlva maksumaksjaga kokku leppida. Seni pole ju keegi uue vallamaja ehituseks Sinult mandaati küsinud.

hääletus on lõppenud

15.08.2019 00:00 kuni 30.08.2019 23:59

kokku 438 häält

Hea Põlva valla elanik,
Kas Sina arvad, et uue haldushoone ehitamine Põlva keskväljaku äärsele rendimaale on mõistlik?


Vallakodanike ja volikogu liikmetena palume Sinu arvamust, kuna tegu on olulise küsimusega Põlva valla tulevikust ja maksumaksja raha kulutamisest. See on ju ka Sinu raha.


Praegused vallajuhid soovivad suunata lähiaastateks suure osa investeeringutest uue vallamaja ehituseks Põlva keskväljaku äärsele rendimaale. Kohustusega maksta 75 aasta jooksul pidevalt suurenevat summat hoonestusõiguse eest.


Eelmisel volikogu istungil jäi selline otsus napilt vastu võtmata. Võimalik, et juba järgmisel korral tuuakse see häälte kokkusaamiseks uuesti päevakorda... siis poleks enam Sinul võimalik midagi muuta.


Tegu on suure projektiga, milleks elluviimiseks tulnuks Põlva maksumaksjaga kokku leppida. Ja kaaluda erinevaid lahendusi. Seni pole ju keegi uue vallamaja ehituseks Sinult mandaati küsinud. 


Seda pole valimislubadustes ega nimekirjade programmides. Esikohal olid hoopis teised asjad, millest paljude elluviimine on tänaseks rahapuudusel takerdunud. 


Näiteks, mitmes piirkonnas pole kojujõudmiseks vajalikud vallateed endiselt aastaringselt läbitavad. Napib raha olulisteks tegevusteks nii Põlva linnas, kui ka Vastse-Kuustes, Ahjal, Tilsis ja Moostes. Lahtine on ka Põlva haigla ja sünnitusosakonna saatus.


Seetõttu vajab Põlva valla lähiaastate investeerimiskava põhjalikku revisjoni ja kohati üle vaatamist - millised kogu valla elanike seisukohalt olulised asjad tuleb teha kõigepealt ning mis võib oodata.


Kaaluda tuleks ka seda, milline saaks uue vallamaja ehituse korral teiste sarnase otstarbega juba olemasolevate hoonete funktsioon ja tulevik. Paraku pole rohkem kui aasta jooksul volikogu ette jõudnud ühkti katset neid asju läbi mõelda.


Ausalt tuleks ka hinnata Põlva keskväljaku äärsele rendimaale planeeritava uue haldushoone tegelikku maksumust. Valla investeerimiskavas on selleks planeeritud ca. 1,25 mln, mis on kogu endise Põlva valla piikonnale eraldatud ühinemistoetus. Tegelik maksumus võib olla vähemalt kaks korda suurem.


Arvestades Põlvasse äsja ehitatud uue tervisekeskuse maksumust, kerkivaid ehitushindasid ning vallavalitsuse poolt esitatud ruumivajadusi, peab vald uue vallamaja ehitamise otsuse järel hakkama selleks lisaks planeeritud vahenditele samas suurusjärgus laenu võtma. Sellest praegu keegi ei räägi.


Laenukoormuse suurendamine seiskab paratamatult muid valla elanikele olulisi tegevusi.

Kumb on siis olulisem - selleks soovimegi sinu arvamust. Kas pead uue vallamaja ehitust kõigist teistest objektidest ja investeeringutest tähtsamaks?


Vallamaja küsimuse lahendamiseks oli Põlva vallal mitmeid variante. Neist suuremat osa pole isegi kaalutud. Seetõttu tuleb meil  otsuse kujundamisel lähtuda olemasolevast olukorrast. Ka pole vallavalitsus näidanud mingisugust initsiatiivi rahvalt arvamuse küsimiseks, kuigi selline ettepanek kõlas eelmisel volikogu istungil rohkem kui poolteist kuud tagasi.


Volikogu peab tegutsema kooskõlas kogukonna vajadustega. Sellepärast palume Sinu aktiivset osavõttu, et saada aru - kas uue haldushoone ehitamine Põlva keskväljaku äärsele rendimaale on mõistlik või peaks kaaluma muid võimalusi.


Põlva vallavolikogu liikmed: Ahti Bleive, Koit Jostov, Indrek Käo, Kalju Paalmann, Anti Rüütli, Janno Simso, Igor Taro


Hääletuse korraldaja

Küsitluse algatasid Põlva vallavolikogu liikmed: Ahti Bleive, Koit Jostov, Indrek Käo, Kairit Numa, Kalju Paalmann, Anti Rüütli, Janno Simso, Igor Taro.

KOGUKONNA VAJADUSED tuleb võtta arvesse volikogu otsuste vastuvõtmisel. Sellepärast palume Sinu aktiivset osavõttu, et saada aru - kas uue haldushoone ehitamine Põlva keskväljaku äärsele rendimaale on mõistlik või peaks kaaluma muid võimalusi.

2,1%
97,9%

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Margit:
Peri küla infra lausa karjub investeeringute järele.
Vasta!
Tommy:
Päris mitu kûla vajavad investeeringuid.Hetkel on vaid pôlva ja pôlva.Ja kui üle peaks jäãma, siis paigutab ka selle pôlva.
Vasta!
Anniks: Miks peaks?
Põlvas on piisavalt vabu pind..
Ideaalne Vallamaja oleks ju vana Jahiseltsi maja...
Vasta!
Urmas: Mina
Mõtetu raha raiskamine, mõtlevad ainult enda heaolule. Põlvas on vaba pinda niigi küllalt.
Vasta!
Siiri: siiri
sünnitus võiks edasi töötada
Vasta!
Maret: Maret
Pooldan! Selgitus asjalik. Kui lähebki kallimaks, aga on vajalik, Põlvas polegi kunagi õiget vallaruume olnud!
Vasta!
Merle: Andres
Pigem kergliiklustee Leevikülast – Karilatsi Postiteeni ( eelprojekt olemas ) väljaehitamine
Vasta!