Viimsi vallavalitsuse umbusaldamine

Pöördumine on suunatud Viimsi Vallavolikogule. Petitsiooniga soovime pöörata volikogu liikmete ja riigi tähelepanu Viimsi kohalikus omavalitsuses toimuvale.

allkirjade kogumine on lõppenud

10.02.2019 00:00 kuni 13.03.2019 23:59

115 häält

11%

PÖÖRDUMINE Viimsi Vallavolikogule:


Praegune Viimsi Vallavalitsus on enda tegevuse ja otsustega näidanud üles hoolimatust Viimsi looduskeskkonna ning elanike arvamuse suhtes. Vallavalitsus on kohalike elanike huvide asemel eelistanud erakonna ning selle rahastajate huve. Määranud ametikohtadele inimesed, kes tegutsevad enda ja enda partnerite ärihuve silmas pidades. 


Meie, pöördumisele alla kirjutanud, kutsume üles vallavolikogu liikmeid umbusaldama Viimsi vallavalitsust. Peatama käimasolevate detailplaneeringute vastuvõtmine ning uute planeeringute kinnitamisel võtma arvesse 11. jaanuaril 2000 aastal koostatud ÜP-s välja toodud riske ja LISA 5. VASAB 2010 "Soovitused Läänemere rannikualade planeerimiseks" (Viimsi valla mandriosa kehtestatud üldplaneering).


Hindama, kas Antenniväljaku detailplaneeringu lahendus on veel aja- ja asjakohane. Arvesse võtma piirkonna majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist, keskkonna olukorda ning ka avalikku arvamust.


Hindama adekvaatselt ja järgima enda põhimõtteid ning südametunnistust Viimsi valda puudutavate kahjulike otsuste vastuvõtmisel.


Avalikult kritiseerima ning avaldama Vallavalitsuse korruptiivseid otsuseid, mida üritatakse läbi suruda häälte enamust omava erakonna juhtfiguuride poolt.


Vaadates Vallavalitsuses toimuvat, siis on mulje, et antud üksus ei toimi mitte kohalike elanike huvides vaid juhtival kohal istuva Reformierakonna kohaliku haru juhi Märt Vooglaiu ja temaga seotud isikute kasumlikuks äritegevuseks. Seda kõike soosib ebastabiilne vallajuhtimine, kuna vallavanemaks määratakse ajutist töökohta vajavad Reformierakonna liikmed.Toome välja mõned faktid:

  1. Enne 2013 aasta valimisi on öelnud praegune Maa- ja planeerimiskomisjoni esimees Märt Vooglaid, et Viimsis tuleks elanike arvule piir panna, samas on peale tema ametisse asumist jätkunud pidev uute arenduste teostamine (ERR arhiiv 17.09.2013).
  2. Antenniväljaku detailplaneering (X-GIS Maa-amet) suruti 2007 aastal korruptiivselt läbi ilma keskkonnamõju uuringuteta (Delfi Ärileht 01.03.2007). Viimsi vald pidanuks peale 5 aasta möödumist antud planeeringu üle vaatama, aga see eest 2018 aastal lubati uuel arendajal ehitustegevusega alustada. Üldplaneeringu järgi on mõeldud antud alale hajaasustus, seevastu kavatsetakse ala ehitada täis ridaelamuid. Mitte kuskil pole välja toodud, mismoodi hakkab sellise hulga elanike lisandumine mõjutama keskkonda ja olemasolevat infrastruktuuri.
  3. 2018 aasta lõpus sõlmiti Viimsi Raamatukogu ruumide rendiks kahjulik, üle turuhinna maksetingimustega leping 15 aastaks, ilma alternatiive välja toomata. Lepingu sõlmimise taga on Reformierakonna juhtfiguuridega lähedalt seotud isikutele valla raha suunamisega (Vabauudised Ants Erm 10.10.2018).

    Samal ajal kui raamatukogule otsitakse kohta, soovib vallale kuuluv Viimsi Vesi AS ehitada enda maa peale korterelamu. Raamatukogu rendisumma eest saaks ehitada samale maale raamatukogu ja huvikeskuse.
  4. Maa- ja planeerimiskomisjoni esimees Märt Vooglaid, kasutades ära enda positsiooni, proovib läbi suruda kohalike elanike soovide vastaselt, enda abikaasale kuuluval Tammelaane maaüksuses Randveres, detailplaneeringut uute elamute ehitamiseks, Delfi 05.03.2016 (X-GIS Maa-Amet).
  5. Pärnamäe tee 186/188, mis kuulub Märt Vooglaiuga seotud isikutele, planeeritakse mitmekordset "ärihoonet", et varjata kortereid (Kadri Paas FB).
  6. Lubja tee 2 heinamaa, riigilt omandatud ja planeeritakse ärihoonet.


Viimsi valla elanikena soovime, et arendustegevusel arvestatakse poolsaare keskkonnatingimustega. Uusi arendusi ega ka ehitustegevust ei tehtaks enam looduse arvelt. Viimsis on müügis piisavalt kinnisvara, millesse investeerides saavad soovijad endale kvaliteetse kodu luua. Praegune ehitustrend hävitab loodust metsaraadamisega, viib alla elukvaliteeti ning vähendab olemasoleva kinnisvara väärtust.

Viimsi valla praegused elanikud ei peaks läbi enda elukeskkonna halvenemise ning kinnisvara väärtuse languse maksma kinni arendajate ühekordseid kasumeid.


Aktsiooni korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.