Vabastame omanikud avalike kõnniteede hooldamisest

Eesti Omanike Keskliit ja Eesti Korteriühistute Liit leiavad, et avalike kõnniteede korrashoid peab olema omavalitsuse kohustus. Omanikele ei või panna võõra vara hooldamise ülesannet seda hüvitamata, selline koormis on ebaproportsionaalne ja ebaõiglane. Omavalitsus peab tagama oma tänavatel ja kõnniteedel ise korrashoiu ja hoolduse. Tõsine on probleem talvel, kui hoolduskohustus käib kas füüsiliselt üle jõu või siis tekitab omanikule kohustuse olla terve päev kodus, kui sadu jätkub, samuti peab omanik oma kulul hankima koristustehnika ja sõelmed libedustõrjeks.

Kui toetad ettepanekut, et omavalitsuse kinnistul peab omavalitsus ise oma teid ja tänavaid hooldama, anna sellele algatusele allkiri. Toetame petitsiooniga Riigikogus algatatud seadusmuudatuse vastuvõtmist.

Terviktekst avaneb allpool, klikka "loe täpsemalt".

aega veel 22 päeva

30.06.2021 00:00 kuni 15.08.2021 23:59

510 häält

51%

Eesti Omanike Keskliit ja Eesti Korteriühistute Liit leiavad, et kõnniteede korrashoiu kohustuse panemine koduomanikule on ebaõiglane ja paljudel juhtudel teostamatu ülesanne. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesandeks korraldada oma teede ja tänavate korrashoidu. 

Tänane omavalitsuste praktika ja seadusandlus on võimaldanud läbi heakorraeeskirjade panna kinnistuomanikule koormisena kohustuse hoida korras omavalitsusele kuuluv kõnnitee. Ehitusseadustiku § 97 sätestab selle koormise juba otsese kohustusena - asulas on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda. 

Tegemist on koduomanikele seadusega pandud kohustusega, mida ei hüvitata. Kõige aktuaalsem ongi teema talve perioodil, kui omanikul on kohustus lumesaju korral omavalitsuse teed hooldada ühe päeva jooksul ka korduvalt, mistõttu ei saa ta ka saju korral tööle minna. Omanik peab avalike teede hooldamiseks oma kulul soetama ka sõelmeid ja koristustehnikat või palkama selleks tööjõudu. Sisuliselt ei saa omanik lumesaju kartuses sõita talvel puhkusele, töö tegemata jätmisel võib oodata omanikku sunniraha või trahv. Samuti on lumerohkel perioodil hoolduskohustus probleemiks vanematel inimestel ja neil, kel on lumekoristus tervislikel põhjustel raskendatud. Kurioosumina lükkab omaniku poolt hooldatud teele taas lume tagasi põhiteed hooldav lumesahk. Tulemuseks on ebaühtlaselt hooldatud kõnniteed.

Selleks, et vabastada kinnistuomanikud ja ühistud kõnniteehoolduse kohustusest oleme pöördunud ka õiguskantsleri ja riigihalduseministri poole ning teinud Riigikogule ettepanekud olukorra lahendamiseks. 

Omanike Keskliit ja Korteriühistuste Liit peavad kõnniteehoolduse korraldamise kohustuse rakenduspraktikat kaasaegsesse õiguskorda sobimatuks. Elame tehnikasajandil ja mitte kojameeste ajastul. Riigikogus on algatatud kaks eelnõud selle koormise muutmiseks. Toetame oma allkirjadega nende seaduste vastuvõtmist ja avaldame survet, et eelnõud ei jääks parlamendis tolmu koguma.

Aktsiooni korraldaja

Eesti Omanike Keskliit

Vali sobiv meetod:

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Aivar: Poolt
Poolt
Vasta!
Helje: Kõnniteede hooldamine omanike poolt
Leian, et kõnniteed peaks korras hoidma linn.
Vasta!
Tõnu: Kõnniteede hooldus.
Kõnniteede hooldusega peaks tegelema omavalitsus!
Vasta!
Avo: Poolt!
Kõnniteede hooldusega peaks tegelema omavalitsus!
Vasta!
Maire: Poolt!
Kindlasti peaks linn hoidma kõnniteed korras.
Meelis: Olen ise olnud see "kõnnitee hoolduse tõttu" töölt palgata puhkuse võtja.
Öö otsa on sadanud - Hommikul kella viiest lund rookima. Jõuad siis hädavaevu krundi teise otsa oma tööga - ja tuled väravasse tagasi, et uue hooga pihta hakata.
Lund pole mitte kuskile panna - Kõik, kogu see valge jama PEAB üle aia minema. Ja lähebki. Teise korra järgi jaks otsas. Lähed kohvi jooma ja lõõtsutama.
Kuuled: Oi õudust Kuskilt läheneb traktor. Kõik mu senitehtu oli siis mõttetu. Trktor lükkab ju sõiduteelt kõik minu puhastatud kõnniteele ise pöial püsti näidates "tubli oled". Saan aru, et ega Tal ka valikuid ei ole. Pole seda lund ju kusagile panna.
Vasta!
Krista: Poolt
Poolt
Vasta!
Miroslav: Poolt
Poolt
Vasta!
Marje: Marje
Poolt
Vasta!
Artur:
Poolt
Vasta!
Marko: Marko
Poolt!
Vasta!
Marko: Marko
Poolt!
Vasta!
Leida: Linn kandku ise vastutust oma territooriumide eest!
Inimesi koormatakse niigi igasuguste maksude ja kohustustega. Jäägu linnale ka kohustus nende maksude eest midagi ISE teha!
Vasta!