Toeta Valga lasteaedade Kaseke ja Pääsuke liitmist/Поддержите об

Valga vald koostab haridusstrateegia aastateks 2022-27. Selle dokumendi punktis 3.1.3. on pakutud välja läbimõtlematu visioon Valga lasteaed Pääsuke saatusest. Nimelt otsustas Valga vald loobuda esialgsest loogilisest mõttest liita Valga lasteaiad Kaseke ja Pääsuke ning kavatseb liita Valga lasteaed Pääsuke hoopis Priimetsa Kooliga. Antud „visioon“ on esitatud paari lausega, puudub analüüs kogu protsessist, ei ole selge, kuidas selline lahendus ellu viiakse.
Kahe alushariduse pakkuva haridusasutuse liitmine on kaalutud ja analüüsitud pikemat aega ning on meie hinnangul ainuke õige otsus. Kuna Valga vallavalitsus ootab ettepanekuid, siis soovime koguda allkirju Valga lasteaedade Kaseke ja Pääsuke liitmise lahenduse säilitamiseks ja elluviimiseks. Allkirjastatud petitsioon edastatakse Valga vallavalitsusele hiljemalt 31.12.2021.
Haridusstrateegia töödokument on kättesaadav Valga valla kodulehel: https://www.valga.ee/documents/17893995/30548102/Valga+valla+haridusstrateegia+2021+t%C3%B6%C3%B6versioon.pdf/f41fd488-bf78-40d7-a9f0-1ec085a8de2a


Валгаская волость готовит стратегию образования на 2022-2027 годы. В разделе 3.1.3 этого документа предложено непродуманное видение судьбы детского сада Пяэсуке. В частности, самоуправление Валгa решило отказаться от первоначальной логической идеи объединить детские сады Валга Касеке и Пяэсуке и вместо этого намеревается объединить детский сад Валга Пяэсуке со школой Прииметса. Это «видение» представлено в нескольких предложениях, нет анализа всего процесса, непонятно, как такое решение будет реализовано.
Слияние двух дошкольных образовательных учреждений рассматривалось и анализировалось в течение некоторого времени и, на наш взгляд, является единственно правильным решением. Поскольку волость Валга ждет предложений, мы хотим собрать подписи за сохранение и реализацию решения о слиянии детских садов Касеке и Пяэсуке. Подписанная петиция будет направленa самоуравлению Валга не позднее 31.12.2021.

allkirjade kogumine on lõppenud

27.12.2021 00:00 kuni 30.12.2021 23:59

41 häält

41%

Aktsiooni korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Irina: Irina
Я голосую за объединение детских садов, так как работаю в детском саду 45 лет и знаю, что дети учатся эстонскому языку быстрее в играх и общения.
Vasta!
Monika: pooldan Lasteaed Kasekese ja Pääsukese liitmist
Pooldan Lasteaed Kasekese ja Pääsukese liitmist
Vasta!